Näkemyksiä | Blogi 20.09.2022

Opi tekemään havainnollistavia kaavioita oikein

Infografiikalla pyritään esittämään tietoja mahdollisimman tarkasti ja helposti ymmärrettävästi niin, että lukija ymmärtää tiedot oikein. Tietoja voidaan esittää taulukoissa, joissa numero- ja tekstitiedot esitetään riveissä ja sarakkeissa. Taulukosta saadaan tarkasti tietoa, mutta se on lukijalle hitaampi tapa lukea ja hahmottaa tietoa kuin graafinen kaavio. Graafisessa kaaviossa, jossa tiedot esitetään visuaalisesti, saadaan paljon tietoa esitettyä tiivistetysti. Kaaviot auttavat vertailemaan nopeasti tietoa ja näyttämään selkeästi trendejä. Kaavion muotoon visualisoidut tiedot ovat vakuuttavampia ja paljastavampia verrattuna siihen, että samat asiat kerrottaisiin pelkästään tekstimuodossa. Ne kiinnittävät paljon helpommin myös katsojan huomion.

 

Pylväskaavio

Pylväskaaviolla havainnollistetaan määriä ja niiden vaihtelua tietyllä aikajaksolla. Esimerkiksi kuukaudet ja vuodet esitetään jatkumoksi mielletyllä x-akselilla. Aloita kaavio aina nollasta, sillä pylvään typistäminen aiheuttaa helposti väärinkäsityksiä pylväiden kokoja vertailtaessa. Vasemmalla olevan kaavion pylväs vuoden 2018 kohdalla näyttää neljä kertaa suuremmalta kuin vuoden 2015 pylväs, vaikka todellisuudessa ero on paljon pienempi. Vaikka lukujen erot olisivat pienet, niin nollasta aloittaminen varmistaa, että katsoja saa taulukosta todenmukaisen kuvan.

 

Vaakapylväskaavio

Vaakapylväskaavioita käytetään määrien esittämiseen ja vertailuun. Usein näkee esitettävän pylväskaavioita pystysuuntaisesti, vaikka saman asian voisi esittää selkeämmin vaakamuotoisena. Pylväskaavioissa ongelmana usein on pitkät tekstit pylväiden alla, jolloin tekstin joutuu asettamaan vinoon tai pystysuoraan. Vinoa tai pystysuoraa tekstiä on kuitenkin ikävä lukea. Pylväskaavion voi esittää aivan hyvin vaakasuuntaisena pylväskaaviona, jolloin teksti säilyy helposti luettavana. Voit lisäksi helpottaa pylväiden vertailua keskenään asettamalla pylväät suurimmasta pienempään. Näin kaavio on nopeampi ymmärtää ja lukea, sillä eri mittaisia pylväitä on vaikea muuten vertailla keskenään.

 

Ympyräkaavio

Ympyräkaaviota käytetään yleisesti siksi, että siitä on helppo ja nopea hahmottaa osuuksien suhteita toisiinsa ja kokonaismäärästä. Kaavioista se on kuitenkin epätarkin. Osuuksien välisiä eroja se havainnollistaa kuitenkin huonosti erityisesti silloin kun sektorit ovat hyvin samankokoisia. Sektoreiden järjestäminen klo 12 alkaen auttaa kaavion hahmottamisessa, sillä osuuksien kokoa verrataan yleensä ympyrän puolikkaaseen tai neljännesosaan. Sektoreiden määrä kannattaa rajoittaa 5-7:ään, jotta kaaviosta ei tule liian sekavaa. Ympyräkaavion osuuksien järjestäminen suuruusjärjestykseen helpottaa niiden vertailua. Arvoja ei kannata asettaa osuuksien päälle, sillä kapeat ja lähekkäin toisiaan olevat sektorit vaikeuttavat numeroiden lukemista. Sen sijaan arvot kannattaa laittaa sektoreiden viereen ja samaan yhteyteen lukujen selitetekstit, jolloin ei tarvitse erikseen silmäillä selitteitä ja kaaviota.

 

Viivakaavio

Viivakaaviota käytetään kuvaamaan ilmiöiden kehityssuuntaa tai vaihtelua. Tilan säästämiseksi saatetaan joskus käyttää kahden asteikon viivakaaviota, kun halutaan kuvata kahden asian suhteellista kehitystä. Kaksi täysin erilaista suuruusluokkaa voivat olla kuitenkin harhaanjohtavia, jos katsoja ei ota huomioon mittakaavoja. Lisäksi jos viivat menevät kovin paljon ristiin monessa kohdassa, voi kaavion lukeminen olla haasteellista. Turvallisinta on esittää asiat kahdessa eri kaaviossa. Samassa viivakaaviossa kannattaakin esittää useampia trendejä tai muuttujia vain, jos niillä on yksi ja sama pystysuuntainen asteikko, jolloin viivat ovat vertailtavissa keskenään. Jotta viivakaavio säilyy helposti tulkittavana kannattaa viivojen määrä rajoittaa korkeintaan viiteen.

