Näkemyksiä | Blogi 20.06.2022

Brändistrategian keskiössä asiakaskokemus

Miksi brändistrategia kannattaa luoda? Mitä hyötyä brändistrategian määrittelystä on? Miten me voidaan vaikuttaa meidän brändiin? Miksi koko yrityksen henkilöstön pitäisi olla kiinnostunut brändiin liittyvistä asioista? Miten meidän arvot ja kulttuuri suhteutuvat brändistrategiaan? Isoja kysymyksiä, joista olen päässyt keskustelemaan viime aikoina.

Liikkeelle on hyvä lähteä siitä, mikä on brändi ja miten brändimielikuva muodostuu.

Mistä brändimielikuva muodostuu?

Brändi on kokemus, tunne. Huomaa, tunne! Se ei ole vain yrityksesi logo ja visuaaliset materiaalit, vaikka ne ovatkin yksi näkyvä osa vaikuttamassa tunteeseen ja tunnistettavuuteen. Brändiin ja siitä syntyvään brändimielikuvaan vaikuttavat kaikki mitä teette ja millaisia kohtaamiset asiakkaiden, niin olemassa olevien kuin potentiaalisten, kanssa ovat. Työnantajamielikuvaa unohtamatta. Eli kaikki mitä kuullaan, nähdään ja koetaan.

Kaikilla kohtaamisilla tarkoitan sähköposteja, puheluita, live-tapaamisia, markkinoinnin viestejä, lehtijuttuja, verkkosivujanne, tapahtumia, someviestejä esim. henkilökohtaisessa LinkedIn-profiilissa, ihan jokaista pistettä, joissa teidät kohdataan. Ja tärkeää näissä kohtaamisissa on se, miten ja millä tapaa kommunikoitte, oli se sitten visuaalista tai verbaalista kommunikointia. Tukevatko teillä kaikki kohtaamiset toivottua mielikuvaa? Sitä on syytä pohtia hetki.

Vahvan brändin edut

Miksi brändistä kannattaa kiinnostua? Yksinkertaisesti siksi, että se helpottaa työtänne monella tasolla.

Vahvan brändin etuja ovat mm.

 • Se erottaa teidän kilpailijoista
 • Helpottaa rekrytointia
 • Lisää kohderyhmän kiinnostusta
 • Tekee teistä paremmin mieleen jäävän
 • Vauhdittaa myyntiä
 • Tehostaa markkinointia
 • Mahdollistaa fiksumman hinnoittelun (ei hinta edellä, vaan muut asiat!)
 • Helpottaa osto- ja myyntiprosesseja
 • Luo haluttuja mielikuvia ja linjakas brändi on tunnistettava

Vahva ja kiinnostava brändi sitouttaa ja nostaa suositteluhalukkuutta. Se on siis selkeä kilpailuetu, niin kuin sisältöstrategimme Jani omassa blogissaan on painottanut.

Miksi brändistrategia kannattaa laatia?

Te ette voi päättää sitä, millaisia kokemuksia ja tunteita muille syntyy, mutta systemaattisella työllä voitte siihen vaikuttaa. Niin kuin kaikessa työssä, tavoitteet ovat tärkeitä, jotta voidaan onnistua.

Brändistrategiassa määritellään brändinne ydin, tavoite brändimielikuvalle ja määrittelyt, mihin asioihin keskittymällä voitte vaikuttaa siihen eniten. Meidän näkemyksen mukaan on erityisen tärkeää painottaa sitä, millaisen oivalluksen haluatte asiakkaan saavan teistä. Eli millainen se kokemus kaiken kaikkiaan teistä on ja miltä se asiakkaasta tuntuu.

Jos nyt ajattelet, että et itse työssäsi kohtaa asiakkaita, eikä sinun panostasi tarvita mielikuvan syntymisessä, niin täältä tulee piip! joka tarkoittaa, että erehdyit. Koska olet töissä siellä missä olet, olet varmasti tärkeä osa tiimiä ja palvelukokemusta, jonka asiakas saa. Omalla työlläsi voit vähintäänkin auttaa muita tiimissäsi olevia vaikuttamaan asiakkaan kokemukseen ja sen kautta syntyvään brändimielikuvaan positiivisesti.

Ihmiset tekevät projekteja ja ratkaisuja ihmisille, eivät kasvottomat yritykset. Jokaisen työllä on merkitys. Ja sinä olet osa yhteistä onnistumista.

Brändistrategia – kuorrutus kakun päällä?

Yrityksen brändi ei koskaan saa olla kuorrutusta kakun päällä. Koko kakun tulee olla herkullinen. Vahvan brändin perusta on aitous. Brändin tulee rakentua teidän kulttuurin, ihmisten ja arvojen päälle. Luonnollisesti tärkeässä roolissa ovat myös missionne ja visionne, ne antavat syyn olemassaoloonne, mikä on tehtävänne ja mihin suuntaatte.

