Näkemyksiä | Blogi 18.08.2020

Bleedejä, leiskoja ja versaaleja – siis mitä?!

Kirjoitin väreihin ja tiedostomuotoihin liittyvistä sanoista ja lyhenteistä edellisessä blogikirjoituksessani. Graafiseen suunnittelun ammattisanastoon liittyy kuitenkin paljon muitakin termejä ja slangia, joita alan ammattilaiset sujuvasti käyttävät, mutta jotka voivat olla muille täysin vieraita. Tässä kirjoituksessa kerron mitä tavallisimmat graafikon käyttämät termit tarkoittavat.

Brief tai puhekielessä briiffi tarkoittaa toimeksiantoa, jossa kerrotaan tilatun työn taustatiedot, toiveet ja tavoitteet suunnittelijalle. Mitä selkeämpi ja kattavampi brief on, sitä sujuvampi on suunnitteluprosessi ja sen parempi on monesti lopputulos. Kannattaa lukea Katrin blogikirjoituksesta millainen on hyvä briiffi.

Taittaminen tarkoittaa esimerkiksi mainoksen, esitteen tai nettisivun graafisten elementtien kuten tekstin, kuvien ja grafiikan sommittelua visuaalisesti houkuttelevaan ja helposti ymmärrettävään muotoon. Taitossa tulee ottaa huomioon muun muassa sisältö, formaatti, kohderyhmä, käyttötarkoitus ja tavoite. Taittaminen vaatii ammattilaiselta hyvän sommittelutaidon ja visuaalisen näkemyksen lisäksi teknistä osaamista.

Leiska eli layout, luonnos tai painotuotteiden kohdalla vedos on taitetun tuotteen malli tai suunnitelma. Kommenttikierroksella asiakas kommentoi tekemäämme leiskaa ja sen pohjalta teemme muutokset sen ulkoasuun ja sisältöön.

Typografia on kirjainten ja tekstin muotoilua ja asettelua

Fontilla on puhekielessä monia merkityksiä, mutta useimmiten sillä tarkoitetaan kirjasinperhettä (eng. font family tai typeface). Yhtenäiseen ulkoasuun suunniteltu kirjasinperhe koostuu kirjaimista, numeroista ja erikoismerkeistä sekä niiden erilaisia kirjasinleikkauksista. Esimerkiksi Arial ja Helvetica ovat eri kirjasinperheitä.

Kirjasinleikkaus on puolestaan kirjasinperheen yksittäinen tyyli. Esimerkiksi Helvetica Light (ohut), Helvetica Light Oblique (ohut kursiivi) ja Helvetica Light Condensed Oblique (ohut kavennettu kursiivi) ovat kaikki Helvetica-nimisen kirjasinperheen erilaisia leikkauksia.

Kirjasintyypit voidaan jakaa karkeasti kahteen ryhmään: päätteellisiin ja pääteettömiin kirjasintyyppeihin. Päätteellistä kirjasintyyppiä kutsutaan antiikvaksi (esimerkiksi Times New Roman) ja päätteetöntä groteskiksi (esimerkiksi Arial). Gemena tarkoittaa pienaakkosta eli puhekielessä pientä kirjainta, esim. ”a”. Versaali on puolestaan suuraakkonen eli iso kirjain, kuten ”A”.

Liikemerkki + logo = yritystunnus

Yritystunnus muodostuu liikemerkistä ja logosta. Yritys voi käyttää tunnuksenaan myös pelkkää liikemerkkiä (esim. Niken Swoosh) tai logoa (esim. Marimekko). Voit lukea aiemmasta blogikirjoituksestani mistä tunnistaa hyvän yritystunnuksen.

Liikemerkillä tarkoitetaan graafista kuvaa tai symbolia.

Logo tulee kreikankielen sanasta logos, joka tarkoittaa muun muassa sanaa, puhetta tai kieltä. Puhekielessä saatetaan logolla usein tarkoittaa yritystunnusta tai liikemerkkiä. Logo on tarkalleen ottaen yrityksen tai tuotteen nimen graafinen kirjoitusasu, jota voidaan myös käyttää osana yritystunnusta tai erillisenä elementtinä.

Painoteknistä sanastoa

Bleed tarkoittaa painotuotteen reunojen ulkopuolelle jätettävää leikkausvaraa, joka leikataan viimeistellessä painotuotteesta pois. Leikkausmerkeillä merkitään poisleikattava alue.

