Hieno brändistrategia tai paraskaan markkinointisuunnitelma ei tuota tuloksia, ellei se perustu oikeaan tietoon asiakkaista ja markkinasta. Sen sijaan jäsennelty tieto auttaa kartoittamaan tietä ja tekemään oikeita valintoja, jotta voi aidosti onnistua. Analyysien ja kartoitusten avulla luodaan selkeä kuva siitä, mitä markkinointitoimenpiteitä kannattaa tehdä, miten markkinointia toteutetaan erottuvasti ja miten markkinointipanostuksista saadaan eniten irti.

Mihin tilanteeseen?

Analyysit ja kartoitukset ovat erinomainen lähtölaukaus markkinoinnin kehittämiselle. Ne voivat olla ensimmäinen askel kehittämiseen, minkä toteuttamisen jälkeen osataan tunnistaa toimenpiteet, jotka ovat tärkeimpiä markkinoinnin kehittämiseksi. Ne voivat olla osa Tuloksellisen markkinoinnin Tehostarttia, jolloin ne tuovat tietoa muiden toimenpiteiden toteuttamiseen. Yhtä hyvin niitä voi käyttää tilannetarkastuksena – teemmekö oikeita asioita ja onko markkinoinnissamme kehitettävää parempien tuloksien saamiseksi? Analyyseistä on hyötyä monenlaisissa tilanteissa ja ne saadaan muokattua aina tilannetta parhaiten vastaavaksi.

Millaisia asioita voidaan kartoittaa?

Kun on selvillä, millaiseen tilanteeseen tarvitaan tietoa, voidaan valita oikeat toimenpiteet tarpeellisen tiedon hankkimiseksi. Analyyseihin ja kartoituksiin kuuluu erilaisia toimenpiteitä, joita voidaan tilanteesta riippuen toteuttaa yksittäisiä tai useita.

Asiakasanalyysi

Tuloksellisen markkinoinnin tekemiseksi tärkeimpiä asioita on selvittää, mikä asiakkaillenne on tärkeää ja miten omaa toimintaa voitaisiin parantaa. Asiakasanalyysin avulla kerätään tietoa, miten asiakkaanne kokevat asioinnin kanssanne, miten potentiaalisten asiakkaiden toiveisiin ja odotuksiin vastataan sekä kuinka omaa markkinointia tehdään asiakkaat tavoittavalla ja heitä kiinnostavalla tavalla. Analyysin avulla luotu asiakasymmärrys antaa selkeän kuvan siitä, kuinka omaa markkinointia tulisi toteuttaa.

Asiakasanalyysien tekemiseksi asiakkaanne ja potentiaaliset asiakkaanne haastatellaan, jotta he pääsevät omin sanoin kertomaan mielipiteensä ja todelliset toiveensa. Täten saadaan todellinen kuva omasta toiminnasta asiakkaiden silmin ja tietoa, miten asiakkaiden toiveet voisi täyttää kilpailijoita paremmin. Samalla saadaan materiaalia, jonka avulla voidaan luoda esimerkiksi ostajapersoonat, mitkä toimivat jatkossa myynnin ja markkinoinnin työkaluna asiakasymmärryksen jalkauttamiseen.

Digi- & data-analyysi

Digitaalinen näkyvyys on elinehto, jotta saavutatte asiakkaanne ja verkkosivunne tuottavat teille tuloksia. Digi- & data-analyysin avulla selvitetään, kuinka hankitte tehokkaasti enemmän liikennettä verkkosivuille, miten digimarkkinoinnin toimenpiteitä voidaan optimoida ja kuinka verkkosivuilta saadaan enemmän liidejä. Analyysissä selvitetään esimerkiksi seuraavia asioita:

  • Mistä kanavista saatte liikennettä verkkosivuillenne, mistä kilpailijanne saavat liikennettä ja mitkä ovat tehokkaimmat kanavat liikenteen kasvattamiseen
  • Mitä digimarkkinoinnin toimenpiteitä sekä sisältöjä kilpailijanne hyödyntävät ja mitä teidän kannattaa ottaa työkalupakkiinne
  • Miten kävijät käyttäytyvät verkkosivuillanne, mitä kehitettävää verkkosivuillanne on ja kuinka verkkosivukävijänne käännetään tehokkaammin liideiksi

Analyysin avulla saadaan suuntaviivat, mitä toimenpiteitä teidän kannattaa tehdä, jotta saavutatte tavoitteenne tehokkaasti ja pysytte digimarkkinoinnin kilpailussa edellä.

