Näkemyksiä | Blogi 21.01.2020

Miten kasvattaa verkkosivun liikennettä?

Vuodesta toiseen sama haaste on kärjessä, kun markkinoijilta kysytään suurimpia markkinoinnin haasteita omassa yrityksessään: miten saada lisää liikennettä verkkosivuille ja tuottaa enemmän liidejä. Digitaalisen markkinoinnin ollessa yritysten markkinoinnin keskiössä, näiden aiheiden roikkuminen haasteiden kärjessä ei ole ihme.

Verkkosivun kävijämäärän kasvattaminen on monen yrityksen markkinoinnin elinehto: kasvattamalla liikennettä verkkosivuille saa enemmän liidejä ja useamman liidin kautta saa enemmän myyntiä, täyttäen markkinoinnille asetetut tavoitteet. Haaste ei kuitenkaan ole mitenkään ylitsepääsemätön ja keinoja verkkosivun liikenteen kasvattamiseen on monia.

1. Sisältömarkkinointi

Sisällöt ovat ykköstyökalusi verkkosivun liikenteen kasvattamiseen. Sisältöjen avulla nousette hakukoneessa esiin ja saatte sitä kautta verkkosivullenne kävijöitä.

Esimerkiksi palveluistanne kertovat sivut ovat sisältöä, joka voi nousta hakukoneessa esiin, kun potentiaaliset asiakkaanne etsivät oikeaa palveluntarjoajaa. Liikenteen kasvattamiseen ei riitä, että kerrotte parilla lauseella omista palveluistanne, vaan sisältöjenne tulee olla parhainta aiheesta kirjoitettua sisältöä. Sen pitää myös osua yhteen sen kanssa, miten ihmiset niitä verkosta etsivät, joten palveluista pitää kirjoittaa ihmisten käyttämin termein. Tällöin verkkosivullenne ohjautuvat oikeat ostajat.

Yksi helppo keino selvittää, millä hakutermeillä ihmiset etsivät palveluitanne, on avainsanojen suunnittelija, missä on dataa ihmisten tekemien hakujen määristä.

Asiantuntijasisältö

Fakta kuitenkin on, että suurin osa mistään yleisöstä ei ole juuri nyt ostamassa mitään. Parhaimmillaan heillä saattaa olla tarve, jota he eivät vielä tunnista, mutta he eivät etsi palveluitasi ostaakseen mitään. Tämä osa yleisöstä pitää tavoittaa muiden sisältöjen avulla. Vaikka potentiaaliset ostajasi eivät etsisi mitään palvelua tiettyyn tarpeeseen, he etsivät kuitenkin muuta toimialaan liittyvää sisältöä: heillä saattaa olla jokin haaste, johon he etsivät vastausta, tai he saattavat yleisesti etsiä tietoa toimialaan liittyen.

Tähän tarpeeseen voitte tuottaa asiantuntijasisältöä, jonka noustessa esiin hakukoneessa, saa myös verkkosivu kävijöitä. Asiantuntijasisältöä voi luoda erilaisilla tavoilla, mutta yritysblogi on yksi hyvä keino tämän sisällön tuottamiseen.

2. Verkkosivujen kehitys ja optimointi

Parhainkaan sisältö ei kuitenkaan nouse esiin hakukoneessa tai tuo kävijöitä verkkosivuillenne, jos verkkosivut eivät ole teknisesti kunnossa. Käyttäjäystävällinen, toimiva ja nopea verkkosivu on vaatimus hakukoneessa esiin nousevalla sivulle. Yksinkertaisesti: onko verkkosivunne mukava käyttää ja viihtyvätkö kävijät siellä?

Hyvä sisältö ei myöskään yksinään tuo kävijöitä verkkosivuillenne. Verkkosivu vaatii myös muunlaista hakukoneoptimointia, jossa tuleekin huomioida esimerkiksi verkkosivunne domain auktoriteetti, sisäisen linkityksen toimiva rakenne sekä ulkoisen linkityksen määrä ja laatu.

