Näkemyksiä | Blogi 14.12.2021

Digianalyysillä kohti parempaa markkinointia

Jotta päätöksiä markkinoinnin toteuttamisesta pystytään tekemään oikein, tulee päätösten tukena olla tietoa. Tätä varten meilläkin toteutetaan kehitysanalyysejä asiakkaillemme, jotta näiden valintojen tekeminen olisi helppoa. Yksi näistä on digianalyysi, jolla selvitetään digimarkkinoinnin tilaa – nykyistä ja potentiaalista. Tällöin voidaan tehdä oikeat toimenpiteet diginäkyvyyden kasvattamiseksi tai markkinoinnin tulosten parantamiseksi.

Milloin digianalyysejä kannattaa toteuttaa?

Luonnollinen paikka toteuttaa digianalyysi on silloin, kun markkinoinnissa toteutetaan jotain isompaa tasonnostoa tai uudistusta. Analysointi tulee ajankohtaiseksi kehitysprojektien yhteydessä, esimerkiksi verkkosivu-uudistuksen tai markkinoinnin yleisen kehittämisen yhteydessä. Tällöin sen tarjoama tieto helpottaa päätösten tekemistä, kun pitää miettiä millaisiin asioihin panostetaan ja mitä ylipäätään kannattaisi tehdä.

Yhtä hyvin digianalyysiä voi hyödyntää lähtökohtana, jossa etsitään uusia kehityssuuntia, jolla omaa markkinointia voidaan tehdä entistä paremmin. Analysointi itsessään voi paljastaa, että jostain olisi saatavilla lisähyötyä omalle markkinoinnille, mikä ajaa muuttamaan omia toimenpiteitä.

Digianalyyseillä löydetään uusia mahdollisuuksia

Yleisesti digianalyysillä löydetään käyttämättömiä mahdollisuuksia tai parantamisen kohteita. Havaitaan jokin oman toiminnan asia, minkä huomataan olevan heikolla tolalla, etsitään syyt sille ja kehitetään ratkaisuja sen parantamiseksi. Toisaalta voidaan löytää asioita, jotka tuottavat jo tuloksia, ja tunnistetaan näiden kasvattamisen mahdollisuudet.

Oleellinen osa näiden löytämiseen on oman toiminnan arviointi saavutettujen tulosten perusteella. Mitä tässä analysoidaan, riippuu paljolti käytetyistä kanavista ja keinoista, mutta tärkeintä on tunnistaa, mitkä osat omasta toiminnasta tuottavat tuloksia ja löytää syyt sille.

Yksi keskeinen paikka, mistä kerääntyy analysoinnissa hyödynnettävää dataa, on omat verkkosivut. Sen avulla voidaan selvittää, mikä olemassa olevilla verkkosivuilla toimii ja mitä optimoitavaa siellä olisi. Voidaan vaikka selvittää, mistä tarjouspyynnöt verkkosivulla tulevat, ja rakentaa suunnitelma näiden tulosten parantamiseksi edelleen. Tai havaita jonkinlainen ongelmakohta, mikä heikentää markkinoinnin tuloksia ja keskittyä sen korjaamiseen. Samaten mukaan on hyvä ottaa kaikki muutkin digimarkkinoinnin kanavat, esimerkiksi sosiaalisen median kanavat ja automaatiojärjestelmät, jotka sisältävät dataa oman toiminnan analysoimiseksi.

Mitä sisältöjä pitäisi toteuttaa

Markkinoinnin toimenpiteiden lisäksi digianalyysillä voidaan saada osviittaa siihen, mistä asioista asiakkaille pitäisi kertoa ja miten. Avainsanatutkimuksella selvitetään, millä hakusanoilla ihmiset etsivät toimialaan liittyviä asioita. Tämä kertoo, mistä aiheesta sisältöjä pitäisi tuottaa ja millä termeillä mahdollisimman suuren näkyvyyden saamiseksi. Tämä voi tuoda pieniä laajennuksia tuotettavien sisältöjen osalta tai kokonaan uusia teemoja osaksi markkinointia.

Hakukoneiden lisäksi tiedonlähteenä voi toimia mikä vaan saatavilla oleva data sisältöjen kiinnostavuudesta. Esimerkiksi sosiaalisessa mediassa aihetunnisteiden sisältävien sisältöjen keräämä näkyvyys ja niiden seuraajamäärät, voivat paljastaa potentiaalisen teeman omaan markkinointiin.

Toimialaa analysoimalla parhaat toimenpiteet omaan työkalupakkiin

Oman toiminnan lisäksi on myös hyvä katsastaa, mitä yleensä toimialalla tehdään ja mitä muiden yritysten toiminnasta voidaan oppia. Muiden käyttämät digimarkkinoinnin keinot tai toisten yritysten hyödyntämät sisällöt antavat hyödyllistä informaatiota siitä, millaisia tuloksia niiden avulla voitaisiin omassa markkinoinnissa saada. Osin tästä saatavilla oleva data on tarkkaa, mutta tietyiltä osin tässä jäädään vain potentiaalisen mahdollisuuden tasolle.

