Blogit 22.2.2024Toni Puukari

Korvaako määrä laadun hakukone­optimoinnissa?

Hakukoneoptimoinnissa menestystä voi kärjistetysti sanoen lähteä hakemaan kahdella tapaa: panostamalla joko sisältöjen määrään tai niiden laatuun. Tekoälytyökalujen myötä houkutus tuottaa massoittain helppoa sisältöä näkyvyyden ja liikenteen maksimoimiseksi voi olla suuri. Ensin olisi kuitenkin hyvä ymmärtää, miten hakukoneet arvioivat ja järjestävät sivustoja hakutuloksissa.

Hakukoneet suosivat laatua määrän sijasta

Vaikka hakukoneoptimoinnin tarkoitus on saada sivusto nousemaan mahdollisimman korkealle hakukoneen tuloksissa, ei sitä tulisi tehdä ihan miten tahansa. Vaikka teksti olisi kuinka hakukoneoptimoitu, kannattaa se kirjoittaa ensisijaisesti ihmiselle, ei hakukoneelle. Hakukoneet nimittäin suosivat sivuja, jotka vastaavat laadullisesti käyttäjän oikeisiin hakutarpeisiin. Iso määrä turhaa ja huonoa sisältöä voi siis vaikuttaa kielteisesti koko sivuston näkyvyyteen.

Tämä ei ole mitenkään uusi asia. Esimerkiksi Googlen Panda -päivitys jo vuonna 2011 suunniteltiin rankaisemaan sivustoja, joilla on vähän arvoa tarjoavaa sisältöä. Vuoden 2013 Hummingbird -päivityksen ajatuksena oli opettaa hakualgoritmi ymmärtämään käyttäjien kyselyjen tarkoitusta ja tarjoamaan tuloksia, jotka vastaavat paremmin näitä tarkoituksia. Tämän kehityksen viimeisin askel on otettu maaliskuussa 2024 julkaistun päivityksen muodossa, joka toden teolla suitsii spämmisisältöä tekeviä sivustoja.

Google määrittelee laadukkaan sisällön monilla eri mittareilla, joista monet eivät ole julkista tietoa. Yksi yleisesti tiedossa oleva tekijä laadun mittaamiseen on E-E-A-T, joka tarkoittaa Kokemusta (Experience), Asiantuntemusta (Expertise), Auktoriteettia (Authoritativeness) ja Luotettavuutta (Trustworthiness). Google ei suoraan käytä E-E-A-T:a hakutulosten ranking-tekijänä, mutta se on osa Googlen hakulaadun arvioijien ohjeistusta, jota käytetään arvioimaan sisällön laatua. Näin ollen se on hyvä ohjenuora myös sisällöntuottajille.

Laadukas sisältö luottamuksen rakentajana

Sisällön laatu vaikuttaa suoraan sivuston luotettavuuteen ja asiantuntemukseen käyttäjien ja hakukoneiden silmissä. Korkealaatuinen sisältö, jonka on kirjoittanut asiantuntija tai joka perustuu perusteelliseen tutkimukseen, voi rakentaa ajan myötä sivustolle auktoriteettiaseman. Tämä auttaa parempaan näkyvyyteen hakutuloksissa, kun hakukoneet pyrkivät tarjoamaan käyttäjille luotettavimmat ja arvokkaimmat lähteet. Jos sisältöä luodaan määrällisesti valtavasti, on täysin luonnollista, että laatu kärsii. On myös erittäin aikaa vievää varmistaa, että jokainen tekstinpätkä vastaa brändin tyyliä tai että niissä käytetään oikeaa terminologiaa.

Yksi keskeinen osa hakukoneoptimointia on backlinkit, eli ulkoiset linkit joltain muulta sivulta sinun sivustollesi. Backlinkit ovat tärkeä osa Googlen hakualgoritmia ja muita hakukoneiden ranking-tekijöitä. Korkealaatuinen, informatiivinen ja ainutlaatuinen sisältö houkuttelee luonnollisesti muita sivustoja linkittämään siihen. Nämä linkit toimivat ”ääninä” sivustosi hyväksi, mikä parantaa sen uskottavuutta ja asemaa hakukoneiden, mutta myös ihmisten silmissä.