Palveluita omien verkkosivujen tilan selvittämiseen on monia. Esimerkiksi Googlen PageSpeed Insights antaa arvosanan verkkosivujenne nopeudesta ja huomioita, mitä voisi parantaa. Google Search Consolesta saat selville, kuinka paljon ulkoisia linkkejä verkkosivullesi on ja millaisia sisäisiä linkkejä verkkosivullasi on. Mozin alustasta voi selvittää oman domainin auktoriteetin, joka kertoo teoreettisesti kuinka hyvä mahdollisuus verkkosivullanne on sijoittua hakukonetuloksissa. Kattavammilla työkaluilla, kuten Siteimprovella, saat vinkkejä kaikkiin näihin kohtiin ja moniin muihin optimointikohteisiin. Näiden palveluiden avulla voi saada kuvan siitä, millaisella mallilla oma verkkosivu on ja löytyykö sieltä optimoitavaa hakukonenäkyvyyden näkökulmasta. Sitä kautta onkin hyvä arvioida, onko verkkosivu kehityksen tai kenties uudistamisen tarpeessa.

Linkit verkkosivulle

Linkit verkkosivullenne muilla verkkosivuilla eivät ainoastaan paranne hakukonenäkyvyyttänne, vaan voivat myös ohjata liikennettä verkkosivuillenne. Hyvin sijoiteltu linkki yhteistyökumppaninne verkkosivuilla ohjaa heidän kävijöitään myös teidän sivujen ääreen. Yhtä hyvin jossain alan tapahtumassa tai järjestössä mukana oleminen voi poikia linkin verkkosivullenne.

Toiselle asiantuntijasisältöä kirjoittavalle taholle voi myös ehdottaa oman sisällön linkitystä, jos se sopii johonkin yhteyteen linkattavaksi lisäsisällöksi, jolloin voitte vastavuoroisesti linkittää toistenne sivuja. Linkitysten kasvattaminen vaatii työtä ja hieman luovuutta oikeiden mahdollisuuksien tunnistamiseen, mutta voi tuottaa tuloksia niin liikenteen kuin hakukonenäkyvyyden muodossa.

3. Muut digitaaliset kanavat

Muiden digitaalisten kanavien hyödyntäminen on yksi keskeinen keino liikenteen määrän kasvattamiseen. Parhaimmillaan muut kanavat, jossa olette läsnä, toimivat saumattomasti verkkosivujenne kanssa ja ohjaavat siellä saavuttamanne yleisön verkkosivun kävijöiksi.

Sosiaalinen media

Sosiaalisessa mediassa voi ottaa osaksi strategiaa käyttäjien ohjaamisen verkkosivuille jakamalla aktiivisesti sisältöjä siellä. Kun verkkosivuillanne on vaikkapa asiantuntijasisältöä, jotka keräävät kiinnostusta myös somessa, voitte saada teitä seuraavan yleisön myös verkkosivuillenne.

Sosiaalisen median kanavat toimivat myös itsessään porttina verkkosivuillenne, kun teidät somen kautta löytävä asiakas päätyy tarkastelemaan verkkosivujannekin. Samoin Youtubessa tehtävää markkinointia, joka toteutetaan täysin kanavassa ja kanavan ehdoilla, voidaan hyödyntää verkkosivun liikenteen määrän kasvattamisessa, ohjaamalla katsojia myös verkkosivuillenne.

Sähköpostimarkkinointi

Sähköpostit ovat yksi potentiaalinen kanava liikenteen kasvattamiseen. Keräämällä vaikkapa uutiskirjeelle tilaajia verkkosivujen kautta, voi kerätä kiinnostunutta yleisöä, jotka myöhemmin ohjataan takaisin verkkosivulle omien sisältöjen avulla. Sähköpostia vastaan ladattavien sisältöjen avulla voi kasvattaa yleisöä, jolle viestiä samankaltaisista aiheista. Samoin muuta kautta saatavilta kontakteilta voi kysyä luvan tulevaan sähköpostiviestintään. Kuten sosiaalisessa mediassa, sähköpostia hyödyntämällä voitte kasvattaa yleisöä, jonka saatte aina uudestaan verkkosivuillesi.

