Näkemyksiä | Blogi 13.10.2020

Hyvä suunnitelma, parempi toteutus

Jokainen yritys on omanlaisensa ja samoin on niiden markkinointi- ja viestintäsuunnitelmat. Vuosi alkaa olla jo siinä vaiheessa, että suunnitelman tekeminen vuodelle 2021 on pian ajankohtaista. Tässä maailmantilanteessa voi tulevan suunnitteleminen tuntua haastavalta, mutta suunnitelmien tekemistä kannattaa jatkaa siinä määrin, kuin se on mahdollista. Aivan kuten Sennikin kirjoitti aiemmin markkinoinnin tärkeydestä.

Marketin Finlandin alkuvuonna 2020 toteuttama markkinointibarometri antaa mielenkiintoista dataa siitä, miten suomalaiset yritykset toimivat ja millaista markkinointia toteutetaan. Vaikka tutkimus tehtiinkin ennen koronaepidemian akuuteinta vaihetta, voi näistäkin tuloksista poimia huomioita oman markkinointisuunnitelmansa taustalle.

Aseta konkreettiset tavoitteet

Suunnitelmallinen tekeminen on todennäköisemmin tuloksellisempaa, kuin vain yksittäisten toimenpiteiden toteuttaminen. Suunnitelman tekemisen onkin hyvä lähteä tavoitteista, olivat ne tavoitteet sitten liidien, tarjousten tai myynnin lisääminen, tai jotain muuta. Mitä halutaan saavuttaa ja miten näitä tavoitteita voidaan mitata? Samalla on hyvä määritellä, millaisella syklillä saavutettuja tuloksia tarkistetaan, ja tekemistä sitten niiden myötä kehitetään.

  • Onko mahdollisesti muita markkinointiin liittyviä kehitysprojekteja, jotka tulee huomioida suunnitelmassa (esim. markkinoinnin automaation käyttöönotto).
  • Tässä vaiheessa on hyvä myös tarkastaa, onko valmiina ne strategiat, joihin kaiken tekemisen tulee myös pohjata.
  • Samoin kannattaa tsekata, että mielessä on kirkkaana määritellyt asiakassegmentit, miten viestiä heille kannattaa kohdentaa ja missä heidät tavoitetaan.

Budjetoi realistisesti

Suurimmalla osalla Markkinointibarometrin vastaajista markkinointibudjetti oli 2-4% yrityksen koko liikevaihdosta. Kun käytettävissä oleva euromäärä on tiedossa, helpottaa se myös suunnitelman tekoa. Silloin pystytään heti aluksi paremmin hahmottamaan tekemisen laajuutta ja toteutettavien toimenpiteiden määrää. Asian voi tehdä toki myös toisin päin. Tarkastetaan asetetut tavoitteet ja sen jälkeen suunnitellaan, mitä toimenpiteitä on syytä tehdä ja missä kanavissa. Sitten jälkeen haarukoidaan käytössä olevat taloudelliset resurssit. Budjettiin on hyvä varata myös pientä liikkumavaraa yllättävien ja suunnitelman ulkopuolelta tulevien toimenpiteiden toteutukseen. Tällöin kyetään reagoimaan nopeasti, mikäli tilanne sitä vaatii.

Kannattaa myös miettiä, ovatko jotkut suunniteltavat toimenpiteistä sellaisia, että niillä nähdään olevan pidempiaikaisia vaikutuksia (esim. uudistettavat verkkosivut, jotka tulevat palvelemaan useamman vuoden ajan), jolloin niihin varattavat eurot on syytä lukea ensisijaisesti investoinniksi, eikä kuluksi.

Mieti henkilöresurssien riittävyys

Markkinointibarometrin vastaajilla oli suurta vaihtelua siinä, miten paljon markkinointia toteutetaan itse. Pienempien tiimien yrityksissä noin neljännes ulkoistaa suurimman osan tai jakaa työt puoliksi kumppanien kanssa. Onkin äärimmäisen tärkeää, että tiedostaa itse omat henkilöresurssinsa ja käytettävissä olevan työajan. Samalla kannattaa miettiä, millaisissa asioissa on hyvä käyttää ulkopuolista asiantuntijatahoa. Tämä tulee huomioida myös suunnitelman teossa ja etenkin sen aikatauluttamisessa, jotta suunnitellut toimenpiteet kyetään myös toteuttamaan. Hyviä lisäresursseja on aina varmasti saatavilla.