Paperia tai kartonkia voidaan jälkikäsitellä eri tavoin. Nuuttauksessa puristetaan painotuotteeseen ura helpottamaan sen taittamista. Stiftaamalla nidotaan sisäkkäiset arkit toisiinsa metallihakasin (esim. lehdet ja monisivuiset esitteet). Liimasidonnassa taas arkit liimataan kansiin, kun sivuja on paljon (esim. katalogit ja kirjat).

Esimerkiksi esitettä ei tarvitse välttämättä stiftata, jos se voidaan taittaa pienempään osaan. Kerientaitto on perinteinen taittotapa, jossa arkki on jaettu kolmeen osaa ja arkin kolmas sivu taitetaan esitteen sisään. Haitaritaitossa arkin osat taitetaan nimensä mukaisesti vuorotellen haitarimaisesti sisään- ja ulospäin.

Lakkaamalla voidaan tehdä painotuotteeseen kiiltävä tai matta pinta. Kirkas lakka tuo paremmin värejä esiin ja matta lakka puolestaan tuntuu kädessä miellyttävältä. Lakka auttaa myös suojaamaan painotuotetta. Kohdelakkaus (aihiolakkaus) tarkoittaa tiettyyn kohtaan painotuotetta tehtävää lakkausta. Esimerkiksi käyntikortissa voidaan lakata yritystunnus tai esitteen kannessa kuva-alue tai graafinen muoto.

Stanssaamalla voidaan leikata painotuote tiettyyn muotoon ja preeglaamalla puolestaan voidaan painaa tietty muoto kolmiulotteisena kohokuvana esiin. Folioinnilla voidaan tehdä kartonkiin metallikalvo pienempään yksityiskohtaan tai isompana pintana.

Tuliko liikaa uutta informaatiota? Ei hätää, meidän kanssa ei tarvitse keskustella sanakirja kädessä, vaan hommat hoituvat selvällä suomen kielellä.

Sinua saattaa kiinnostaa myös

Näkemyksiä | Blogi 22.09.2020

Onko noloa kysyä?

Siinä kysymys, jonka huomaan nostavan päätään sekä omissa ajatuksissani, mutta myös monissa keskusteluissa niin työssä kuin vapaa-ajalla. Kun kaikki tieto on saatavilla viimeistään googlettamisen kautta, voi syntyä ajatus, että ääneen [...] Lue lisää

Näkemyksiä | Blogi 15.09.2020

Tiedustele ensin, viesti sitten

Suoritin asepalvelukseni Lahden Hennalassa. Toimin 11 kuukautta tiedustelukomppaniassa, jonka sodanaikaisena tehtävänä on hiipiä vihollisen hyökkäyslinjojen taakse urkkimaan tietoa ja välittämään sitä omien joukkojen komentokeskukseen, naaman edessä roikkuvan vanhan kuvaputkitelevision kokoisella [...] Lue lisää

Näkemyksiä | Blogi 08.09.2020

Monipuolista sisältöä tekoälyn rinnalle

Tulevaisuus ei näytä klassisesti ilmaistuna kovinkaan ruusuiselta. En nyt tarkoita maailmaa kokonaisuutena, yhteiskuntaa jossa elämme tai yritystä jossa työskentelen. Tarkoitan sisällöntuottajien temmellyskenttää, jossa sana on miekkaa mahtavampi. Varjoja tähän paratiisiin [...] Lue lisää

Muita näkemyksiä samalta kirjoittajalta

Näkemyksiä | Blogi 02.06.2020

Älä eksy lyhenteiden viidakkoon!

Epsit, jiipegit, peedeeäffät ja cmykit. Saitko suunnittelijalta paketin logoja, mutta et tiedä mitä eri tiedostoilla tehdään? Meneekö sinulla tiedostomuotojen lyhenteet ja termit sekaisin? Kaikkea ei tarvitsekaan tietää, vaikka olisit yrityksesi [...] Lue lisää

Näkemyksiä | Blogi 24.03.2020

Valokuvat herättävät B2B-yrityksen eloon

Vielä printtimedian aikaan B2B-yritys pärjäsi huomattavasti nykyistä suppeammalla kuvapankilla. Tänä päivänä nettisivut ovat entistä visuaalisempia ja laadukkailla valokuvilla on niissä iso merkitys. Lisäksi uutiset, uutiskirjeet ja blogit sekä erityisesti sosiaalinen [...] Lue lisää

Näkemyksiä | Blogi 07.01.2020

Miksi tyhjä tila on tärkeä osa suunnittelua?

Tyhjä tila (eng. yleensä white space) on tila, joka ympäröi visuaalisen sommitelman elementtejä. Se on yhtenäistä valkoista tai värillistä pintaa tai tekstuuria. Tyhjällä tilalla on nimestään huolimatta graafisessa suunnittelussa yhtä [...] Lue lisää