Mainonta

Mainonta on yksi yleisimmistä keinoista saada lisää liikennettä ja alustoja tähän löytyy monia. Hakukoneessa mainostamalla saatte palvelunne ostamassa olevien asiakkaiden eteen. Display-mainonnalla voitte tavoittaa kohderyhmänne ympäri verkkoa erilaisilla verkkosivuilla. LinkedInissä, Facebookissa tai muissa mainostamisen mahdollistamisessa alustoissa saatte sisäänheitettyä alustan käyttäjät asiantuntijasisältöjen avulla sivuillenne.

Mainonnan kohdalla tulee toki panostaa omien resurssien lisäksi rahaa, joten on oleellista selvittää kannattaako mainonta. Oikea mainontakeino, houkutteleva mainos sekä toimiva laskeutumissivu muuttaa mainoksen näkevät käyttäjät liideiksi ja myynniksi. Tällöin voi laskea, millaista tuottoa mainoksiin sijoitetulla rahalla saa. Lähes aina mainonta kannattaa, mikä oikeastaan muuttaa haasteen muodosta ”mistä saada liikennettä” muotoon ”kuinka paljon liikennettä kannattaa saada.”

4. Tietoisuus ja tunnettuus

Yksi kohta, joka toistuvasti sivuutetaan samaa aihetta käsittelevissä listauksissa, on yrityksen tunnettuus ja tietoisuus yrityksestä. Verkkosivun kävijämäärät eivät elä missään tyhjiössä, irrallisena kaikesta muusta markkinoinnista. Niihin vaikuttavat aivan samalla tavalla yrityksen brändi ja tietoisuus siitä.

Jos brändi ei erotu kilpailijoista, muistu mieleen relevanteissa asiayhteyksissä tai pahimmillaan kukaan ei tiedä siitä, ei sen brändin verkkosivuille myöskään ilmesty kävijöitä. Sen sijaan mieleenpainuvan tai kilpailijoista positiivisesti erottuvan brändin verkkosivu on todennäköisesti ensimmäisiä kohteita, joihin saavutaan kyseisen brändin palveluita kaivattaessa.

Myös muita kuin digitaalisia kanavia voidaan käyttää verkkosivuliikenteen kasvattamiseen. Vaikkapa kampanjat voidaan valjastaa suoraan tai välillisesti verkkosivun kävijämäärien kasvattamiseen ja perinteisissä kanavissa tehty markkinointi tukee  myös verkkosivun kävijämäärien kasvua tietoisuuden kautta.

Samoin viestinnän keinoin voidaan vaikuttaa verkkosivun kävijämääriin. Yhtä lailla mediaviestintä ja ulkoisille sidosryhmille tehtävä viestintä johtaa kasvavaan näkyvyyteen, tietoisuuteen ja tunnettuuteen, joka edelleen johtaa niihin verkkosivukävijöihin, vaikka viestinnän ensisijainen tarkoitus tämä ei olisikaan.

Tähän voisikin oikeastaan listata kaiken, mitä markkinoinnissa on ikinä tehty. Todennäköisesti sillä on ollut jonkinlainen vaikutus yritysten verkkosivujen liikenteeseen. Joku markkinoija on varmaan saanut tehtäväkseen asiakastyytyväisyyden parantamisen, kehittänyt jotain asiakkuuksienhoidossa, mistä yllättyneenä asiakas on kertonut firmasta kaverilleen ja tämä kaveri on saapunut yrityksen verkkosivuille.

Verkkosivun kävijämäärä on siis kriittinen mittari yrityksen markkinoinnille ja tapa arvioida toimenpiteiden tuloksellisuutta, mutta siihen keskittyminen ei voi tulla muiden toimenpiteiden kustannuksella. Pelkän verkkosivun kävijämäärän tuijottaminen ei siis auta erottautumisessa ja pitkän aikavälin tulosten luomisessa, mikä lopulta näkyy myös verkkosivun kävijämäärissä. Tai on näkymättä.

Selvitä, mikä teille toimii

Kuten alussa sanoin, ei haaste liikenteen kasvattamisesta ole millään tavalla ylitsepääsemätön, koska keinoja tähän on monia. Oleellisempaa on selvittää, mikä juuri teidän toimialalla, liiketoiminnassa ja kontekstissa toimii. Miten ja mitkä keinot tuovat juuri teidän asiakkaanne verkkosivuille.