Laadukas sisältö parantaa käyttäjäkokemusta

Myös käyttäjäkokemus on keskeinen tekijä hakukonenäkyvyydessä. Laadukas ja loppukäyttäjät huomioiva sisältö tarkoittaa sitä, että sivu pitää sisällään selkeän rakenteen, hyvän luettavuuden ja saavutettavuuden, visuaaliset elementit (kuten kuvat ja videot) sekä vastaa käyttäjän kysymyksiin ja tarpeisiin. Käyttäjät viettävät enemmän aikaa hyvin suunnitellulla ja informatiivisella sivustolla, mikä laskee poistumisprosenttia ja kasvattaa konversioiden mahdollisuutta.

Kun sisältöä luodaan verkkosivustolle määrällisesti paljon (ja usein automaattisesti), käyttäjäkokemus jää helposti huomioimatta. Sivuston yksi tarkoitus tulisi olla sitouttaa sivustolla kävijä tekemään haluttu toimenpide, oli se sitten esimerkiksi oppaan lataus tai yhteydenottopyyntö. Yksikään sivusto ei hyödy valtavasta kävijämäärästä, jos heitä ei saa pidettyä sivustolla hetkeä pidempää.

Tekoälyn rooli laadukkaan sisällön kehityksessä

Vaikka kehittyneet tekoälysovellukset tuovatkin sisällöntuotantoon uusia mahdollisuuksia, ne eivät missään nimessä tee ihmistyötä tarpeettomaksi. Päinvastoin – tarve ammattimaisesti tuotetulle ja luotettavalle sisällölle on nyt suurempi kuin koskaan ennen, koska kuka tahansa voi napin painalluksella luoda massoittain sisältöä aiheesta kuin aiheesta. Tekoälyn automaattisesti tuottama sisältö saattaa usein jäädä vajaaksi asiantuntemuksen osalta, mikä heikentää sen luotettavuutta. Tekoäly ei esimerkiksi pääse yritysten asiantuntijoiden hiljaiseen tietoon käsiksi. Tekoälyllä tuotettu teksti jää myös helposti geneeriseksi eikä siitä kuulu brändin tone-of-voice.

Hakukoneoptimoinnissa, kuten kaikessa muussakin, tulee ottaa huomioon tekoälyn vaikutus. Esimerkiksi ChatGPT:tä käytetään enenevissä määrin kuten hakukonetta, joten ihmisliikenne hakukoneista sivustolle tulee tulevaisuudessa vähenemään. Tämä ei tarkoita sitä, että hakukoneoptimoinnin merkitys vähenee, vaan siihen on otettava uudenlainen lähestymistapa. Enää ei riitä, että metsästetään menestystä yksittäisten avainsanojen tai -lauseiden perusteella. Nykyisin on pyrittävä tunnistamaan haun tarkoitus ja vastattava hakuun täsmällisesti laadukkaasti tuotetuilla sisällöllä.

Vaikka sisällön määrän lisääminen voi tuntua houkuttelevalta tavalta parantaa sivustosi näkyvyyttä, on tärkeää muistaa, että laatu on avain kestävään menestykseen. Laadukkaan sisällön tuottaminen vaatii enemmän aikaa ja resursseja kuin suuren määrän heikkolaatuisen sisällön tuottaminen, mutta sen tuoma arvo on merkittävästi suurempi sekä käyttäjien että hakukoneiden näkökulmasta. Siksi olisikin syytä keskittyä tuottamaan korkealaatuista sisältöä, joka palvelee kohdeyleisön tarpeita ja edistää positiivista käyttäjäkokemusta – mikä lopulta johtaa parempaan hakukonenäkyvyyteen ja liiketoiminnan kasvuun.

Laadukkaan sisällön tuottamisessa asiantuntijamme ovat valmiita auttamaan. Tutustu vaikkapa ensi alkuun Osuvia sisältöjä-palveluumme. https://mbe.fi/osuvia-sisaltoja/