Huomioi, osallista, kerro

Markkinoinnin ja myynnin yhteistyöstä on käyty paljon keskustelua. Koska molemmat tarvitsevat toisiaan, on jo suunnitelman tekovaiheessa hyvä ottaa myös myyntitiimin jäseniä mukaan prosessiin. Keskustella, kysyä ja kuunnella, millaisia tarpeita ja haasteita myynnillä on, joita voitaisiin mahdollisesti ratkoa markkinoinnin avulla. Valitettavan usein myös sisäinen viestintä unohtuu. Koko yrityksen henkilöstöä on hyvä informoida tulevista toimenpiteistä ja merkata sisäinen tiedotus jo suunnitelmaan.

Suunnitelma tekoon ja toteutukseen

Kun tavoitteet ja mittarit, budjetti, aikataulu ja vastuut ovat selvillä, on markkinointisuunnitelman ja toimenpiteiden miettiminen huomattavasti helpompaa. Varsinaisen suunnitelman toteutumista on tärkeää seurata ja tavoitteita päivittää myös säännöllisesti. Näin fokus pysyy selkeästi oikeiden asioiden tekemisessä ja tilanteiden muuttuessa korjausliikkeitä voidaan tehdä.

Täältä pääset lataamaan itsellesi vielä laajemman oppaan sekä pohjan oman suunnitelman tekoon.

Tsempit tulevaan vuoteen!

Sinua saattaa kiinnostaa myös

Näkemyksiä | Blogi 13.04.2021

Nettisivut - rakkautta ensisilmäyksellä?

Nettimaailmassa pyyhkäistään merkityksellisenkin sisällön ohi melkein vahingossa. Visuaalisilla keinoilla voidaan parhaiten pysäyttää katsojan huomio. Heti verkkosivuille tultaessa yrityksen tai brändin ilmeen tulisi olla tunnistettava ja heijastaa sen persoonaa ja arvoja. [...] Lue lisää

Näkemyksiä | Blogi 30.03.2021

Viisi vinkkiä hyvän blogitekstin kirjoittamiseen

Teksti on edelleen tehokas sisältömuoto. Mutta mitä tehdä, kun ensimmäisenä työviikkona eteen osuu yrityksen asiantuntijablogin kirjoitusvuoro ja tyhjän paperin pelko. Ajattelin taklata ongelmaa antamalla viisi vinkkiä asiantuntijablogin kirjoittamiseen sekä asiakkailleni, [...] Lue lisää

Näkemyksiä | Blogi 23.03.2021

Sisällöntuotanto luottamuksen rakennusaineena

Vuoden 2021 ykköspuheenaihe meillä töissä on ollut luottamus, eikä vähiten heti alkuvuodesta lanseeratun Luotain -palvelun johdosta. Luotaimen perusidea on luottamuksen rakentaminen ja sen myötä pohjan luominen myyntityölle. Vaikka toimitaankin ammatillisesti, [...] Lue lisää

Muita näkemyksiä samalta kirjoittajalta

Näkemyksiä | Blogi 16.03.2021

Hyvä kumppaniverkosto leventää asiantuntemustasi

Sisältöstrategimme Senni kirjoitti blogissaan juuri siitä, mitä markkinointiviestinnän toimenpiteitä olisi syytä tehdä in-house ja mitä mahdollisesti ulkoistaa. Samaan tapaan monella markkinointiviestinnän toimijalla on laaja kumppaniverkosto tuotantotahoja ja tekijöitä materiaaleille, joihin [...] Lue lisää

Näkemyksiä | Blogi 12.01.2021

Pienillä muutoksilla kohti terveellisempää työarkea

Pääsimme viime vuonna mukaan asiantuntijatyön työhyvinvoinnin ja tuottavuuden kehittämishankkeeseen (ATK-hanke). Kun teemme työtämme pääosin aivoilla ajatellen ja pääasiassa istumme tietokoneen ääressä, herätti hankkeeseen osallistuminen paljon ajatuksia tuoden mukanaan monia käyttökelpoisia [...] Lue lisää

Näkemyksiä | Blogi 14.07.2020

Joustava työ, uusi normaali?

Kuluvan kevään aikana lähes 60 prosenttia työssäkäyvistä siirtyi etätöihin. Monella työpaikalla otettiinkin vauhdikkaasti uusia toimintatapoja, -malleja ja työkaluja käyttöön. Etenkin asiantuntijatyössä joustavaan työmalliin on työn luonteen vuoksi ollut helpompi siirtyä. [...] Lue lisää