Kannattaa myös hakea ideoita kauempaa ja selvittää mitä kehityssuuntia toimialan ulkopuolelta voidaan tuoda omaan toimintaan.

Digianalyysin vieminen käytäntöön

Digianalyysin vieminen käytäntöön vaatii suunnitelmien ja prosessien päivittämistä. Jos analyysi on tehty kehitysprojektiin liittyen, on näiden päivittäminen mahdollisesti jo valmiiksi ajankohtaista. Erittäin oleellista käytäntöön vieminen on silloin, kun analyysi tehdään tilannepäivityksenä tai kehityssuuntien etsimiseksi. Tällöin saadun tiedon vieminen käytäntöön edellyttää päätöstä siitä, että olemassa olevia suunnitelmia päivitetään.

Päivitettävä asia voi yksinkertaisimmillaan olla sisältösuunnitelma, johon tuodaan uudet tuotettavat sisällöt, tai verkkosivut, joita optimoidaan havaittujen kehityskohteiden mukaisesti. Toisaalta muutokset voivat tuoda markkinointisuunnitelmaan uusia kanavia ja toimenpiteitä, joita lähdetään hyödyntämään. Äärimmäinen tapaus olisi havaita jotain, mikä toisi muutoksia koko markkinointistrategiaan.

Analyysillä uuteen suuntaan

Jos siis tuntuu, että markkinointinne tarvitsee uutta suuntaa, niin digianalyysistä on hyvä sitä lähteä hakemaan. Samaten isomman kehitysprojektin yhteydessä sellainen on hyvä toteuttaa, jotta sen tukena on tarvittava tieto oikeiden päätösten tekemiseksi. Samalla digitaalisen markkinoinnin analysointi voidaan yhdistää myös muihin kehitysanalyyseihin, joiden avulla saadaan laajemmin tietoa oman markkinoinnin kehittämisen tueksi.

Sinua saattaa kiinnostaa myös

Näkemyksiä | Blogi 25.11.2021

Markkinoinnin kehittäminen – oikeilla kysymyksillä tuloksiin

Oletko kuullut sanottavan “Markkinoinnin kehittäminen vahvistaa yrityksen kilpailuetua”? Kyseinen fraasi pitää kyllä täysin paikkansa, mutta mitä se käytännössä tarkoittaa? Mitä tehdään ja miksi?  Kehittää on sanana hyvin laaja ja jopa hieman raskaasti latautunut. Voimme kehittää niin [...] Lue lisää

Näkemyksiä | Blogi 14.10.2021

Voittavan markkinointistrategian laatiminen

Suunnittelupalavereita vai tuloksellista tekemistä? Meistä jokainen varmasti ottaisi konkreettiset tulokset palavereissa istumisen sijaan. Voidaanko asetettuihin tavoitteisiin päästä ilman huolellista ja laadukasta pohjatyötä?  Markkinointistrategiat B2B-yrityksille tai markkinointisuunnitelmat eivät ole sanahelinää tai yli-innokkaan markkinointipäällikön pröystäilyä. Nyt puhumme siitä, että miten, missä ja milloin saavutamme asiakkaamme kaikista [...] Lue lisää

Näkemyksiä | Blogi 07.09.2021

B2B-markkinointi: 5 tärkeintä asiaa

B2B-markkinoinnin tärkein tehtävä on rakentaa tunnettuutta ja hyvä pohja luottamuksen syntymiselle potentiaalisen asiakkaan ja myyjän välille. Näin myynti voi keskittyä omaan tehtäväänsä ja saada parhaat onnistumisen edellytykset. Ensimmäisenä ei kuitenkaan [...] Lue lisää

Muita näkemyksiä samalta kirjoittajalta

Näkemyksiä | Blogi 06.07.2021

Avainsanatutkimus paljastaa miten saa lisää näkyvyyttä hakukoneessa

Hakukonenäkyvyys tunnistetaan lähes kaikissa yrityksissä oleelliseksi osaksi yrityksen näkyvyyden kasvattamista ja myynnin tukemista. ”Olisi hyvä näkyä Googlessa” on ajatus, mikä B2B-yritysten markkinoinnin ja myynnin parissa toimivilla on, koska verkkosivuliikenteen kasvattaminen [...] Lue lisää

Näkemyksiä | Blogi 20.04.2021

Saat mitä mittaat

Liiketoiminnan mittareiden tehtävä on kertoa, miten yrityksellä menee. Samalla ne myös ohjaavat tekemistä tiettyyn suuntaan ja niiden olemassaolo auttaa niiden tulosten parantamisessa. Kun tavoitteet on asetettu, käyttäytymistä ohjaa ajatus kyseisten [...] Lue lisää

Näkemyksiä | Blogi 26.01.2021

Mikä muuttuu Luotaimen myötä?

Lanseerasimme toissa viikolla Luotaimen. Palvelun avulla tuomme B2B-myyntiin vahvemmin luottamuksen rakentamisen ja teemme tavoitteellisesta verkostoitumisesta helpompaa. Mikä palvelun avulla sitten oikeasti muuttuu verkostojen rakentamisessa ja myyntityössä? 1. Vaikuttajien tunnistaminen Luotain [...] Lue lisää