Omat vahvuutenne, arvot ja ihmiset siis paistavat selkeästi läpi brändistrategiasta, kuin myös johtamiskulttuuri ja prosessit. Niillä on suuri merkitys!

Ihan parasta oli, kun juuri valmistuneesta brändistrategiasta kommentoitiin minulle, että kyllä tämä tuntuu meiltä, tässä on paljon sellaista missä me ollaan jo hyviä! Ja niin sen pitää ollakin, jotta strategialla on suuremmat mahdollisuudet onnistua.

Brändistrategiassa hyödynnetään olemassa olevia vahvuuksia ja yrityksen tapaa toimia, mutta ajattelun kulma käännetään nimenomaan asiakkaaseen ja kiteytetään ne asiat, mihin kannattaa keskittyä.

Huomaatko jo? Brändistrategia ei ole vaan kiva juttu olla olemassa, vaan se ohjaa teitä ajattelussa ja tekemään systemaattisesti töitä asiakkaalle syntyvän brändimielikuvan eteen. Ihan joka päivä.

Asiakaslupaus on konkreettinen lupaus

Miksi olette olemassa ja mikä on sellainen kiinnostava koukku, joka saa mielenkiinnon heräämään? Asiakaslupaus on se luovin ja haastavin osuus brändistrategiaa: miten kiteyttää sloganiin ja ytimekkääseen ydinviestiin, miksi teistä kannattaa kiinnostua ja miten voitte auttaa asiakkaita heidän haasteissaan. Parhaimmillaan asiakaslupaus toimii myös sisäisesti toimintaa ohjaavana tekijänä ja vähintäänkin se on linjassa kaiken muun brändistrategiassa määritellyn kanssa.

Asiakaslupaus näkyy (ja toivottavasti myös tuntuu) suoraan asiakkaalle, kun muut brändistrategian määrittelyt ovat enemmänkin sisäisiä ohjeita teille matkalla kohti tavoitemielikuvaa.

Asiakaslupauksen lisäksi brändistrategiassa määritellään erottumistekijänne, joiden pohjalta laaditaan brändiattribuutit. Brändiattribuutit ovat ne sanat ja asiat, jotka kuvaavat parhaalla mahdollisella tavalla yritystä ja yrityksen tapaa toimia. Ne muodostavat brändin ytimen, jota kaiken tekemisen tulisi vahvistaa. Näin samalla vahvistetaan yrityksen kilpailuetua ja erottumista muista toimijoista positiivisesti edukseen.

Brändiattribuutit jakautuvat neljään eri osaan.

Tärkeimpänä noista attribuuteista on Oivallus, mitä haluatte, että asiakas ajattelee teistä. Muut attribuutit toimivat tärkeinä askelina kohti tavoitemielikuvaa.

Attribuuttien lisäksi brändistrategiassa määritellään yrityksenne brändipersoona ja sille ominainen tapa ja tyyli kommunikoida. Brändikäsikirjaan tuodaan myös selkeitä ohjeita ja esimerkkejä liittyen persoonaan ja kommunikointitapaa: tätä tämä asia tarkoittaa ja tätä se ei tarkoita. Näin ihmisten on helpompi ymmärtää mitä määritellyt asiat käytännössä tarkoittavat.

Mitä brändistrategian laatimisen jälkeen?

Brändistrategiaa ei kannata haudata pöytälaatikkoon, vaan ottaa se tiiviisti osaksi arkea. Millainen teidän kulttuurinne on? Millainen tapa jalkauttaa brändistrategia toimii parhaiten? Siihen osaat vain sinä vastata. Mutta tässä sinulle joitain ajatuksia:

 • Brändistrategian suunnittelutyössä kannattaa osallistuttaa koko henkilöstö mukaan, vähintäänkin vastaamaan ennakkokyselyyn, jonka vastaukset ohjaavat suunnittelua.
 • Kun brändistrategia on valmis, järjestä yhteinen tilaisuus, jossa strategia esitellään. Toimita brändistrategia etukäteen tutustuttavaksi ja hyödynnä mahdollisuuksien mukaan ulkopuolista brändikonsulttia esittelyssä ja vastaamassa kysymyksiin.
 • Toteuta samantien esittelyn jälkeen pienryhmäkeskustelut (livenä tai jakamalla Teamsissa henkilöt eri huoneisiin), jossa osallistujat voivat keskustella ajatuksistaan.
 • Pienryhmäkeskustelujen jälkeen pyydä kaikkia vastaamaan esimerkiksi Jamboardissa oleviin kysymyksiin:
 • Mitä teen jo hyvin ajatellen brändistrategiaa?
 • Mihin voisin itse keskittyä, kun kehitämme brändimielikuvaa?
 • Mitä voimme tiiminä tehdä paremmin brändimielikuvan eteen?
 • Keskustelkaa yhdessä esiin nousseista asioista ja laatikaa lista mihin keskitytte ensimmäisenä ja mihin seuraavaksi.
 • Tuo brändistrategia arkeen muistuttamaan vaikka läppäritarrana, koneen työpöydän taustakuvana, personoituina kahvimukeina tai jollain muulla teille sopivalla tavalla.
 • Muistakaa palata aiheen ympärille säännöllisesti ja toistakaa vaikka nuo pienryhmäkeskustelut ja kyselyt.

