Näkemyksiä | Blogi 08.01.2018

Mitä verkkosivu-uudistus oikeastaan pitää sisällään?

Milloin viimeksi olette päivittäneet yrityksenne verkkosivuja tai tarkastelleet niitä kriittisellä silmällä? Onko viime kerrasta kulunut luvattoman pitkä aika? Verkkosivut ovat tärkeä kohtaamispiste sinun ja asiakkaasi välillä, joten niitä on syytä päivittää säännöllisin väliajoin. Joskus on myös hyvä laittaa verkkosivut isompaan remonttiin.

Mutta miten verkkosivu-uudistuksen saa onnistuneesti maaliin? Vinkkinä heti alkuun: uudistusta ei tule lähteä toteuttamaan visuaalisuus edellä, vaikka ilmeen freesaus voikin olla yhtenä tavoitteena. Verkkosivu-uudistus on iso projekti, jossa erinomaiset alkuvalmistelut ja projektin etenemisen seuraaminen varmistavat halutun lopputuloksen. Kuten muussakin markkinoinnissa, kohderyhmän tarpeet ohjaavat verkkosivujen rakennetta.

Perusta kuntoon

Ennen verkkosivuprojektin aloittamista on hyvä pohtia näitä kolmea asiaa:

  • Tunnistatteko kohderyhmät?
  • Osaatteko määritellä yrityksenne ydinviestin, jos joku sitä kysyy?
  • Onko nykyinen visuaalisuutenne edelleen toimiva vai halutaanko uudistua?

Kohderyhmien tarpeiden tunnistaminen ja niihin vastaaminen on verkkosivujen ydin. Verkkosivuilla pitää pystyä myös selkeästi määrittelemään, mitä yrityksesi tekee ja mihin tarjoatte ratkaisuja. Kun ydinviesti on löytynyt, on hyvä tutkailla, vastaako nykyinen visuaalisuus ydinviestiänne.

Tavoitteet

Projektin aluksi on myös hyvä istahtaa alas pohtimaan, miksi oikeastaan haluamme uudistaa verkkosivumme. Eivätkö asiakkaat löydä etsimäänsä tietoa helposti? Vai puuttuuko se jopa kokonaan sivuilta? Ovatko verkkosivujen toiminnallisuudet tai visuaalisuus jämähtäneet viime vuosikymmenelle? Syitä voi olla monia. Siksi onkin tärkeää listata, mitä uusilta verkkosivuilta toivotaan. Tavoitteet voivat olla niin määrällisiä kuin laadullisia. Kenties haluatte nostaa yrityksenne asiantuntijuutta esille tai saada enemmän liikennettä sivuille ja kerätä myynnille liidejä.

Rakenne ja sisältöjen teemat

Toimivan rakenteen ja puhuttelevien sisältöjen tärkeyttä verkkosivu-uudistuksessa ei voi painottaa koskaan liikaa. Usein verkkosivuja lähdetään uudistamaan visuaalisuus edellä, jolloin verkkosivuista jää uupumaan käyttäjälähtöisyys. Jos sisältö ei puhuttele asiakasta tai verkkosivujen rakenne ei ole selkeä, tavoitteidenkin täyttyminen jää puolitiehen.

Oikeanlainen sisältö ja rakenne tukevat asiakkaan matkaa kohti ostopäätöstä. Sisältöjen tulee palvella ensisijaisesti asiakkaitasi, mutta kuitenkin kietoutua yrityksesi ydinviestin ympärille. Sisältöteemojen työstön lomassa syntyy myös käsitys verkkosivujen rakenteesta ja tarvittavista toiminnallisuuksista. Kävijän tulee pystyä liikkumaan sivuilla intuitiivisesti ja muille sivuille siirtyminen tulee olla luonnollista. Lisäksi sivustoa on syytä suunnitella mobiili edellä, sillä suurin osa kävijöistä selaa verkkosivuja erilaisilla mobiililaitteilla.

Visuaalisuus

Rautalankojen, eli sivuston rakenteen suunnittelun, jälkeen on aika luoda lyömätön visuaalinen ilme. Jos pohjana toimii aikaisempi yritysilme, graafinen ohjeisto vaikuttaa vahvasti visuaalisuuteen. Jos taas visuaalinen ilme halutaan laittaa uuteen uskoon, kannattaa uuden ilmeen työstäminen aloittaa jo ennen varsinaista verkkosivuprojektia. Rakenteen ja sisällön ohella myös visuaalisuudella on tärkeä rooli asiakas- ja käyttökokemuksen syntymisessä.

Sisällöntuotanto

Kun sisältöjen teemat on suunniteltu hyvin, voidaan varsinaista sisältöä, eli tekstiä, kuvia ja videoita, lähteä toteuttamaan sen pohjalta. Tähän on syytä varata runsaasti aikaa. Sisältöjen tulee olla asiakaslähtöisiä, mutta myös hakukoneoptimointi on syytä ottaa huomioon. Yrityksellesi relevanttien avainsanojen määrittely ennen kirjoitustyötä tukee hakukonelöydettävyyttä. Muista kuitenkin, että kaiken ei tarvitse olla julkaistaessa valmista. Sisältöjä tehdään lisää ja kehitetään myös julkaisun jälkeen.

