Näkemyksiä | Blogi 26.01.2021

Mikä muuttuu Luotaimen myötä?

Lanseerasimme toissa viikolla Luotaimen. Palvelun avulla tuomme B2B-myyntiin vahvemmin luottamuksen rakentamisen ja teemme tavoitteellisesta verkostoitumisesta helpompaa. Mikä palvelun avulla sitten oikeasti muuttuu verkostojen rakentamisessa ja myyntityössä?

1. Vaikuttajien tunnistaminen

Luotain tekee vaikuttajien tunnistamisesta nopeaa. Kun taustalla on paljon dataa sekä sen käsittelyä helpottavia algoritmeja, saadaan nopeasti selville kenet kannattaa tuntea ja saada omiin verkostoihin.

Vaikuttajilla tarkoitetaan tässä kohtaa ihan normaaleja ihmisiä, jotka tietyssä verkostossa tai tietyllä aihealueella ovat vaikuttavia henkilöitä. Ei siis tarvitse olla Lämpöpumppumies, Mari Luukkainen tai Mika Rubanovitsch, ollakseen B2B-yritysmaailmassa vaikuttaja. Päinvastoin kaikki meistä vaikuttavat johonkin toiseen henkilöön, vaikkemme näkyisikään koko kentän tasolla tai olisi kaikista aktiivisimpia ihmisiä. Tämän esiin kaivamisesta on Luotaimessa kyse:

  • Kenen ympärille yrityksen sisäiset verkoston muodostuvat ja mitkä ihmiset ovat yrityksen eri osat yhdistäviä solmukohtia.
  • Ketkä ihmiset yritysten ympärillä ovat sellaisia, jotka vaikuttavat siellä työskenteleviin henkilöihin.
  • Millaisessa verkoston osassa ihmiset pääosin vaikuttavat ja keitä siihen kuuluu.

2. Osaksi oikeita verkostoja

Kolikon kääntöpuoli on oman tekemisen ohjaaminen: kuinka päästään oikeiden ihmisten eteen. Vaikuttajat ja oikeat verkostot tuntemalla saadaan oma tekeminen ohjattua tuloksellisempaan suuntaan, jossa verkostoa rakennetaan heti oikeaan suuntaan kohti potentiaalisia asiakkaita, eikä vain hankita umpimähkään uusia tuttavuuksia.

Tämän avulla päästään oikeisiin ympyröihin, kun tiedetään ketkä kannattaa tuntea prospektien verkostossa ja mitä ihmisiä ne verkostot ylipäätään sisältävät. Samalla selviää, millaiset yhteydet on jo olemassa tähän verkostoon, ja mitä kautta verkoston osaksi pääsee helpoiten.

3. Oma viesti kuuluviin

Kun on tunnistettu, ketkä pitää tuntea ja missä verkostossa, päästään itse asiaan: tuomaan itseään siellä esiin sekä herättämään luottamusta omaa persoonaa ja asiantuntemasta kohtaan. Kenen suuntaan on hyvä olla aktiivinen, mihin keskusteluihin pitää osallistua ja kuinka luodaan keskusteluyhteys oman prospektin kanssa. Tämän avulla päästään siihen lopulliseen tavoitteeseen: luottamuksen herättämiseen ja luottamusmyyntiin.

Mitä Luotain siis on?

On hyvä myös todeta, että Luotain ei ole automaattinen liidigeneraattori, joka laitetaan päälle ja myyntiä alkaa tulemaan. Luotain on ensisijaisesti keino saada ymmärrys, kuinka päästä suoraan kontaktiin prospektien kanssa, herättää heidän luottamus liikkumalla oikeissa verkostoissa ja päästä sitä kautta luottamukseen perustuvaan myyntiin. Tämä vaatii työtä, vaikka se tapahtuu nopeammin ja tuottaa tuloksia paremmin kuin kylmiin kontakteihin perustuva myyntityö. Eikä pelkkä Luotain auta, jos myynnin ja markkinoinnin perusta ei ole kunnossa, vaan parhaiten se toimii vahvalta pohjalta hyödynnettynä.

Jos olet kuitenkin miettinyt, että pitää olla tehokkaampi keino yhteyden luomiseen, luottamuksen herättämiseen ja verkostojen hyödyntämiseen myynnin tukena, niin Luotain on juuri tämä ratkaisu. Se helpottaa tavoitteellista ja oikein kohdennettua myyntiä verkostoja ja luottamusta hyödyntämällä. Tsekkaa siis Luotain täältä tarkemmin ja ota meihin yhteyttä.

Sinua saattaa kiinnostaa myös

Näkemyksiä | Blogi 16.02.2021

Kylmäsoitellen sotaan vai luottamusta rakentaen?

Ensivaikutelmalla on romanttisen kaunis klangi. Muutamissa sekunneissa hurmaaminen, rakkautta ensi silmäyksellä ja niin edelleen. Kolikolla on aina kaksi puolta. Entä jos ensivaikutelman tekeminen menee aivan vihkoon, sinusta riippumattomista syistä? Entä [...] Lue lisää

Näkemyksiä | Blogi 02.02.2021

Luottamusstrategia, mikä se on?

Luottamus on kriittinen elementti B2B-myynnissä, etenkin kun myydään asiantuntijaratkaisuja. Se ei riitä, että sanotaan olevamme luotettava. Luottamusta tulee rakentaa ja vahvistaa aktiivisesti joka päivä. Luottamusta rakennetaan kahdella tasolla, yritys- ja [...] Lue lisää

Näkemyksiä | Blogi 14.01.2021

Näkemystehdas MBE kehitti tekoälypohjaisen palvelun B2B-myyntiin

Luotain-palvelussa yhdistyy tekoäly ja näkemyksellinen ihmisajattelu. Se kerää julkista dataa B2B-maailman päättäjistä sekä heidän verkostoistaan ja auttaa rakentamaan luottamuspolkuja kohdeasiakkaiden luo. Maailma rakentuu erilaisista ihmissuhteista, myös liike-elämässä. Tekoälyn ja algoritmien [...] Lue lisää

Muita näkemyksiä samalta kirjoittajalta

Näkemyksiä | Blogi 03.11.2020

Suosituksen voima

”Historiallinen tuotto ei ole tae tulevasta” on varmasti jokaiselle sijoituksia tehneelle tuttu lause. Yhtä lailla voisi todeta, että ”yrityksen menneet projektit eivät ole tae tulevasta.” Kun tutkimme B2B-yrityksissä toimivien ostajien [...] Lue lisää

Näkemyksiä | Blogi 25.08.2020

Verkostoissa on voimaa

Someaikana yritysten markkinointiin ja viestintään on noussut kanava, jonka kautta yksilöt toimivat vahvempana äänitorvena kuin monet yritykset: yrityksen työntekijöiden verkostot. Ne ovat tie tuhansien sidosryhmien jäsenien tietoisuuteen. Näin on toki [...] Lue lisää

Näkemyksiä | Blogi 16.06.2020

LinkedIn-mainonnan targetointi tuottaa tuloksia B2B-yrityksille

LinkedIn-mainonta voi olla yllättävän tuntematon käsite B2B-yrityksissä toimiville. Sen oletetaan olevan kallista tai siihen liitetään muita epäluuloja. Näin sen ei kuitenkaan pitäisi olla, vaan LinkedIn-mainonnan pitäisi olla jokaisen B2B-markkinoijan parhaita [...] Lue lisää