Blogit 31.1.2022Essi Virtanen

Milloin yrityksen visuaalinen ilme on syytä laittaa remonttiin?

Yrityksen visuaalinen ilme tarkoittaa yrityksen tunnusta, värejä, typografiaa ja kuvamaailmaa kattaen valokuvat, ikonit ja muut graafiset elementit. Ilme muodostuu siitä, miten nämä kaikki visuaaliset elementit sommitellaan ja mikä on niillä esitetty visuaalinen tyyli. Visuaalisesta ilmeestä puhuttaessa voidaan käyttää myös termejä brändi-ilme tai visuaalinen identiteetti. Brändin visuaalinen ilme on osa brändi-identiteettiä. Ilmeen tulee perustua yrityksen tai brändin persoonaan ja tapaan, miten se toimii, puhuu ja kommunikoi. Visuaalisuus tukee yrityksen arvoja ja luonnetta.

Yrityksen tavoitteet kertovat onko tarve perusteelliselle vai kevyelle uudistukselle

Tyypillisesti tarve visuaalisen ilmeen uudistukselle lähtee muutoksista yrityksessä. Yrityksen kohderyhmät, tuote tai palvelu ja tavoitteet ovat voineet ajan myötä muuttua. Brändiuudistuksessa visuaalinen ilme on yksi uudistettava tekijä. Brändistrategiaa saatetaan päivittää tai kirkastaa, jolloin huomataan, että brändi-ilme on ristiriidassa brändin muiden elementtien kanssa ja henkii vääränlaisia mielikuvia. Visuaalisuuden tulee vastata muuttuneisiin tarpeisiin. Mitä suurempia muutoksia yrityksen toiminnoille ja strategialle tapahtuu, sitä todennäköisemmin tulee tarve tehdä selkeä uudistus myös visuaaliselle ilmeelle, jotta se vastaa tavoiteltavia mielikuvia. Ilmeen uudistaminen on myös näkyvä ja konkreettinen tapa kertoa muutoksista brändistä ja vaikuttaa yleisöönsä tunnetasolla. Ennen suunnittelun alkua on tärkeä tietää mitä uudella ilmeellä tavoitellaan ja mitä muutoksella halutaan viestiä.

Visuaalista ilmettä ei kannata uudistaa jatkuvasti ja tehdä sitä pieninä palasina. Ilmeuudistus, oli se sitten kokonaisvaltainen tai pieni freesaus, toteutetaan mielellään kerralla ja tarkkaan harkitusti. Jos kokonaisvaltaiseen ilmeuudistukseen ei ole tarvetta, voidaan uudistaa esimerkiksi vain värimaailma, typografia tai kuvamaailma tai tehdä logoon pieni päivitys. Nämä ovat kevyempiä toimenpiteitä, jotka ovat asiakkaalle lähes huomaamattomia, mutta brändi-ilmeelle tärkeitä. Muutoksia voidaan tehdä käytännön syistä, kun huomataan, että jokin elementti toimii sovelluksissa heikosti tai siksi, että jokin elementti kaipaa pientä modernisointia. Tällä vältetään se, että ilme joudutaan jossain vaiheessa uudistamaan perusteellisesti ja näkyvästi. Menestynytkin brändi voi jäädä auttamattomasti kilpailijoista jälkeen, jos uudistuksia ei uskalleta tai viitsitä tehdä ajoissa.

Pohjatyö on merkittävässä roolissa myös visuaalisen ilmeen uudistuksessa

Visuaalisen ilmeen uudistus kannattaa aloittaa kartoittamalla miltä yrityksen kilpailijat näyttävät ja miten yrityksen tämän hetkinen ilme erottuu niistä. Samalla analysoidaan mitä yrityksen oma ilme henkii ja miten siitä saadaan kilpailijoista erottuva ja asiakkaille helposti mieleen jäävä. On tärkeää myös miettiä miten yritys jää mieleen ja erottuu visuaalisesti muusta kuvatulvasta tai ympäristöstä, jossa se esiintyy. Tuleeko yritys näkymään esimerkiksi sosiaalisen median kanavissa, verkkolehdissä, painetuissa lehdissä, messuilla, pakkauksissa, autoteippauksissa tai bussipysäkeillä? Brändi-ilme ei nykyisin näy vain yksittäisissä lehtimainoksissa tai tyylikkäässä käyntikortissa, vaan se on osa jatkuvaa sisällöntuotantoa sosiaalisessa mediassa ja verkkosivuilla.

Kun suunnittelun lähtökohdat ovat tiedossa, teen visuaalisesta ilmeestä yleensä useamman vaihtoehdon asiakkaalle nähtäväksi. Vaihtoehdoista on helpompi valita yksi polku, jota viedään pidemmälle tai vielä kehitetään. Asiakkaan sitoutumista uuteen ilmeeseen lisää se, että hän saa olla prosessissa mukana. Visuaalisesta ilmeestä rakennetaan visuaalinen (tai graafinen) ohjeisto, johon on koostettu ja ohjeistettu visuaaliset elementit ja esimerkkejä sovelluksista miten visuaalista ilmettä käytännössä ja johdonmukaisesti toteutetaan. Ilme voi olla myös osa laajempaa brändikäsikirjaa, johon sisältyvät myös brändiattribuutit, brändipersoona, tapa ja tyyli kommunikoida sekä slogan ja ydinviesti.

Vie aikaa, että uusi ilme tulee kohderyhmilleen tutuksi ja siitä opitaan pitämään sekä tuntemaan ulkoasu osaksi brändiä. Vaikka visuaalinen ilme olisi upeasti toteutettu ja se heijastaisi täydellisesti brändin ydintä, voi se aluksi tuntua yleisöstä vieraalta. Kokonaisvaltaisen ilmeuudistuksen toteuttaminen ei myöskään käytännössä tapahdu hetkessä. Uusittavaa materiaalia voi olla paljon ja se tulee toteuttaa huolellisesti ja yhtenäisesti kaikkialla. Brändin rakentamisessa jatkuvuus ja yhtenäisyys herättää luottamusta sekä takaa paremman erottautumisen ja tunnettuuden markkinoilla.