Tärkeä osa verkkosivuprojektia on myös sivuston koodaus. Selkeät ohjeet ja avoin kommunikointi edesauttavat jouhevaa yhteistyötä eri osapuolten välillä. Eri toiminnallisuudet on syytä avata selkeäksi listaksi sivuston tekniselle toteuttajalle. Kun sivut on koodattu, voidaan sisällöt nostaa sivuille.

Mittaus, kehitys, optimointi

Vaikka verkkosivujen uudistus onkin projekti, on hyvä muistaa, että verkkosivut itsessään vaativat huolenpitoa ja jatkuvaa kehitystä. Sisältöjä on syytä tarkastella aika ajoin ja varmistaa, että ne ovat ajan tasalla. Googlen hakualgoritmit tukevat myös uusia sisältöjä, eli niitä tulisi lisätä sivuille säännöllisin väliajoin. On myös hyvä pohtia, miten ja milloin verkkosivuille ajetaan liikennettä. Ja toki muistaa myös ne alussa päätetyt tavoitteet ja mitata niiden onnistumista.

Yksi hyvä mittari sivuston sisältöjen mielenkiintoisuuteen on sivulla vietetty aika. Google arvottaa korkeammalle sivuja, joiden parissa vietetään aikaa useampia minuutteja. Silloin sisältö on Googlen mielestä laadukasta ja tarjoaa vastaanottajalle arvokasta sisältöä. Tarkastele myös ladataanko materiaalejasi, tilataanko uutiskirjeitä ja otetaanko yritykseesi yhteyttä. Myös aktivointeja voidaan optimoida toimivammiksi.

Verkkosivu-uudistus käsittää siis monta vaihetta, joita toteutetaan usein samanaikaisesti. Vaikka työtä riittää, selkeät suunnitelmat ja projektin pitäminen tiukasti hyppysissä auttavat myös tässä.

Jos jokin kohta jäi mietityttämään, asiantuntijamme auttavat mielellään!

-Katja

AVAINSANAT: sisällöntuotanto, nettisivut, verkkosivut

Muita näkemyksiä samalta kirjoittajalta

Näkemyksiä | Blogi 07.12.2017

M-päivä: Miten hitsausfirmasta tulee toimialansa ajatusjohtaja?

Kempin Digital Community Manager Mikko Heinonen paljasti Lahden Sibeliustalolla 24.11.2017 järjestetyssä M-päivässä, miten yritys varmisti globaalin myynnin aloituksen ottamalla haltuun ajatusjohtajuuden. Tässä kooste päivän puheenvuorosta – ajatuksia nostattavia lukuhetkiä! Kemppi [...] Lue lisää

Näkemyksiä | Blogi 05.12.2017

M-päivä: Uudistuksesta merkittävä kilpailuetu

Digital Office Companyn myyntijohtaja Jonne Makkula kertoi Lahden Sibeliustalolla 24.11.2017 järjestetyssä M-päivässä, miten yritys on saavuttanut merkittävän kasvun uudistumalla rohkeasti. Tässä kooste päivän puheenvuorosta – ajatuksia herättäviä lukuhetkiä! Digital Office [...] Lue lisää

Näkemyksiä | Blogi 30.11.2017

M-päivä: Vahvalla brändillä kohti kansainvälisiä markkinoita

Hartwallin Brand Manager Eeva Ignatius puhui Lahden Sibeliustalolla 24.11.2017 järjestetyssä M-päivässä, miten yritys on vienyt Hartwall Original Long Drinkin kansainvälisille markkinoille. Tässä kooste päivän puheenvuorosta – innostavia lukuhetkiä! Hartwall on [...] Lue lisää

Sinua saattaa kiinnostaa myös

Näkemyksiä | Blogi 04.07.2018

Ihan kiva on hyvin nopeasti ihan sama

Seurustelin aikoinani eteläafrikkalaisen kundin kanssa, joka innoissaan opiskeli suomea. Hänelle oli jäänyt syystä tai toisesta tavaksi sanoa monen asian olevan ihan kiva. Asuni oli ihan kiva, samoin kampaukseni tai jopa [...] Lue lisää

Näkemyksiä | Blogi 15.05.2018

Ilo irti ydinviestistä

Olen törmännyt moneen eri keskusteluun, jossa puhutaan ydinviestistä. Joko sen puuttumisesta tai tarkoituksesta. Ydinviestin tarkoitushan on herättää kiinnostus sekä toimia niin ulkoisena kuin sisäisenä punaisena lankana. Siinä tulisi olla myös [...] Lue lisää

Näkemyksiä | Blogi 24.04.2018

Kasvu ei tapahdu hymistelemällä

Millä voisimme erottua muista? Tämä kysymys oli pöydällä viimeksi tänään asiakkaan kanssa keskustellessa. Pöydällä pyörivät samat jo liiankin tutut teemat: olemme asiantuntijoita, teemme työmme huolella, meidän kanssa on mukava tehdä [...] Lue lisää