Näkemyksiä | Blogi 03.08.2021

Kohti tuloksellisempaa markkinointia

Tuloksellinen markkinointi tarvitsee pohjan, josta kaikki tekeminen ponnistaa. Pohjan tulee antaa vastauksia haastaviinkin tilanteisiin ja ohjata oikeaan suuntaan. Haluathan edetä mahdollisimman suoraviivaisesti kohti tavoitteitasi?

Perusta kuntoon

Ennen kuin hypätään kohti markkinointitoimenpiteitä, on tärkeää laittaa perusta kuntoon. Perustan kuntoon laittaminen on tavoitteiden ja strategioiden yhteispeliä. Selkeyttävää ja tuloksiin ohjaavaa pohjatyötä on se, että olette määritelleet yrityksenne brändi- ja markkinointistrategian. Näiden molempien tulee pohjautua liiketoimintanne tavoitteisiin.

Brändistrategiassa määritellään millainen on brändinne nykytilanne suhteessa toimialaan. Jos teillä on useita brändejä, niin kuvataan mikä on niiden suhde toisiinsa ja kuinka ne viestitään eri kohderyhmille. Brändistrategiassa määritellään brändiattribuutit, eli millainen yritys haluatte olla. Tämän lisäksi tärkeitä elementtejä on tapa ja tyyli kommunikoida, sekä kaikista edellä mainituista elementeistä muodostettu ydinviesti, joka kiteyttää yrityksenne toiminnan ytimen.

Markkinointistrategia kiteyttää yrityksenne kilpailuedun sekä sisältää määritelmän kohderyhmistä, pääviesteistä ja keinoista tavoittaa kohderyhmät. Selkeästi ja aidosti yritystä palvelevasta markkinointistrategiasta voi täten aina tarkentaa fokuksen siitä, mitä myydään, millä tavoin ja kenelle. Tällä varmistetaan, että tehdään haahuilun sijaan oikeita asioita.

Markkinointitoimenpiteet strategioita jalkauttamaan

Päätös toteutettavista markkinointitoimenpiteistä helpottuu, kun tietää mitä tavoitellaan. Kun markkinointisuunnitelma ja siinä olevat markkinointitoimenpiteet johdetaan määritellyistä strategioista, nivoutuvat ne suurempaan kokonaisuuteen ja tavoitteisiin, joita kohti mennään. Tämä auttaa myös perustelemaan tarvittaessa toimenpiteet, koska markkinointiin sijoitetuille euroille on selkeät tuotto-odotukset.

Varsinkin B2B-ratkaisujen markkinoinnissa ratkaisee oikean kohderyhmän tavoittaminen heitä puhuttelevilla sisällöillä. Kohderyhmät tavoittavat keinot löydät aiemmin muodostetusta markkinointistrategiasta, joten toimenpidetasolla kyse on suurimmaksi osaksi sisällöntuotannosta ja sisällön jakelusta sekä näiden optimoinnista ja toimenpiteisiin yhdistettävistä digimarkkinoinnin toimenpiteistä.

Toimepiteiden seuranta ja optimointi

Markkinointi tuottaa tuloksia, kun perusta on kunnossa. Pelkkä toimenpiteiden tekeminen ei riitä, vaan niille on tärkeää myös asettaa mittarit. Kokeilemalla eri toimenpiteitä löydät myös parhaiten toimivat keinot tavoittaa juuri sinun yrityksellesi tärkeimmät kohderyhmät. Kaikki ei toimi kaikille, joten toimenpiteet vaativat strategiaankin pohjautuessa luovuutta, rohkeutta sekä ennen kaikkea tekemisen iloa 🙂 Toimenpiteitä pitää optimoida usein jo senkin vuoksi, ettei sama resepti toimi välttämättä enää kymmennettä kertaa samalla tavoin.

Sinua saattaa kiinnostaa myös

Näkemyksiä | Blogi 20.06.2022

Brändistrategian keskiössä asiakaskokemus

Miksi brändistrategia kannattaa luoda? Mitä hyötyä brändistrategian määrittelystä on? Miten me voidaan vaikuttaa meidän brändiin? Miksi koko yrityksen henkilöstön pitäisi olla kiinnostunut brändiin liittyvistä asioista? Miten meidän arvot ja kulttuuri [...] Lue lisää

Näkemyksiä | Blogi 19.04.2022

Kerro meille, mitä voimme viestiä nyt?

Viime vuosina ja erityisesti nyt viestintätaitojamme on koeteltu toden teolla. Olemme jatkuvan pohdinnan äärellä, ja mietimme niin henkilökohtaisella kuin yritystasolla, että mitä, mistä ja milloin on sopivaa viestiä. Laadukkaan viestinnän [...] Lue lisää

Näkemyksiä | Blogi 31.01.2022

Milloin yrityksen visuaalinen ilme on syytä laittaa remonttiin?

Yrityksen visuaalinen ilme tarkoittaa yrityksen tunnusta, värejä, typografiaa ja kuvamaailmaa kattaen valokuvat, ikonit ja muut graafiset elementit. Ilme muodostuu siitä, miten nämä kaikki visuaaliset elementit sommitellaan ja mikä on niillä [...] Lue lisää

Muita näkemyksiä samalta kirjoittajalta

Näkemyksiä | Blogi 31.03.2022

Tuo yrityksen osaaminen esiin referenssien kautta

Referenssit ovat yleinen sisältömuoto etenkin B2B-markkinoinnissa. Parhaimmillaan asiakastarinat herättävät luottamusta potentiaalisten asiakkaidenne keskuudessa siitä, että juuri te pystytte vastaamaan heidän tarpeisiin. Ne antavat selkeän ja inspiroivan kuvauksen yrityksenne kautta saatavasta [...] Lue lisää

Näkemyksiä | Blogi 25.01.2022

Näin saat markkinoinnin kehitysprojektin onnistumaan

Markkinoinnin kehitysprojektilla tavoitellaan konkreettisia tuloksia, jotka vahvistavat yrityksen asemaa markkinoilla. Oli tavoitteena esimerkiksi liidimäärien kasvattaminen, markkinoinnin automaation tehostaminen tai brändimielikuvan parantaminen, tarvitaan suunnitelmallisuutta, pitkäjänteisyyttä sekä tuloshakuisuutta. Markkinoinnin kehitysprojekti onnistumiseen vaaditaan [...] Lue lisää

Näkemyksiä | Blogi 14.10.2021

Voittavan markkinointistrategian laatiminen

Suunnittelupalavereita vai tuloksellista tekemistä? Meistä jokainen varmasti ottaisi konkreettiset tulokset palavereissa istumisen sijaan. Voidaanko asetettuihin tavoitteisiin päästä ilman huolellista ja laadukasta pohjatyötä?  Markkinointistrategiat B2B-yrityksille tai markkinointisuunnitelmat eivät ole sanahelinää tai yli-innokkaan markkinointipäällikön pröystäilyä. Nyt puhumme siitä, että miten, missä ja milloin saavutamme asiakkaamme kaikista [...] Lue lisää