Näkemyksiä | Blogi 25.08.2020

Verkostoissa on voimaa

Someaikana yritysten markkinointiin ja viestintään on noussut kanava, jonka kautta yksilöt toimivat vahvempana äänitorvena kuin monet yritykset: yrityksen työntekijöiden verkostot. Ne ovat tie tuhansien sidosryhmien jäsenien tietoisuuteen. Näin on toki aina ollut, mutta somekanavat ovat tehneet tästä välittömämpää ja tehokkaampaa.

Yksi hyvin verkottunut työntekijä voi jakamalla, tykkäilemällä sekä itse kertomalla levittää yrityksen viestiä paikkoihin, johon yritysbrändi ei ikinä olisi yltänyt. Samalla hän tekee sen luotettavammin ja aidommin kuin yritysbrändi koskaan.

On kuitenkin muutama asia, joihin aiheessa soisi enemmän huomiota.

Ei se ketkä tuntevat sinut, vaan kenet sinä tunnet

Mielestäni yksi asia, joka on hieman pielessä verkostoihin liittyvässä keskustelussa, on optimaaliseksi katsottavat verkostot. Yksilöille somea suositellaan yleensä hyödynnettäväksi henkilöbrändin rakentamisen kautta ja korostetaan mahdollisimman laajojen verkostojen rakentamista. Tässä ei sinällään ole mitään vikaa, mutta se lähtee tarkastelemaan asiaa suoraan yksilön kautta ja alan olemassa oleva verkosto jää vähemmällä huomiolle.

Vähemmän tunnutaan siis mietittävän, mistä alan olemassa oleva verkosto oikeastaan koostuu. Verkostotieteessä verkostojen osia käsitellään solmuina, jotka yhdistyvät kaarilla toisiinsa. Ihmisten välisissä verkostoissa solmut ovat ihmisiä ja kaaret heidän välisiä yhteyksiä. Verkostoilla on monia mielenkiintoisia ominaisuuksia, kuten taipumuksia muodostaa klustereita. Aiheelle olennaisin on kuitenkin kytkijöiden tai supersolmujen muodostuminen.

Kytkijät ovat solmuja, joilla on suuri määrä yhteyksiä ympäri verkostoa ja ne lyhentävät matkaa solmusta toiselle puolelle verkostoa sijaitsevaan solmuun. Ne myös kytkevät yhteen verkostoissa klustereita, jotka muuten olisivat erillään toisistaan. Somessa kytkijät ovat alansa vaikuttajia, jotka omaavat yhteyksiä ympäri alan verkostoa.

Mitä jos lähtökohta ei olisikaan kytkijäksi pääseminen, vaan kytkijöihin verkottautuminen? Sen sijaan, että jokaiselle suositeltaisiin yleisesti somen ilmatilan haltuunottoa, kehotettaisiin ensimmäisenä etsimään verkostoihin oikeat ihmiset, jotka kytkeytyvät jo valmiiksi ympäri omaa alaa? Vaatii huomattavasti enemmän työtä tulla alan verkottuneimmaksi ykkösguruksi, kuin tuntea merkittävimmät yhteydet omaavat henkilöt ja olla vuorovaikutuksessa heidän kanssaan. Se kenet tulisi oikeasti tuntea, pitäisi olla vähintään yhtä tärkeää omien yhteyksien määrän kasvattamisen ja somenäkymisen optimoinnin lisäksi. Oikeiden ihmisten ruudulle pääseminen ei vaadi heidän tuntemista, riittää kun tuntee jonkun heidät tuntevan.

Viestintä tukee verkostojen hyödyntämistä

Toinen asia mikä voisi korostua enemmän, on yrityksen tasolla luotavat edellytykset verkostojen hyödyntämisellä. Markkinoinnille ja viestinnälle verkostojen hyödyntämisen perusta löytyy myös muualta kuin yksilöistä, jotka ovat hyvin verkottuneet alalla. Verkostojen voimaa ei voi valjastaa, jos ihmiset eivät lähde siihen mukaan.

Yrityskulttuuri, joka innostaa ja saa organisaation uskomaan yhteisiin tavoitteisiin, saa ihmiset kertomaan ylpeästi ulospäin omasta toiminnasta. Kellekään ei pidä tällöin erikseen todeta, että ”tätä pitää sitten jakaa.” Tällöin myös fiilis yksilöiden toteuttamassa viestinnässä on aidompi.

