Blogit 27.3.2024Minttu Murtomäki

Brändi­strategiassa määritellään brändin avainsanat

Mistä brändin kirkastus aloitetaan? Mikä muodostaa brändistrategiassa brändin ytimen?  Näistä kysymyksistä keskustelen usein B2B-päättäjien kanssa.

Monilla päättäjillä on syntynyt tarve, että yrityksen brändiä tarvitsee kehittää. Joillakin tarve on syntynyt siitä, että brändiä ei ole määritelty ollenkaan ja toisilla brändin kirkastuksen tarve on herännyt strategiamuutoksen myötä.

Mikä se brändi onkaan? Yksinkertaisesti se on se mielikuva, joka syntyy kaikissa kohtaamisissa niin potentiaalisille asiakkaille, nykyasiakkaille, kumppaneille, työnhakijoille ja muille kohderyhmille, jotka teidät kohtaavat arjessa. Syntyvää mielikuvaa emme voi vastaanottajien puolesta päättää, mutta omilla teoillamme voimme vaikuttaa siihen millainen se on.  

Brändistrategia sitten taas on yrityksen suunnitelma identiteettinsä rakentamiseksi ja vahvistamiseksi markkinoilla. Se auttaa erottumaan kilpailijoista ja luo yhteyden kohdeyleisöön. Brändistrategia on olennainen osa yrityksen laajempaa strategiaa, joka ohjaa markkinoinnin ja viestinnän päätöksiä tavoitteena luoda johdonmukainen ja vaikuttava brändikuva.

Brändin perusta löytyy yrityksen sisältä 

Brändi ei voi olla mitään sellaista, mitä yritys ja sen ihmiset eivät oikeasti edusta. Markkinoinnissa, kuten kaikessa viestinnässä, aitous ja rehellisyys rakentavat kestävää luottamusta. Jos brändin lupaukset eivät toteudu arjessa, voidaan olla varmoja, että brändimielikuva on ihan joku toinen kuin mitä tavoittelemme.  

Brändistrategian suunnittelu aloitetaankin aina teistä:  

 • Mitkä ovat yrityksenne strategiset linjaukset ja tavoite?  
 • Millainen kulttuuri teillä on?  
 • Onko arvot määritelty ja toteutuvatko ne arjessa?  
 • Mitä ja millaisia ovat palvelunne?  
 • Ketä ovat asiakkaanne ja mitkä ovat heille merkityksellisiä asioita?  
 • Mitä voitte luvata asiakkaille?  

Näiden lisäksi perehdytään myös kilpailijoihin ja hahmotetaan erottumistekijät, joiden avulla voitte erottua positiivisesti eduksenne kilpakentässä.

Brändin avainsanat muodostavat brändistrategian ytimen  

Me autamme teitä luomaan brändistrategian, joka on vaivatonta ottaa käyttöön arjessa. Se tarkoittaa konkretiaa ja selkeitä esimerkkejä, jotta jokainen voi ymmärtää ja sitoutua yrityksenne tavoitemielikuvaan. Brändin avainsanat ovat keino tuoda selkeästi ilmi brändinne kaikista oleellisimmat asiat.

Brändin avainsanojen neljä kategoriat ovat seuraavat:  

 • Olemassaolon oikeutus (Millaisia haluamme olla?) 
 • Emootio (Millainen mielikuva ja kokemus meistä jää tunnetasolla?) 
 • Faktat (Mitkä asiat pystymme todentamaan?) 
 • Oivallus (Mitä haluamme, että asiakas ajattelee meistä?) 

Jokaiseen kategoriaan määritellään 2–4 avainsanaa. Jokainen avainsana myös avataan konkreettisesti eli mitä ne juuri teillä tarkoittavat.  

Tässä kohdin monelle tulee hiki, eihän noita kaikkia voi muistaa! Avainsanoista kaikista tärkein on Oivallus, jonka tulisi olla kirkkaana mielessä kaikilla. Muut avainsanat auttavat sen toteutumisessa.

Esimerkki: Näkemystehdas MBE:n brändin avainsanat 

Me olemme määritelleet Näkemystehdas MBE:lle brändin avainsanat vuonna 2021. Nyt vuonna 2024 on ilo huomata, kuinka määrityksemme ovat todellakin toteutuneet arjessamme ja rakennamme yhdenmukaista brändimielikuvaa. Asiakkaidemme kanssa käydyt asiakaskokemuskeskustelut myös tukevat tätä.

Tässä konkreettinen esimerkki, miten olemme avanneet meille määriteltyjen avainsanojen merkityksen. Jos näitä määrityksiä ei ole tehty, avainsanojen määrityksen tekee jokainen omassa mielessään. Ja silloin meillä on yhtä monta vastausta kuin vastaajaa.  

