Näkemyksiä | Blogi 06.07.2021

Avainsanatutkimus paljastaa miten saa lisää näkyvyyttä hakukoneessa

Hakukonenäkyvyys tunnistetaan lähes kaikissa yrityksissä oleelliseksi osaksi yrityksen näkyvyyden kasvattamista ja myynnin tukemista. ”Olisi hyvä näkyä Googlessa” on ajatus, mikä B2B-yritysten markkinoinnin ja myynnin parissa toimivilla on, koska verkkosivuliikenteen kasvattaminen on vuodesta toiseen keskeinen markkinoinnin haaste. Epäselvää voi olla, mistä lähtisi liikkeelle tämän näkyvyyden kasvattamisessa.

Paras lähtökohta tähän on suorittaa avainsanatutkimus. Avainsanatutkimus on prosessi, jossa selvitetään, millä hakusanoilla ihmiset etsivät yritykseen liittyviä asioita ja mitkä niistä olisivat hyödyllisiä relevantin liikenteen saamiseksi. Näin saadaan selville, millä hakusanoilla yrityksen pitäisi näkyä Googlessa ja tulosten pohjalta voidaan tehdä muutoksia verkkosivuilla tämän näkyvyyden saavuttamiseksi.

Avainsanaideoita pitää siis ensimmäisenä tuottaa ja sen jälkeen niistä pitää valita oikeat.

Työkalut avainsanaideoiden tuottamiseen

Avainsanaideoiden tuottamiseen löytyy monia eri työkaluja, joita voidaan hyödyntää rinnakkain. Näistä kaikista voidaan alkaa keräämään dataa esimerkiksi Exceliin ja alkaa sen pohjalta muodostamaan listaa tavoiteltavista avainsanoista.

Google Search Console

Ihan ensimmäisenä kannattaa tarkistaa Google Search Console. Google Search Console on Googlen tarjoama palvelu, josta löytyy tieto siitä, millä hakusanoilla te olette jo näkyneet hakukoneessa ja miten ihmiset ovat klikkailleet juuri teidän verkkosivuille Googlesta.

Täältä ei siis saa parhaiten tietoa uusista avainsanoista, joita kannattaa tavoitella. Sieltä saa kuitenkin tietoa avainsanoista, joiden suurinta potentiaalia ei ole hyödynnetty. Työkalusta näkee millä sijoituksella teidän sivusto on tietyllä avainsanalla ja kuinka monta kertaa kyseinen hakutulos on näytetty. Relevantti avainsana heikolla sijoituksella, mutta suurilla näyttökerroilla, voidaan poimia tavoiteltavaksi avainsanaksi ja optimoinnilla pyrkiä saamaan se liikennettä tuoville sijoituksille.

Avainsanojen suunnittelija / Google Keyword Planner

Toinen Googlen tarjoama työkalu on Google Adsista löytyvä Avainsanojen suunnittelija / Google Keyword Planner. Tällä ilmaisella työkalulla voidaan tutkia, mitä hakusanoja ihmiset käyttävät tiettyihin termeihin liittyen ja kuinka paljon tietyillä avainsanoilla on liikennettä. Täten sillä voidaan saada löydettyä täysin uusia avainsanoja tavoiteltavaksi.

Yleisen termin, kuten vaikka tuotteen tai palvelun työkaluun syöttämällä, saa näkyviin termin sisältäviä hakuja. Näitä voidaan sitten kerätä potentiaalisesti tavoiteltaviksi avainsanoiksi. Palvelu on kuitenkin suunniteltu hakukonemainostajille, joten se ei sisällä kaikkia mahdollisia avainsanoja, vaan ainoastaan Googlen mainostajille potentiaaliseksi katsomat avainsanat. Täten avainsanoja kannattaa etsiä muistakin työkaluista.

SEMrush

SEMrush on maksullinen avainsanatutkimuksen toteuttamiseen käytettävä työkalu. Verrattuna Avainsanojen suunnittelijaan täältä löytyy paljon enemmän ja monimutkaisempia avainsanoja. Jos esimerkiksi Avainsanojen suunnittelijasta löytyy avainsana ”Tuote x” niin täältä sen rinnalle saa esimerkiksi ”Miten käyttää tuotetta x.”

Työkalussa tulosten määrä on niin merkittävä, että oleellisemmaksi tulee ennakkotuntemus alasta ja sen asiakkaiden käyttämistä termeistä. SEMrushin etuna on myös mahdollisuus tutkia muiden sivustojen avainsanoja, jolloin on mahdollista saada selville kilpailijoille näkyvyyttä tuottavat sanat ja ottaa niitä omalle listalleen.

