Näkemyksiä | Blogi 18.05.2021

Muutos mahdollistajana

Kun halutaan kehittyä, on hyvä selvittää lähtötilanne tarkastelemalla yrityksen toimintaa eri osa-alueilla, esimerkiksi haasteiden ja mahdollisuuksien kautta. Tärkein kysymys onkin, että johdetaanko toimintaa kohti määriteltyä strategiaa, vai onko suunnan päivittäminen paikallaan? Käytännön tasolla toiminnan optimointia mietitään esimerkiksi prosessien, viestinnän kuin asiakaskokemuksen kautta.

Asiakas keskiössä

Kehittymisen kannalta on haasteellista, jos pidetään liian tiukasti kiinni siitä, mikä toimi menneisyydessä. Maailman muuttuessa vauhdilla myös asiakkaidesi tarpeet kehittyvät ja erilaisiin muutoksesta syntyviin haastekohtiin tartutaan hitaasti. Asiakkaiden tarpeita sekä heidän toimintaympäristössään tapahtuvia muutoksia on hyvä kuunnella herkällä korvalla. Koska tarpeiden kehittymistä ei pysty pelkästään ulkoapäin havaitsemaan, on luottamusta rakennettava myös keskusteluiden kautta. Tärkeimpien asiakkaiden kanssa onkin tärkeää keskustella säännöllisesti. Kun toimintaa kehitetään strategia- ja asiakaslähtöisesti, on menestyminen kestävällä pohjalla. Kun luottamus kasvaa ja asiakas kokee saavansa lisäarvoa, myös asiakaskokemus paranee.

Sitouta työyhteisö muutokseen

Asiakkaiden lisäksi yrityksen toiminnan keskiössä tulee olla tietenkin myös sen työntekijät. Toimiva kehitystyö ei lähde pelkästään johdon toiveesta tehdä muutosta, koska tällöin uhkana on synnyttää jotain päälle liimattua, joka ei kestä aikaa. Sitouttamalla koko työyhteisö mukaan yrityksen kehittämiseen varmistat, että kaikki kulkevat samaan suuntaan. Yhdessä kuljettu matka on myöskin mahdollisuus vahvistaa työyhteisön keskinäisiä suhteita. Kun kaipaat kunnon ravistelua, ideointia ja sparrausta, välillä kehittämiseen on hyvä ottaa myös objektiivista näkemystä, esimerkiksi kumppanuuksien kautta.

Jatkuva prosessi

Yrityksen toimintaa, talouslukuja sekä tavoitteiden toteutumista tulee seurata ja suunnitella systemaattisesti. Puhutaan, että ”tekemistä pitää kehittää koko ajan”, mutta selkeyden vuoksi kehitystyölle on hyvä varata kalenterista ihan oma aika ja paikkansa. Näin kehitysprosessille luodaan arvoa ja sitä tulee johdettua kohti tavoitteita.

Kirjaa ylös lähtötilanne, tavoitteet ja prosessin vaiheet. Määritä muutoksen onnistumisesta kertovat mittarit ja seuraa niitä. Mieti toiminnan kehittämistä mahdollisuuksien ja haasteiden kautta, älä tyydy siihen, että menneisyydessä on ollut onnistumisia. Muista nauttia onnistumisista, mutta suuntaa pian sen jälkeen katse tulevaisuuteen. Ole utelias ympäröivästä maailmasta: mitä toimialallasi tapahtuu, mitä asiakkaillesi kuuluu, mitä ovat tulevaisuuden trendit?

Muutos tuo mahdollisuuksia, kuten enemmän asiakkaita, vahvemman brändin ja liiketoiminnan kasvun. Kestävän muutoksen tulee aina pohjautua yrityksen strategiaan. Laita asiakkaasi keskiöön, sitouta työntekijäsi mukaan muutokseen sekä pidä prosessin pyörät pyörimässä, niin vältät paikalleen jumahtamisen.

Mitä sinun mielestäsi on tärkeää huomioida, kun toimintaa lähdetään kehittämään?

Sinua saattaa kiinnostaa myös

Näkemyksiä | Blogi 14.10.2021

Voittavan markkinointistrategian laatiminen

Suunnittelupalavereita vai tuloksellista tekemistä? Meistä jokainen varmasti ottaisi konkreettiset tulokset palavereissa istumisen sijaan. Voidaanko asetettuihin tavoitteisiin päästä ilman huolellista ja laadukasta pohjatyötä?  Markkinointistrategiat B2B-yrityksille tai markkinointisuunnitelmat eivät ole sanahelinää tai yli-innokkaan markkinointipäällikön pröystäilyä. Nyt puhumme siitä, että miten, missä ja milloin saavutamme asiakkaamme kaikista [...] Lue lisää

Näkemyksiä | Blogi 07.09.2021

B2B-markkinointi: 5 tärkeintä asiaa

B2B-markkinoinnin tärkein tehtävä on rakentaa tunnettuutta ja hyvä pohja luottamuksen syntymiselle potentiaalisen asiakkaan ja myyjän välille. Näin myynti voi keskittyä omaan tehtäväänsä ja saada parhaat onnistumisen edellytykset. Ensimmäisenä ei kuitenkaan [...] Lue lisää

Näkemyksiä | Blogi 16.08.2021

Kolme vinkkiä blogikirjoituksen viimeistelyyn

Meistä jokainen haluaa tehdä blogitekstejä, jotka innostavat kohdeyleisöämme. Mutta miten varmistaa, että lukijamme kiinnostus säilyy loppuun asti? Jos olet vasta suunnittelemassa blogia, suosittelen ensin tutustumaan asiantuntija Katimme vinkkeihin hyvän blogitekstin [...] Lue lisää

Muita näkemyksiä samalta kirjoittajalta

Näkemyksiä | Blogi 14.10.2021

Voittavan markkinointistrategian laatiminen

Suunnittelupalavereita vai tuloksellista tekemistä? Meistä jokainen varmasti ottaisi konkreettiset tulokset palavereissa istumisen sijaan. Voidaanko asetettuihin tavoitteisiin päästä ilman huolellista ja laadukasta pohjatyötä?  Markkinointistrategiat B2B-yrityksille tai markkinointisuunnitelmat eivät ole sanahelinää tai yli-innokkaan markkinointipäällikön pröystäilyä. Nyt puhumme siitä, että miten, missä ja milloin saavutamme asiakkaamme kaikista [...] Lue lisää

Näkemyksiä | Blogi 03.08.2021

Kohti tuloksellisempaa markkinointia

Tuloksellinen markkinointi tarvitsee pohjan, josta kaikki tekeminen ponnistaa. Pohjan tulee antaa vastauksia haastaviinkin tilanteisiin ja ohjata oikeaan suuntaan. Haluathan edetä mahdollisimman suoraviivaisesti kohti tavoitteitasi? Perusta kuntoon Ennen kuin hypätään kohti [...] Lue lisää

Näkemyksiä | Blogi 22.02.2021

Markkinointi projektista prosessiksi

Ei ole oikotietä kestävään onneen, eikä pikavoittoja menestykseen, sanotaan. Markkinoinnissa tekemisen taso on kehittynyt paljon ajoista, jolloin uskottiin yksittäisen toimenpiteen voimaan ja laitettiin samalla kaikki munat samaan koriin. Silloin markkinointistrategia [...] Lue lisää