Jalkauttaminen koskee myös markkinointianne ja viestintäänne. Tarkastelkaa, tukeeko nykyinen visuaalinen ilmeenne brändistrategiaa vai tarvitsisiko sitä skarpata? Entä viestien tyyli eri kanavissa?

Ja vinkkinä, jos teillä on useita kehitystoiveita – kehitystä ei kannata aloittaa visuaalisesta ilmeestä vaan brändistrategian määrittely kertoo, onko sille tarvetta ja kuinka laaja mahdollisen uudistuksen tarve on. Näin siitäkin tulee tavoitteellista.

Brändi on yksi iso tarina, johon nivoutuu kaikki mitä teette. Mutta parasta on, että brändiä voidaan johtaa. Tai pidemmälle vietynä, voit johtaa brändin kautta koko yritystä.

Keskustelen mielelläni aiheesta kanssasi lisää, varaa aika suoraan kalenteristani niin kohdataan!

-Minttu

Ps. Tutustu myös brändistrategiaoppaaseemme ja nappaa vinkit talteen!

Sinua saattaa kiinnostaa myös

Näkemyksiä | Blogi 11.01.2023

Tämä ratkaisee kaikki B2B-markkinoinnin haasteesi

Yksi ihme, yksi yksittäinen toimenpide, joka ratkaisee kaikki markkinointiin liittyvät haasteet. Tämä kuulostaa liian hyvältä ollakseen totta. Ja sitä se onkin. Silti se kuulostaa niin hyvältä, että moni siihen sortuu. [...] Lue lisää

Näkemyksiä | Blogi 20.10.2022

Huomioi nämä asiat markkinointibudjetin muodostamisessa

Puhutaanko rahasta? 😊 Vuoden loppupuolella monessa yrityksessä perataan kuluvan vuoden budjettia ja peilataan sitä kautta raameja tulevalle vuodelle. Käydään läpi, mitä tänä vuonna on investoitu markkinointiin ja mitä tuloksia se [...] Lue lisää

Näkemyksiä | Blogi 27.09.2022

Vastuullisuustyö on jatkuvaa kehittämistä ja kehittymistä

Vastuullisuus on sana, johon törmää nykyisin kaikessa yritystoimintaan liittyvässä, ja toki siihen liittymättömässäkin keskustelussa. On ollut hienoa huomata, että vastuullisuuskeskustelun määrän rinnalle on noussut myös syvyyttä ja laatua, ja näihin [...] Lue lisää

Muita näkemyksiä samalta kirjoittajalta

Näkemyksiä | Blogi 11.01.2023

Tämä ratkaisee kaikki B2B-markkinoinnin haasteesi

Yksi ihme, yksi yksittäinen toimenpide, joka ratkaisee kaikki markkinointiin liittyvät haasteet. Tämä kuulostaa liian hyvältä ollakseen totta. Ja sitä se onkin. Silti se kuulostaa niin hyvältä, että moni siihen sortuu. [...] Lue lisää

Näkemyksiä | Blogi 24.10.2022

Pärjäämmekö yhdellä LinkedIn-tilillä vai kannattaako luoda maakohtaiset tilit?

Monet asiakkaistamme myyvät palveluitaan myös ulkomaille. Erityisesti kansainvälistymisen alkuvaiheessa herää paljon kysymyksiä liittyen markkinointiin sekä sisältöihin.  Mitä kieltä kannattaa käyttää? Tarvitaanko joka maalle oma LinkedIn-sivu? Haittaako, jos englanninkieliset postaukset näkyvät suomalaisille? Pystyykö [...] Lue lisää

Näkemyksiä | Blogi 28.12.2021

Sydänemojista Pauli Hanhiniemeen

Vuoristoradan viimeinen ylösalaisin oleva mutka, kiljun ja en tiedä uskallanko pitää silmiä auki. Mahanpohjasta kouraisee, silleen jännästi ja taas tekee mieli kiljua. Juna pysähtyy, selvisin. Ja niin selvisivät kaikki muutkin. Toisia naurattaa, [...] Lue lisää