M-päivä: Miten niin markkinointi pelastaa Suomen?

Julkaistu: 28.11.2017
Kirjoittaja: Katja Keinänen

Mainostajien Liiton toimitusjohtaja Riikka-Maria Lemminki puhui Lahden Sibeliustalolla 24.11.2017 järjestetyssä M-päivässä markkinoinnin tärkeydestä kilpailukyvyn kasvattajana. Tässä kooste päivän puheenvuorosta – inspiroivia lukuhetkiä!

”Organisaatioiden yleinen haaste on, etteivät muut ymmärrä markkinoinnin tärkeyttä”, toteaa Riikka-Maria Lemminki. Tästä syystä onkin tärkeää argumentoida yritys- ja myyntijohdolle, miksi markkinointiin kannattaa panostaa. Lemminki haluaa herätellä kysymyksellä ”Onko yritykselläsi varaa olla markkinoimatta?”. Jos yritys ei tee markkinointia, yhteydenotot vähenevät ja tällöin myös myynti hidastuu ja liikevaihto laskee. Kun markkinoinnin volyymia laitetaan kovemmalle, myyntiinkin saadaan lisävirtaa. Tärkeimpänä Lemminki näkee sen, että markkinoijat puhuvat myynnin kieltä. Markkinointijargoni tulee vaihtaa tuloksista ja liikevaihdosta puhumiseen.

Markkinoinnin 5 tärkeää tehtävää

Digitalisaatio ja globalisaatio tarkoittaa yrityksille sitä, että asiakkaiden iholla tulee olla jatkuvasti. Markkinointi on yrityksen hetki vaikuttaa ja se koostuu pienistä teoista, kuten työntekijän Instagram-postauksesta tai asiakaskokemuksen jakamisesta eri kanavissa. Lemminki on huomannut positiivisen muutoksen: markkinointi on yhä enemmän läsnä yritysten kulmahuoneissa. Lemmingin mukaan markkinoinnilla on 5 tärkeää tehtävää:

  1. Markkinointi tekee ja tukee yrityksen strategiaa. Markkinoinnin tulee olla strateginen päätös ja siihen tulee investoida.
  2. Markkinointi on kuuntelija ja tulkitsija asiakkaiden ja yrityksen välillä. Markkinoinnissa on tärkeää nostaa asiakas keskiöön ja kääntää fokus tuotteesta asiakkaaseen. Yhteys asiakkaisiin saavutetaan datalla.
  3. Markkinointi tekee tuotteista ja palveluista kiinnostavia. Markkinoinnin tulisi olla palvelumuotoilija ja mukana tuotekehityksessä, jotta asiakkaiden mielenkiinto voidaan herättää. On myös tärkeää muistaa kerätä argumentit ja vasta-argumentit.
  4. Markkinointi tekee tuotteet ja palvelut nähdyksi ja kuulluksi. Yrityksen on tärkeää näkyä siellä, missä asiakkaatkin ovat, mutta digiansaan ei tule astua. Selvitä, missä asiakkaasi liikkuvat, sillä he eivät ole välttämättä läsnä digitaalisissa kanavissa. Myös perinteisiä kanavia tulee muistaa hyödyntää.
  5. Markkinointi tekee myyntiä ja tulosta. Markkinointijargonin sijaa on tärkeää puhua liiketoimintakieltä ja kertoa, millaisia tuloksia mikäkin markkinointipanostus saa aikaan.

Lopuksi Lemminki summaa, että markkinoinnin ilosanoma on koko yrityksen kannalta tärkeä, sillä sen kautta päästään kasvattamaan liiketoiminnan arvoa ja liikevaihtoa.

Lue lisää M-päivän puheenvuoroja:

Eeva Ignatius: ”Vahvalla brändillä kohti kansainvälisiä markkinoita”

Jonne Makkula: ”Uudistuksesta merkittävä kilpailuetu”

Mikko Heinonen: ”Miten hitsausfirmasta tulee toimialansa ajatusjohtaja?”