Korkeamman kustannuksen vastineeksi siis saa paljon kattavamman kuvan avainsanoista, minkä takia SEMrushin ja vastaavien työkalujen käyttäminen on lähes pakollista kunnon tutkimuksen tuottamiseksi. Onneksi palvelua pääsee kokeilemaan ilmaisen kokeilun ajan.

Ubersuggest

Toinen hieman yksinkertaistetumpi työkalu, josta on hyvä lähteä liikkeelle, on Ubersuggest. Palvelusta saa SEMrushin tapaan kattavasti tietoa niin potentiaalisista avainsanoista kuin kilpailijoidenkin sijoituksista.

Palvelun käyttökustannukset ovat alhaisemmat ja työkalun käyttäminen suoraviivaisempaa, joten se on hyvä vaihtoehto kevyempään käyttöön.

Työkalujen ulkopuoleltakin löytyy ideoita

On myös mahdollista ja suositeltavaa hankkia ideoita myös työkalujen ulkopuolelta. Potentiaalisia avainsanoja voi löytää suoraan asiakkaidenkin kautta. Mitä ihmiset kysyvät somessa ja keskustelupalstoilla? Entä mistä teille tulee eniten kyselyitä ennen varsinaista myyntiä? Nämä ovat todennäköisesti asioita, mitä asiakkaat myös etsivät hakukoneesta. Näitä voi siis ottaa mukaan avainsanoiksi, joihin pyritte vastaamaan verkkosivuillanne ja joilla saatte sitten näkyvyyttä hakukoneessa.

Mitä avainsanoista tulee arvioida

Tässä vaiheessa, kun eri työkalut on koluttu lävitse ja myyjiltä on kysytty mitä heidän tarvitsee toistuvasti kertoa asiakkaille, voi avainsanoja olla iso lista. Kaikkia näistä ei kannata ottaa omalle prioriteettilistalle, vaan sanojen potentiaali verkkosivuliikenteelle ja sen liikenteen relevanttius tulee arvioida.

Kilpailutilanne

Ensinnäkin on hyvä tarkastella avainsanojen kilpailutilannetta. Esimerkiksi SEMrush kertoo arvion siitä, kuinka vaikeaa kyseisellä avainsanalla on sijoittua hakutuloksiin ja kuinka kilpailtu avainsana on. Avainsanoja kannattaa valita sen mukaan, kuinka helppoa niille on sijoittua tuloksissa korkealle, jotta hakukonenäkyvyyttä voidaan nopeasti kasvattaa.

Yleisesti ottaen mitä yleisempi hakusana on, sitä vaikeampaa sillä on myös sijoittua. Esimerkiksi geneerisellä tuotteen tai palvelun nimellä on paljon enemmän kilpailua. Sen sijaan avainsanoilla, joita on tarkennettu muutamilla lisäsanoilla, on sijoittuminen helpompaa. Tällaisia voi olla tuote + tietty käyttötarkoitus. Vielä vähemmän kilpailua on pitkillä avainsanoilla, kuten kysymyksellä tai kokonaisella lauseella. Esimerkiksi ”kuinka käyttää tuotetta x” voi olla jo huomattavasti helpompi sijoittumisen kannalta.

Oikeita hakutuloksia tarkastelemalla on myös mahdollista saada selville, millaista työtä avainsanalla sijoittuminen vaatii. Todellisuudessa tulet kilpailemaan ykkössijoituksilla majailevia sivustoja vastaan. Jos se on täynnä korkean auktoriteetin sivustoja sekä pitkiä ja kattavia sisältöjä aiheesta, sijoittuminen voi olla hyvin vaikeaa. Tällöin kannattaa jättää näiden avainsanojen optimointi tehtäväksi helpompien mahdollisuuksien jälkeen.

Haun syyt

Oleellista on myös haun syy. Tämä toisaalta kertoo, miten avainsanan kohdalla pääsee näkyviin, sekä millaista liikennettä avainsanalla ylipäätään on saatavilla.

Verkkosivujen saaminen tietyllä avainsanalla ensimmäisten tulosten joukkoon vaatii sen, että sivulla myös vastataan hakujen tarpeeseen. Jos haun tarkoitus on etsiä tiettyä tietoa tuotteesta, pitää sivulla myös vastata tähän tiedontarpeeseen. Jos taas tarkoitus on ostaa kyseinen tuote, tuloksissa nousee esimerkiksi verkkokaupat.

Oikeat hakutulokset ovat myös tässä hyvä lähde haun syiden arvioinnille. Mitä tuloksia tulee, kun teet haun itse kyseisellä hakusanalla? Tulokset kuvaavat sitä, mikä on parhaiten vastannut ihmisten hakuun, joten niiden avulla saa selville haun tarkoituksen.