 

Viivakaaviossa voidaan käyttää joustavasti y-akselia. Y-akselin aloittaminen nollasta voi tehdä viivan lähes litteäksi. Viivakaavion tarkoitus on esittää ajallista trendiä, joten on hyvä mukauttaa y-akseli näyttämään selkeämmin ajalliset erot ja trendinvaihtelut.

 

Pidä kaavio selkeänä

Vältä kaavion turhaa muotoilua, sillä ne häiritsevät kaavion lukemista ja lisäävät virheellisten tulkintojen riskiä. Kolmiulotteisten kappaleiden vertailu on kaavioissa vaikeaa ja se ei millään tavalla paranna kaavion tulkitsemista. Myös liukuvärit, raidoitukset, varjostukset ja turhat viivoitukset luovat ylimääräistä hälyä. Liian koristeellinen, ohut tai kursivoitu fontti taas on vaikealukuista. Pitämällä kaavion selkeänä ja mahdollisimman yksinkertaisena varmistat, että tieto erottuu ja kaaviota ymmärretään oikein.

Sinua saattaa kiinnostaa myös

Näkemyksiä | Blogi 06.09.2022

Typografia brändi-ilmeen kulmakivenä

Typografia on keskeinen elementti kaikessa visuaalisessa suunnittelussa. Hyvin mietitty typografia on brändi-ilmeen kulmakivi, joka parhaassa tapauksessa ilmentää brändin arvoja ja äänensävyä viestinnässä yhtä paljon kuin itse tekstin sisältö. Typografian valinta [...] Lue lisää

Näkemyksiä | Blogi 14.03.2022

Visuaalisuuden merkitys pakkauksissa

Pakkauksella on yllättävän suuri merkitys tuotteen erottumisessa kilpailijoista ja siinä, kuinka todennäköisesti ihminen ostaa tuotteen. Ensisijaisesti pakkauksen tehtävänä voi ajatella olevan tuotteen suojaus, mutta pakkauksen visuaalisella ilmeellä on aivan yhtä [...] Lue lisää

Näkemyksiä | Blogi 31.01.2022

Milloin yrityksen visuaalinen ilme on syytä laittaa remonttiin?

Yrityksen visuaalinen ilme tarkoittaa yrityksen tunnusta, värejä, typografiaa ja kuvamaailmaa kattaen valokuvat, ikonit ja muut graafiset elementit. Ilme muodostuu siitä, miten nämä kaikki visuaaliset elementit sommitellaan ja mikä on niillä [...] Lue lisää

Muita näkemyksiä samalta kirjoittajalta

Näkemyksiä | Blogi 31.01.2022

Milloin yrityksen visuaalinen ilme on syytä laittaa remonttiin?

Yrityksen visuaalinen ilme tarkoittaa yrityksen tunnusta, värejä, typografiaa ja kuvamaailmaa kattaen valokuvat, ikonit ja muut graafiset elementit. Ilme muodostuu siitä, miten nämä kaikki visuaaliset elementit sommitellaan ja mikä on niillä [...] Lue lisää

Näkemyksiä | Blogi 29.06.2021

Neljä vinkkiä verkkosivujen visuaaliseen suunnitteluun

1. Lukusuunta (F ja Z) vaikuttaa silmäiltävyyteen Länsimaissa lukusuunta on vasemmalta oikealle ja olemme tottuneet lukemaan tekstiä kirjoista ja lehdistä ylhäältä alaspäin. Lukusuunta ohjaa myös tapaamme havainnoida ja lukea verkkosivujen [...] Lue lisää

Näkemyksiä | Blogi 13.04.2021

Nettisivut - rakkautta ensisilmäyksellä?

Nettimaailmassa pyyhkäistään merkityksellisenkin sisällön ohi melkein vahingossa. Visuaalisilla keinoilla voidaan parhaiten pysäyttää katsojan huomio. Heti verkkosivuille tultaessa yrityksen tai brändin ilmeen tulisi olla tunnistettava ja heijastaa sen persoonaa ja arvoja. [...] Lue lisää