Näkemyksiä | Blogi 18.05.2021

Muutos mahdollistajana

Kun halutaan kehittyä, on hyvä selvittää lähtötilanne tarkastelemalla yrityksen toimintaa eri osa-alueilla, esimerkiksi haasteiden ja mahdollisuuksien kautta. Tärkein kysymys onkin, että johdetaanko toimintaa kohti määriteltyä strategiaa, vai onko suunnan päivittäminen paikallaan? Käytännön tasolla toiminnan optimointia mietitään esimerkiksi prosessien, viestinnän kuin asiakaskokemuksen kautta.

Asiakas keskiössä

Kehittymisen kannalta on haasteellista, jos pidetään liian tiukasti kiinni siitä, mikä toimi menneisyydessä. Maailman muuttuessa vauhdilla myös asiakkaidesi tarpeet kehittyvät ja erilaisiin muutoksesta syntyviin haastekohtiin tartutaan hitaasti. Asiakkaiden tarpeita sekä heidän toimintaympäristössään tapahtuvia muutoksia on hyvä kuunnella herkällä korvalla. Koska tarpeiden kehittymistä ei pysty pelkästään ulkoapäin havaitsemaan, on luottamusta rakennettava myös keskusteluiden kautta. Tärkeimpien asiakkaiden kanssa onkin tärkeää keskustella säännöllisesti. Kun toimintaa kehitetään strategia- ja asiakaslähtöisesti, on menestyminen kestävällä pohjalla. Kun luottamus kasvaa ja asiakas kokee saavansa lisäarvoa, myös asiakaskokemus paranee.

Sitouta työyhteisö muutokseen

Asiakkaiden lisäksi yrityksen toiminnan keskiössä tulee olla tietenkin myös sen työntekijät. Toimiva kehitystyö ei lähde pelkästään johdon toiveesta tehdä muutosta, koska tällöin uhkana on synnyttää jotain päälle liimattua, joka ei kestä aikaa. Sitouttamalla koko työyhteisö mukaan yrityksen kehittämiseen varmistat, että kaikki kulkevat samaan suuntaan. Yhdessä kuljettu matka on myöskin mahdollisuus vahvistaa työyhteisön keskinäisiä suhteita. Kun kaipaat kunnon ravistelua, ideointia ja sparrausta, välillä kehittämiseen on hyvä ottaa myös objektiivista näkemystä, esimerkiksi kumppanuuksien kautta.

Jatkuva prosessi

Yrityksen toimintaa, talouslukuja sekä tavoitteiden toteutumista tulee seurata ja suunnitella systemaattisesti. Puhutaan, että ”tekemistä pitää kehittää koko ajan”, mutta selkeyden vuoksi kehitystyölle on hyvä varata kalenterista ihan oma aika ja paikkansa. Näin kehitysprosessille luodaan arvoa ja sitä tulee johdettua kohti tavoitteita.

Kirjaa ylös lähtötilanne, tavoitteet ja prosessin vaiheet. Määritä muutoksen onnistumisesta kertovat mittarit ja seuraa niitä. Mieti toiminnan kehittämistä mahdollisuuksien ja haasteiden kautta, älä tyydy siihen, että menneisyydessä on ollut onnistumisia. Muista nauttia onnistumisista, mutta suuntaa pian sen jälkeen katse tulevaisuuteen. Ole utelias ympäröivästä maailmasta: mitä toimialallasi tapahtuu, mitä asiakkaillesi kuuluu, mitä ovat tulevaisuuden trendit?

Muutos tuo mahdollisuuksia, kuten enemmän asiakkaita, vahvemman brändin ja liiketoiminnan kasvun. Kestävän muutoksen tulee aina pohjautua yrityksen strategiaan. Laita asiakkaasi keskiöön, sitouta työntekijäsi mukaan muutokseen sekä pidä prosessin pyörät pyörimässä, niin vältät paikalleen jumahtamisen.

Mitä sinun mielestäsi on tärkeää huomioida, kun toimintaa lähdetään kehittämään?

Sinua saattaa kiinnostaa myös

Näkemyksiä | Blogi 08.06.2021

Ympäristövastuullisuus tulee, oletko valmis?

Joko teidän yrityksessänne ollaan ympäristövastuullisia? Olisi ehkä syytä olla, tai ainakin kannattaisi jo omata suunnitelmat hiilijalanjäljen pienentämiseksi. Jos tässä globaalin koronapandemian myllerryksessä on sattunut unohtumaan, niin meillähän leijuu ilmassa myös [...] Lue lisää

Näkemyksiä | Blogi 23.03.2021

Sisällöntuotanto luottamuksen rakennusaineena

Vuoden 2021 ykköspuheenaihe meillä töissä on ollut luottamus, eikä vähiten heti alkuvuodesta lanseeratun Luotain -palvelun johdosta. Luotaimen perusidea on luottamuksen rakentaminen ja sen myötä pohjan luominen myyntityölle. Vaikka toimitaankin ammatillisesti, [...] Lue lisää

Näkemyksiä | Blogi 09.03.2021

Markkinoinnin ulkoistaminen vs. in-house

Markkinointi-ihmisten työnkuva on usein hyvin monipuolinen ja siihen kuuluu kaikenlaista. Markkinointi on ala, joka elää ja kehittyy jatkuvasti, minkä myötä omaksumista riittää. Markkinoinnin parissa työskentelevät ovat usein myös luovia ihmisiä, [...] Lue lisää

Muita näkemyksiä samalta kirjoittajalta

Näkemyksiä | Blogi 22.02.2021

Markkinointi projektista prosessiksi

Ei ole oikotietä kestävään onneen, eikä pikavoittoja menestykseen, sanotaan. Markkinoinnissa tekemisen taso on kehittynyt paljon ajoista, jolloin uskottiin yksittäisen toimenpiteen voimaan ja laitettiin samalla kaikki munat samaan koriin. Silloin markkinointistrategia [...] Lue lisää

Näkemyksiä | Blogi 08.12.2020

Kuka on se oikea?

Asiakkaat kulkevat suurimman osan ostoprosessin vaiheista itsenäisesti verkossa, jo paljon ennen myyjän ensikontaktia. Verkossa tutustutaan, kartoitetaan ja määritellään tarpeita. Ehkä jopa turhaudutaan, koska valinnanvaraa on paljon tai erot toimijoiden välillä [...] Lue lisää

Näkemyksiä | Blogi 22.09.2020

Onko noloa kysyä?

Siinä kysymys, jonka huomaan nostavan päätään sekä omissa ajatuksissani, mutta myös monissa keskusteluissa niin työssä kuin vapaa-ajalla. Kun kaikki tieto on saatavilla viimeistään googlettamisen kautta, voi syntyä ajatus, että ääneen [...] Lue lisää