Haun syytä tutkimalla saa myös selville kannattaako avainsanaa ylipäätään tavoitella. Jos tuloksissa on pelkkiä verkkokauppoja, eikä teillä ole omaa verkkokauppaa, ei avainsanan kautta todennäköisesti tule teitä hyödyttävää liikennettä. Sen sijaan monimutkaisempi avainsana voi tuoda kävijän, jolla on tarve vaativammalle ratkaisulle ja joka kaipaa juuri teidän tarjoamia palveluita.

Hakumäärät

Viimeisenä on hyvä katsoa myös avainsanojen hakumääriä. Potentiaaliset avainsanat tunnistettuaan niiden avulla voi suorittaa priorisointia korkeamman volyymin hakusanoihin. Tätä varten on ollut oleellista tutkia edellä mainitut asiat, jotta ei turhaan tavoitella korkean volyymin avainsanoja, joilla on vaikea sijoittua tuloksiin tai joiden hakusyyt eivät vastaa tuo hyödyllistä liikennettä.

Samalla voi tarkastella myös hakuvolyymien trendiä. Jos se on ollut useamman kuukauden tai vuoden laskeva, niin avainsanaa ei kannata kovin korkealle prioriteettilistassa asettaa. Toisaalta jos kausiluontoisen haun tunnistamalla voi arvioida, että tietystä avainsanasta on hyötyä ainoastaan vaikka kesäisin.

Hakukoneoptimointi käyntiin

Näiden askeleiden kautta saa listan avainsanoista, jolla voi kasvattaa näkyvyyttä hakukoneessa ja saada lisää relevanttia liikennettä. Tämän jälkeen tehtävänä on varsinainen hakukoneoptimointi, jotta liikennettä verkkosivuille voidaan saada. Avainsanatutkimus on kuitenkin oleellinen ensiaskel, jotta tehtävillä toimenpiteillä ja tuotettavilla sisällöillä voidaan saada liikennettä.

Sinua saattaa kiinnostaa myös

Näkemyksiä | Blogi 16.08.2021

Kolme vinkkiä blogikirjoituksen viimeistelyyn

Meistä jokainen haluaa tehdä blogitekstejä, jotka innostavat kohdeyleisöämme. Mutta miten varmistaa, että lukijamme kiinnostus säilyy loppuun asti? Jos olet vasta suunnittelemassa blogia, suosittelen ensin tutustumaan asiantuntija Katimme vinkkeihin hyvän blogitekstin [...] Lue lisää

Näkemyksiä | Blogi 29.06.2021

Neljä vinkkiä verkkosivujen visuaaliseen suunnitteluun

1. Lukusuunta (F ja Z) vaikuttaa silmäiltävyyteen Länsimaissa lukusuunta on vasemmalta oikealle ja olemme tottuneet lukemaan tekstiä kirjoista ja lehdistä ylhäältä alaspäin. Lukusuunta ohjaa myös tapaamme havainnoida ja lukea verkkosivujen [...] Lue lisää

Näkemyksiä | Blogi 22.06.2021

4 vinkkiä sähköpostimarkkinoinnin aloittamiseen

Sähköposti, tuo digimarkkinoinnin väärinymmärretty ruma ankanpoikanen. Sähköpostimarkkinointi kantaa edelleen painolastina menneiden vuosien aikana muodostunutta mielikuvaa siitä, että sähköpostimarkkinointi on vain massamedia, joka täyttää postilaatikot kohdentamattomalla spämmiviestinnällä. Kuitenkin oikein käytettynä sähköposti [...] Lue lisää

Muita näkemyksiä samalta kirjoittajalta

Näkemyksiä | Blogi 20.04.2021

Saat mitä mittaat

Liiketoiminnan mittareiden tehtävä on kertoa, miten yrityksellä menee. Samalla ne myös ohjaavat tekemistä tiettyyn suuntaan ja niiden olemassaolo auttaa niiden tulosten parantamisessa. Kun tavoitteet on asetettu, käyttäytymistä ohjaa ajatus kyseisten [...] Lue lisää

Näkemyksiä | Blogi 26.01.2021

Mikä muuttuu Luotaimen myötä?

Lanseerasimme toissa viikolla Luotaimen. Palvelun avulla tuomme B2B-myyntiin vahvemmin luottamuksen rakentamisen ja teemme tavoitteellisesta verkostoitumisesta helpompaa. Mikä palvelun avulla sitten oikeasti muuttuu verkostojen rakentamisessa ja myyntityössä? 1. Vaikuttajien tunnistaminen Luotain [...] Lue lisää

Näkemyksiä | Blogi 03.11.2020

Suosituksen voima

”Historiallinen tuotto ei ole tae tulevasta” on varmasti jokaiselle sijoituksia tehneelle tuttu lause. Yhtä lailla voisi todeta, että ”yrityksen menneet projektit eivät ole tae tulevasta.” Kun tutkimme B2B-yrityksissä toimivien ostajien [...] Lue lisää