Blogit 12.10.2023Antti Pohja

Sisäinen viestintä – avain onneen ja menestykseen

Henkilöstö on yrityksenne tärkein resurssi. Käsi pystyyn, joiden firmassa sisäinen viestintä on timanttia? Hyvä jos on, sillä siihen kannattaa panostaakin. Kun tieto kulkee talon sisällä, se näkyy yrityksen tuloksessa. Yritys on kuin mikä tahansa yhteisö, jossa vuorovaikutus, organisaation sisäinen viestintä, on kaiken keskiössä. Eikä viestintä ole vain viestintäosasto, vaan siihen osallistuvat kaikki. 

Toimiakseen yrityksen sisäisen viestinnän on syytä olla suunniteltua, avointa ja rehellistä. On tärkeää tiedottaa asioista nopeasti, niille, joita asia jollain tavoin koskettaa. Parastahan olisi, jos henkilöstö tietäisi jo ennalta, mitä talossa tapahtuu. Ennakoiminen onkin yhtä tärkeää kuin tiedottaminen tapahtuneista. Sisäisellä viestinnällä vaikutetaan monin tavoin.

”Kanavia, tyylejä ja sävyjä riittää, tärkeintä on löytää juuri teidän yrityksellenne sopivat ratkaisut.”

 

Sisäinen viestintä työyhteisössä on moninaista ja jokaisessa yrityksessä omannäköistä. Se on ennen kaikkea vuorovaikutusta kasvokkain, sillä sitä ei edelleenkään mikään korvaa. Mutta olosuhteiden pakosta se on myös painettua viestiä ja sähköistä. Kanavia, tyylejä ja sävyjä riittää, tärkeintä on löytää juuri teidän yrityksellenne sopivat ratkaisut. 

Strateginen viestintä – jargonista motivaation lähteeksi 

Strateginen viestintä on linjassa yrityksen strategian – tavoitteiden, arvojen vision ja mission kanssa ja tukee yrityksen liiketoiminnallisia tavoitteita. Tässä tapauksessa painotetaan sanaa strateginen, ei sattumanvaraisia tai fiiliksenmukaisia viestintätoimintoja, vaan tarkoituksenmukaisuutta. 

Tavoitteellisen tekemisen lisäksi viestintä toimii viestikapulana yrityksen johdon ja tekijöiden välillä. Yrityksen strategiset tavoitteet koskettavat kaikkia yrityksen työntekijöitä, mutta korkealiitoisen jargonin tasolta sitä on joskus vaikea ymmärtää. Erityisesti, mitä se strategia kenenkin työntekijän kohdalla tarkoittaa. 

”Sisäisen tiedottamisen avulla jokainen tietää oman roolinsa yhteisten tavoitteiden saavuttamisessa.”

 

Viestinnän tehtävä on jakaa tietoa ymmärrettävästi ja valuttaa sitä ylhäältä alaspäin. Sisäisen tiedottamisen avulla jokainen tietää oman roolinsa yhteisten tavoitteiden saavuttamisessa. Ja visuaalinen viestintä on erottamaton osa strategista viestintää. Visuaalisuudella tuetaan brändi-identiteettiä ja visualisoidaan informaatiota ja arvoja konkreettiseen muotoon. 

Mitä yritys haluaa ja miksi se on olemassa? Mitä strategia tarkoittaa käytännössä? Entä mitä yrityksen strategia tarkoittaa juuri sen yksittäisen työntekijän kohdalla? Sen kun yrityksenne onnistuu viestimään, saatte talon täydeltä motivoituneita ihmisiä. 

Yhteinen ääni tekee tunnistettavaksi 

Jokaiselle erikseen ja kaikille yhdessä. Strategia pitää luoda jokaiselle merkitykselliseksi omasta näkökulmastaan, mutta myös kaikille yhteisesti. Onnistunut sisäinen viestintä takaa sen, että oma väki puhuu enemmän tai vähemmän samaan suuntaan yrityksestänne. Ääni ulospäin on yhtenäinen, mikä tukee tietenkin brändiä ja lisää tunnistettavuutta. 

Muutos on pysyvää – viestintä pitää kärryillä 

Maailmaa muuttuu tänä päivänä nopeammin kuin koskaan – ja hitaammin kuin koskaan tulevaisuudessa. Siksi yrityksesi ja liiketoimintasikin muuttuu, halusit tai et. Muutos on välttämätön. Siksi sen pitää olla hallittu ja organisaatiossanne omaksuttu. Muutosviestinnän merkitys sisäisen viestinnän osana onkin elintärkeää nykypäivänä. Pitäkää koko jengi kartalla mitä ja miksi tapahtuu, niin liiketoiminta ja luvut kiittävät. 

Ensin omat, sitten muut 

Legendaarinen virhe: yrityksen työntekijä lukee oman talon asioista lehdestä tai kuulee kaverilta. Ei, ei ja ei. Sisäisen viestinnän yksi tärkeimpiä tehtäviä on pitää huoli siitä, että talon sisällä tiedetään asiat aina ensimmäisenä. Näin vältytään väärinkäsityksiltä ja lisätään arvostuksen tunnetta henkilöstössä. Omaa väkeä pitää kuunnella tarkalla korvalla. Sisäisen viestinnän yksi tärkein ominaisuus onkin toimia palautekanavana. 

Pukukoppipuheilla on valtava merkitys 

Lineaarisen tv:n kulta-aikana kaikki katsoivat samoja ohjelmia ja puhuivat niistä seuraavana päivänä koulun pihoilla, työpaikoilla tai torikahviloissa. Löytyi yhteisiä puheenaiheita ja syntyi vuorovaikutusta, joka lujitti me-henkeä. Nykyään tv-yleisöt ovat pirstaloituneet poikkeuksia lukuun ottamatta, mutta yrityksen sisällä yhteisten asioiden kokeminen voi edelleen olla täyttä totta. Kun tieto kulkee, myös osallistaminen ja osallistuminen helpottuvat. Näin saadaan valjastettua koko porukan ajattelu yhteisen hyvän eteen. 

”Yritysjohdon säännölliset ”pukukoppipuheet” henkilöstölle lisäävät koko porukan sisäistä motivaatiota.”

 

Yritysjohtaminen on ennen kaikkea viestintää. Taitavasti suunniteltu sisäinen viestintä on johtamisen tärkein tukitoiminto. Yritysjohdon säännölliset ”pukukoppipuheet” henkilöstölle lisäävät koko porukan sisäistä motivaatiota. 

Lopuksi: onnistuneen sisäisen viestinnän suurena palkintona on henkilöstön luottamus yritysjohtoon ja toisin päin. Niin kauan kuin on luottamusta, joukkue pelaa toisilleen, syntyy työhyvinvointia – ja parasta mahdollista tulosta.