Millaisia haluamme olla?

 • Rohkaiseva: Kannustamme asiakkaitamme rohkeasti uudistamaan markkinointiaan, tavoittelemaan kunnianhimoisia tuloksia ja kokeilemaan uusia lähestymistapoja. 
 • Asiantunteva: Edustamme alamme huippuosaamista. Tarjoamme luotettavia näkemyksiä ja tuoreita näkökulmia, joihin asiakkaamme voivat luottaa päätöksenteossaan. 
 • Fressi: Olemme aina askeleen edellä, valmiina vastaamaan ajan haasteisiin nopeasti ja kekseliäästi. Ei jäykkiä kaavoja, vaan ripeää toimintaa ja aitoa innostusta joka askeleella.  

Millainen mielikuva ja kokemus meistä jää asiakkaalle tunnetasolla? 

 • Innostava: Meillä on hyvä fiilis ja meininki, mikä välittyy myös asiakkaan suuntaan. Meidän kanssa on kiva tehdä yhteistyötä. Meiltä saa tuen ja kannustuksen myös epävarmoina hetkinä. Yhdessä selvitään asiasta kuin asiasta! 
 • Vaivaton: Ammattitaitoomme voi luottaa ja siihen että langat pysyvät käsissä. Asiakkaillemme vapautuu aidosti aikaa omiin ydintehtäviinsä, sillä pystymme helpottamaan asiakkaidemme arkea ottamalla huolellisen kopin meille annetuista tehtävistä. 
 • Helposti lähestyttävä: Välitämme hyvää fiilistä ja kanssamme on mukava ja helppo asioida. Asioimme aina ihminen ihmiselle ja kommunikoimme aina asiakkaan kielellä, välttäen turhaa ammattijargonia.  

Mitkä asiat pystymme todentamaan? 

 • Lupaukset pitävä: Pidämme omalta osaltamme huolen aina siitä, että sovitut aikataulut pitävät. Yllättävissäkin tilanteissa kommunikoimme avoimesti niin sisäisesti kuin asiakkaan suuntaan. Jos jotain emme itse tiedä, selvitämme ja palaamme asiaan. 
 • Aktiivinen: Meidän perään ei tarvitse kysellä, sillä pidämme aina huolen, että asiakas tietää missä mennään. Ehdotamme uusia näkemyksiä ja kommunikoimme myös oma-aloitteisesti ja proaktiivisesti. 
 • Ketterä: Reagoimme nopeasti muutoksiin säilyttäen samalla rauhallisuuden ja tarkkuuden. Pidämme ammattitaitomme jatkuvasti ajan tasalla, mikä antaa meille joustavuuden vastata asiakkaidemme muuttuviin tarpeisiin. 

Mitä haluamme, että asiakas ajattelee meistä?  

 • Luotettava kumppani: Olemme aina valmiita auttamaan ja tarjoamaan tukea. Asiakkaamme tietävät, että voivat luottaa meihin missä tahansa tilanteessa, ja olemme heidän rinnallaan matkalla kohti yhteisiä tavoitteita.   
 • Odotuksien ylittäjä: Tuomme pöytään jotain, mitä asiakas ei ole osannut odottaa. Ylitämme asiakkaidemme odotukset kerta toisensa jälkeen. Olemme investoinnin arvoinen yhteistyökumppani. 
 • Ollaan samalla aaltopituudella: Kuuntelemme ja ymmärrämme asiakasta ja heidän tarpeitaan. Meillä on kyky päästä samalle taajuudelle ja tiedämme, mitä he haluavat ja tarvitsevat. Tämä näkyy myös toimintatavoissa ja kommunikoinnissa, tiedämme miten toimia juuri tämän asiakkaan kohdalla.   

Näiden asioiden pohjalta löytyvät arvomme, jotka ohjaavat toimintaamme: Näkemys, nopeus, rohkeus ja hymy. Arvot ansaitsevat ihan oman kirjoituksen, joten niistä lisää myöhemmin.  

Onko teille selkeää, millaista brändimielikuvaa haluatte rakentaa? Ja ovatko siihen vaikuttavat tekijät määritelty?  

Sparrailen mielelläni brändistrategiasta ja brändin kirkastuksesta kanssanne.  

Minttu 

Opas

Brändistrategiaopas brändin rakentamiseen

Brändistrategia on työkalu, jonka avulla pystyt rakentamaan kilpailijoistasi erottuvan brändin. Brändistrategian avulla osaat ottaa huomioon kaikki ne asiat, jotka saavat yrityksesi näyttämään ja kuulostamaan juuri siltä, mitä haluattekin olla.

Lue opas