Brändianalyysi

Brändinne tulee näyttää ja kuulostaa teiltä, jotta asiakkaanne mieltävät teidän sellaiseksi toimijaksi kuin haluattekin olla. Brändianalyysissä tarkastellaan, kuinka brändinne nykytilanne suhtautuu yrityksenne strategisiin tavoitteisiin. Tällöin selvitetään, millaisen mielikuvan ja vaikutelman te annatte, ja vastaako se liiketoiminnallisia tavoitteitanne. Brändianalyysi yhdistettynä kilpailijat ja toimiala -vertailuanalyysiin antaa tietoa, mihin suuntaan brändiänne tulisi kehittää, jotta olette erottuva ja kiinnostavin toimija alallanne.

Kilpailijat ja toimiala -vertailuanalyysi

Markkinoinnilla ei voi erottautua, jos teette identtisiä asioita kilpailijoidenne kanssa. Kilpailijat ja toimiala -vertailuanalyysissä saadaan selville, millainen kilpailukenttä toimialalla on. Tarkasteltavia asioita ovat esimerkiksi:

  • Mitä keskeisiä arvolupauksia ja asiakashyötyjä toimialan yritykset kommunikoivat?
  • Millaista sisältöä kilpailijoilla on? Mikä on toimialan yritysten tapa puhua, minkä ydinviestin he yrittävät saada läpi ja millainen on heidän sisältöjen tyyli?
  • Millainen on toimialan yritysten ilme ja toimialan keskiarvoinen visuaalinen tyyli?

Nämä asiat selvittämällä saadaan tietoa siitä, kuinka kilpailijoista erottaudutaan ja jäädään asiakkaiden mieleen. Markkinoilla olevat vapaat lokerot erottuvalle sisällölliselle ja visuaaliselle tyylille antavat teille mahdollisuuden toteuttaa mieleenpainuvaa markkinointia. Yhdistettynä tämä asiakasanalyysiin saadaan selville, kuinka tehdään asiakkaita kiinnostavaa markkinointia ja samalla erottaudutaan kilpailijoista.

Kysy lisää analyyseistä & kartoituksista

Aiheeseen liittyvät blogit

Näkemyksiä | Blogi 02.02.2021

Luottamusstrategia, mikä se on?

Luottamus on kriittinen elementti B2B-myynnissä, etenkin kun myydään asiantuntijaratkaisuja. Se ei riitä, että sanotaan olevamme luotettava. Luottamusta tulee rakentaa ja vahvistaa aktiivisesti joka päivä. Luottamusta rakennetaan kahdella tasolla, yritys- ja [...] Lue lisää

Näkemyksiä | Blogi 01.09.2020

Hei B2B-päättäjä, mitä sinun asiakkaasi haluavat?

Olen lähiaikoina törmännyt kirjoituksiin asiakaskokemuksen ja asiakastyytyväisyyden parantamisesta ja sen merkityksestä B2B-puolen yrittäjille. Sivusin aihetta edellisessä blogipostauksessani jo keväällä, mutta nyt haluan syventyä asiaan vielä lisää.  Kirjoituksissa korostuu näkökulma ihmisiin [...] Lue lisää

Näkemyksiä | Blogi 05.05.2020

Asiakasymmärryksestä asiakaskokemukseen

Asiakasymmärrys on palvelumuotoilun kulmakivi, mielestäni sen tulisi olla myös kaiken yritystoiminnan keskeisimpiä asioita. Se on perusta kaikelle tekemiselle ja kehittämiselle. Olen iloinen siitä, että asiakasymmärrykseen kiinnitetään koko ajan enemmän huomiota. [...] Lue lisää

Aiheeseen liittyvät caset

Brändi-identiteetin kirkastus pohjana suunnitel­malliselle ja tavoitteelliselle markkinoinnille

Case: EcoFloor Finland Oy

Brändi kirkkaaksi ja markkinointi suunnitelmalliseksi sekä tavoitteelliseksi

Case: Respect Project

Tehostartti tavoitteellisen markkinoinnin vauhdittajana

Case: Pääkkönen

Ota yhteyttä Kysy chatissa