Asiakastarina: Faba

Strategian päivitys herätti tarpeen visuaalisen ilmeen uudistukselle

Faba on olemassa, jotta karjanomistajien arki olisi helpompaa. Innostavana kumppanina Faba tarjoaa palveluita karjan hyvinvointiin sekä karjatalouden kehittämiseen. Faba on jo pitkään toiminut osuuskunta, ja viime vuosina he ovat uusineet strategiaansa ja panostaneet niin palveluiden kuin toimintamallien kehittämiseen. Tahtotila palvella asiakkaita paremmin oli yksi tärkeimmistä tekijöistä, miksi muutosta haluttiin saada aikaiseksi.

Faba on meille tuttu asiakas jo vuosien takaa, ja olemme päässeet auttamaan heitä useammassa eri projektissa. Ennen visuaalisen ilmeen uudistusta sparrasimme heitä brändiviestien kiteyttämisessä ja visualisoimme kyseiset viestit selkeästi hahmotettavaksi kokonaisuudeksi. Käsialaamme on myös Faban ydinviesti, jonka keskiössä on tietenkin asiakas!

Haaste: Nykyinen visuaalinen ilme tuntui raskaalta ja vanhanaikaiselta

Strategian päivittämisen jälkeen pitkään palvellut visuaalinen ilme ei enää tuntunut omalta. Ilmeessä oli edelleen paljon hyvää, mutta myös asioita, jotka tuntuivat raskailta ja vanhanaikaisilta. Uudistuksesta haluttiin laaja, mutta samalla säilyttää vuosien aikana ansaittu bränditunnettuus. Toiveena oli, että ei lähdetä keksimään pyörää uudestaan, vaan säilytetään tiettyjä elementtejä, vaikka sitten freesattuina, jotta lämmin tuttuus säilyisi Faban matkassa mukana.

Faba vanha visuaalinen ilme

Ratkaisu: Raikas ja moderni uusi ilme, jossa on säilytetty jotain tuttua

Tavoitteena oli luoda strategiaa ja tavoitteita tukeva, raikas ja uudistettu ilme, jossa on kuitenkin myös jotain tuttua. Väritoiveena oli, että ainakin vihreä pääväri säilytettäisiin, ehkä kuitenkin hieman raikastettuna.

Suunnittelimme aluksi uudesta värimaailmasta useampia vaihtoehtoja ja otimme suunnittelussa huomioon myös saavutettavuusvaatimukset. Ehdotusten pohjalta asiakkaan oli helppo valita uusi värimaailma, jossa oli jotain tuttua, mutta vain raikkaampana ja modernimpana. Verkkopalveluissa käytetään tarkkojen saavutettavuusvaatimusten myötä hieman tummempia värisävyjä, kun taas muissa materiaaleissa hyödynnetään samoja sävyjä aavistuksen kirkkaampina.

Faba uusi visuaalinen ilme

Aikaisemmin käytetty logo kaarielementteineen koettiin jo aikansa eläneeksi, joten se haluttiin uudistaa kokonaan. Logoon toivottiin jotain kivaa ja oivaltavaa ajatusta niin, että se olisi kuitenkin selkeä ja moderni. Tähänkin suunnittelimme useamman eri vaihtoehdon, joista yksi valittiin jatkotyöstöön. Näin syntyi uusi logo, joka on kerännyt yhdessä muun visuaalisen ilmeen kanssa paljon positiivista palautetta. Uuden logon f-kirjaimen lovi ilmentää Faban arvojen mukaisesti eteenpäin menemistä sekä kehittymistä.

Myös muut visuaaliset elementit uudistettiin. Näihin haluttiin jättää jotain tuttua, joka tässä tapauksessa oli muoto. Aiempaa kaarielementtiä kevennettiin huomattavasti ja samalla siihen tuotiin liikettä kuvastamaan sitä, että tämä porukka ei juurru paikoilleen vaan menee eteenpäin!

Uudistettu ilme lanseerattiin henkilöstölle syksyllä 2022, ja pikkuhiljaa uusi ilme alkaa näkyä kaikkialla muuallakin, missä Faba vaikuttaa. Osana visuaalisen ilmeen uudistusta autoimme Fabaa suunnittelemaan myös muita materiaaleja kuten PowerPoint-esityspohjat, rollupit, mainosliput sekä ilmoituspohjat. Henkilöstöpäiville pääsimme suunnittelemaan hauskan työkirjan, jossa on esitelty Faban uusi strategia sekä visuaalinen ilme fyysisen kirjan muodossa. Hauskan lisän kirjaan toi sen mukana tullut tarra-arkki, joka sai kokeneemmatkin konkarit liimailemaan niitä oman läppärin kanteen koristeeksi.

Asiakkaille yksi arjen kohtaamisissa näkyvä muutos on typpiauton teippaukset. Auton teippauksissa tavoitteena oli myös ilahduttaa kaikkia sen näkeviä ja luonnollisesti toivomme, että kuskikin voi olla ylpeä ajellessaan asiakkaiden luo tärkeä kuorma kyydissä!

Esimerkkejä uuden visuaalisen ilmeen käyttämisestä

”Innovatiivinen, nopeasti toimeen tarttuva, joustava, meistä ja tavoitteistamme kiinnostunut ja niistä välittävä. Näillä sanoin voisin kuvailla yhteistyötämme MBE:n kanssa. Arvostan ennen kaikkea sitä, että saamme monipuolisia ja innovatiivisiakin ideoita. Minun onkin helppo heittää MBE:lle vaikka ajatuksen raakile ja saan heiltä useampia erilaisia ehdotuksia etenemiseen. Se helpottaa ja nopeuttaa meillä päätöksentekoa, kun on monipuolisesti vaihtoehtoja valittavaksi heti ensimmäisellä kerralla.”

Eve Kulmala viestintä ja markkinointi, Faba