Verkkosivun kävijämäärien kasvattaminen ei olekaan itsetarkoitus, vaan oikeiden ihmisten tavoittaminen ja heidän kautta myynnin kasvattaminen. Vaikkapa mainostaminen itsessään ei ole lopullinen ratkaisu, vaan sen toteuttamiseen tarvitsee tiedot asiakkaitanne kiinnostavasta sisällöstä ja kanavasta, jossa asiakkaanne ovat läsnä. Tällaisia asioita varten tulee rakentaa ostajapersoonat, joiden avulla ohjataan markkinointia tavalla, joka tuottaa muun muassa oikeanlaisia verkkosivukävijöitä.

Nappaa tästä siis keinot verkkosivuliikenteen kasvattamiseen ja muista selvittää, mikä niistä toimii teille.

Sinua saattaa kiinnostaa myös

Näkemyksiä | Blogi 06.07.2021

Avainsanatutkimus paljastaa miten saa lisää näkyvyyttä hakukoneessa

Hakukonenäkyvyys tunnistetaan lähes kaikissa yrityksissä oleelliseksi osaksi yrityksen näkyvyyden kasvattamista ja myynnin tukemista. ”Olisi hyvä näkyä Googlessa” on ajatus, mikä B2B-yritysten markkinoinnin ja myynnin parissa toimivilla on, koska verkkosivuliikenteen kasvattaminen [...] Lue lisää

Näkemyksiä | Blogi 29.06.2021

Neljä vinkkiä verkkosivujen visuaaliseen suunnitteluun

1. Lukusuunta (F ja Z) vaikuttaa silmäiltävyyteen Länsimaissa lukusuunta on vasemmalta oikealle ja olemme tottuneet lukemaan tekstiä kirjoista ja lehdistä ylhäältä alaspäin. Lukusuunta ohjaa myös tapaamme havainnoida ja lukea verkkosivujen [...] Lue lisää

Näkemyksiä | Blogi 15.06.2021

Näin onnistut verkkosivuston uudistuksessa

Rakkaalla lapsella on monta nimeä – sanotaan. Nettisivut, kotisivut, verkkosivut ja sivustot. Kutsutaanpa niitä millä nimellä tahansa, ovat verkkosivustot olleet jo vuosia paikka, jossa tehdään myyntiä ja paikka, johon markkinoinnilla [...] Lue lisää

Muita näkemyksiä samalta kirjoittajalta

Näkemyksiä | Blogi 06.07.2021

Avainsanatutkimus paljastaa miten saa lisää näkyvyyttä hakukoneessa

Hakukonenäkyvyys tunnistetaan lähes kaikissa yrityksissä oleelliseksi osaksi yrityksen näkyvyyden kasvattamista ja myynnin tukemista. ”Olisi hyvä näkyä Googlessa” on ajatus, mikä B2B-yritysten markkinoinnin ja myynnin parissa toimivilla on, koska verkkosivuliikenteen kasvattaminen [...] Lue lisää

Näkemyksiä | Blogi 20.04.2021

Saat mitä mittaat

Liiketoiminnan mittareiden tehtävä on kertoa, miten yrityksellä menee. Samalla ne myös ohjaavat tekemistä tiettyyn suuntaan ja niiden olemassaolo auttaa niiden tulosten parantamisessa. Kun tavoitteet on asetettu, käyttäytymistä ohjaa ajatus kyseisten [...] Lue lisää

Näkemyksiä | Blogi 26.01.2021

Mikä muuttuu Luotaimen myötä?

Lanseerasimme toissa viikolla Luotaimen. Palvelun avulla tuomme B2B-myyntiin vahvemmin luottamuksen rakentamisen ja teemme tavoitteellisesta verkostoitumisesta helpompaa. Mikä palvelun avulla sitten oikeasti muuttuu verkostojen rakentamisessa ja myyntityössä? 1. Vaikuttajien tunnistaminen Luotain [...] Lue lisää