Näkemyksiä | Blogi 03.08.2021

Kohti tuloksellisempaa markkinointia

Tuloksellinen markkinointi tarvitsee pohjan, josta kaikki tekeminen ponnistaa. Pohjan tulee antaa vastauksia haastaviinkin tilanteisiin ja ohjata oikeaan suuntaan. Haluathan edetä mahdollisimman suoraviivaisesti kohti tavoitteitasi?

Perusta kuntoon

Ennen kuin hypätään kohti markkinointitoimenpiteitä, on tärkeää laittaa perusta kuntoon. Perustan kuntoon laittaminen on tavoitteiden ja strategioiden yhteispeliä. Selkeyttävää ja tuloksiin ohjaavaa pohjatyötä on se, että olette määritelleet yrityksenne brändi- ja markkinointistrategian. Näiden molempien tulee pohjautua liiketoimintanne tavoitteisiin.

Brändistrategiassa määritellään millainen on brändinne nykytilanne suhteessa toimialaan. Jos teillä on useita brändejä, niin kuvataan mikä on niiden suhde toisiinsa ja kuinka ne viestitään eri kohderyhmille. Brändistrategiassa määritellään brändiattribuutit, eli millainen yritys haluatte olla. Tämän lisäksi tärkeitä elementtejä on tapa ja tyyli kommunikoida, sekä kaikista edellä mainituista elementeistä muodostettu ydinviesti, joka kiteyttää yrityksenne toiminnan ytimen.

Markkinointistrategia kiteyttää yrityksenne kilpailuedun sekä sisältää määritelmän kohderyhmistä, pääviesteistä ja keinoista tavoittaa kohderyhmät. Selkeästi ja aidosti yritystä palvelevasta markkinointistrategiasta voi täten aina tarkentaa fokuksen siitä, mitä myydään, millä tavoin ja kenelle. Tällä varmistetaan, että tehdään haahuilun sijaan oikeita asioita.

Markkinointitoimenpiteet strategioita jalkauttamaan

Päätös toteutettavista markkinointitoimenpiteistä helpottuu, kun tietää mitä tavoitellaan. Kun markkinointisuunnitelma ja siinä olevat markkinointitoimenpiteet johdetaan määritellyistä strategioista, nivoutuvat ne suurempaan kokonaisuuteen ja tavoitteisiin, joita kohti mennään. Tämä auttaa myös perustelemaan tarvittaessa toimenpiteet, koska markkinointiin sijoitetuille euroille on selkeät tuotto-odotukset.

Varsinkin B2B-ratkaisujen markkinoinnissa ratkaisee oikean kohderyhmän tavoittaminen heitä puhuttelevilla sisällöillä. Kohderyhmät tavoittavat keinot löydät aiemmin muodostetusta markkinointistrategiasta, joten toimenpidetasolla kyse on suurimmaksi osaksi sisällöntuotannosta ja sisällön jakelusta sekä näiden optimoinnista ja toimenpiteisiin yhdistettävistä digimarkkinoinnin toimenpiteistä.

Toimepiteiden seuranta ja optimointi

Markkinointi tuottaa tuloksia, kun perusta on kunnossa. Pelkkä toimenpiteiden tekeminen ei riitä, vaan niille on tärkeää myös asettaa mittarit. Kokeilemalla eri toimenpiteitä löydät myös parhaiten toimivat keinot tavoittaa juuri sinun yrityksellesi tärkeimmät kohderyhmät. Kaikki ei toimi kaikille, joten toimenpiteet vaativat strategiaankin pohjautuessa luovuutta, rohkeutta sekä ennen kaikkea tekemisen iloa 🙂 Toimenpiteitä pitää optimoida usein jo senkin vuoksi, ettei sama resepti toimi välttämättä enää kymmennettä kertaa samalla tavoin.

Sinua saattaa kiinnostaa myös

Näkemyksiä | Blogi 07.09.2021

B2B-markkinointi: 5 tärkeintä asiaa

B2B-markkinoinnin tärkein tehtävä on rakentaa tunnettuutta ja hyvä pohja luottamuksen syntymiselle potentiaalisen asiakkaan ja myyjän välille. Näin myynti voi keskittyä omaan tehtäväänsä ja saada parhaat onnistumisen edellytykset. Ensimmäisenä ei kuitenkaan [...] Lue lisää

Näkemyksiä | Blogi 16.08.2021

Kolme vinkkiä blogikirjoituksen viimeistelyyn

Meistä jokainen haluaa tehdä blogitekstejä, jotka innostavat kohdeyleisöämme. Mutta miten varmistaa, että lukijamme kiinnostus säilyy loppuun asti? Jos olet vasta suunnittelemassa blogia, suosittelen ensin tutustumaan asiantuntija Katimme vinkkeihin hyvän blogitekstin [...] Lue lisää

Näkemyksiä | Blogi 22.06.2021

4 vinkkiä sähköpostimarkkinoinnin aloittamiseen

Sähköposti, tuo digimarkkinoinnin väärinymmärretty ruma ankanpoikanen. Sähköpostimarkkinointi kantaa edelleen painolastina menneiden vuosien aikana muodostunutta mielikuvaa siitä, että sähköpostimarkkinointi on vain massamedia, joka täyttää postilaatikot kohdentamattomalla spämmiviestinnällä. Kuitenkin oikein käytettynä sähköposti [...] Lue lisää

Muita näkemyksiä samalta kirjoittajalta

Näkemyksiä | Blogi 18.05.2021

Muutos mahdollistajana

Kun halutaan kehittyä, on hyvä selvittää lähtötilanne tarkastelemalla yrityksen toimintaa eri osa-alueilla, esimerkiksi haasteiden ja mahdollisuuksien kautta. Tärkein kysymys onkin, että johdetaanko toimintaa kohti määriteltyä strategiaa, vai onko suunnan päivittäminen [...] Lue lisää

Näkemyksiä | Blogi 22.02.2021

Markkinointi projektista prosessiksi

Ei ole oikotietä kestävään onneen, eikä pikavoittoja menestykseen, sanotaan. Markkinoinnissa tekemisen taso on kehittynyt paljon ajoista, jolloin uskottiin yksittäisen toimenpiteen voimaan ja laitettiin samalla kaikki munat samaan koriin. Silloin markkinointistrategia [...] Lue lisää

Näkemyksiä | Blogi 08.12.2020

Kuka on se oikea?

Asiakkaat kulkevat suurimman osan ostoprosessin vaiheista itsenäisesti verkossa, jo paljon ennen myyjän ensikontaktia. Verkossa tutustutaan, kartoitetaan ja määritellään tarpeita. Ehkä jopa turhaudutaan, koska valinnanvaraa on paljon tai erot toimijoiden välillä [...] Lue lisää