Myös sisäisellä viestinnällä on oleellinen merkitys. Jos kaikille ei kerrota, mitä tapahtuu ja mistä viestitään, tuntuu somekanavassa nähty julkaisu siltä, kuin kuulisit yrityksen asioista muun maailman jälkeen. Tämä luo markkinoinnista ja viestinnästä irrallisen osan, jota toteutetaan päälle liimattuna ulkoisille sidosryhmille. Oleellista on myös sitten tiedottaa sisäisesti siitä, että tämä on nyt lähtenyt maailmalle. Jokainen kun ei somekanavia päivittäisessä työssään kuluta.

Eikä toki sovi unohtaa strategista viestintää. Mikäli yrityksessä on epäselvää, mihin ollaan menossa, mitä me edustetaan ja mistä me haluamme ihmisten meidät muistavan, ei mikään näistä näy ulospäinkään. Ihmisten on helppo kertoa näistä yhtenäisesti, kun ne on oikeasti sisäistetty, eikä tarvitse miettiä miten jokin yksittäinen osanen liittyy yrityksen isoon kuvaan.

Kohti systemaattisempaa hyödyntämistä

Näille asioille soisi enemmän huomiota, jotta verkostoja osataan hyödyntää nykyistä tehokkaammin ja järjestelmällisemmin yritysten äänitorvena. Ja tähän olettaisin tulevan kehitystä, kun yhä enemmän keskitytään myös siihen, että yritysten markkinointia tukee myös sen oma henkilöstö.

Tavoitteet pakottavat tutkimaan ja löytämään käytännön keinoja parempiin tuloksiin. Systemaattisemmin hyödynnettävät verkostot ja lisääntyvä tieto tekevät osa-alueesta tunnistettavamman, tunnetumman ja paremmin ymmärretyn. Näiden myötä myös valmiit toimintamallit verkostojen hyödyntämiseen yleistyvät. Harmi vaan, että verkostomarkkinointi -termillä on jo vähän muita merkityksiä, siinä olisi ollut oiva kattotermi toiminnalle.

Sinua saattaa kiinnostaa myös

Näkemyksiä | Blogi 15.09.2020

Tiedustele ensin, viesti sitten

Suoritin asepalvelukseni Lahden Hennalassa. Toimin 11 kuukautta tiedustelukomppaniassa, jonka sodanaikaisena tehtävänä on hiipiä vihollisen hyökkäyslinjojen taakse urkkimaan tietoa ja välittämään sitä omien joukkojen komentokeskukseen, naaman edessä roikkuvan vanhan kuvaputkitelevision kokoisella [...] Lue lisää

Näkemyksiä | Blogi 08.09.2020

Monipuolista sisältöä tekoälyn rinnalle

Tulevaisuus ei näytä klassisesti ilmaistuna kovinkaan ruusuiselta. En nyt tarkoita maailmaa kokonaisuutena, yhteiskuntaa jossa elämme tai yritystä jossa työskentelen. Tarkoitan sisällöntuottajien temmellyskenttää, jossa sana on miekkaa mahtavampi. Varjoja tähän paratiisiin [...] Lue lisää

Näkemyksiä | Blogi 30.06.2020

Tiimihengen anatomia

Tehostamistoimenpiteillä on toisinaan kehno klangi. Yritykset leikkaavat, supistavat ja maksimoivat henkilöstönsä hengiltä tai ainakin henkihieveriin. On tehostamiselle usein aivan täydet perusteensakin. Digitalisaation myötä monet asiat voidaan tehdä toisin kuin ennen. [...] Lue lisää

Muita näkemyksiä samalta kirjoittajalta

Näkemyksiä | Blogi 16.06.2020

LinkedIn-mainonnan targetointi tuottaa tuloksia B2B-yrityksille

LinkedIn-mainonta voi olla yllättävän tuntematon käsite B2B-yrityksissä toimiville. Sen oletetaan olevan kallista tai siihen liitetään muita epäluuloja. Näin sen ei kuitenkaan pitäisi olla, vaan LinkedIn-mainonnan pitäisi olla jokaisen B2B-markkinoijan parhaita [...] Lue lisää

Näkemyksiä | Blogi 31.03.2020

Kannattaako talouskriisin aikana markkinoida?

Tätä kirjoittaessa koronapandemia on iskenyt suomalaisen yhteiskunnan ennennäkemättömällä tavalla kiinni ja normaalia elämää rajoittavat toimet tulevat olemaan voimassa kuukausien ajan. Kun katsotaan ohi akuutin kansanterveydellisenkriisin, on päällä taloudellinen kriisi kulutuksen [...] Lue lisää

Näkemyksiä | Blogi 21.01.2020

Miten kasvattaa verkkosivun liikennettä?

Vuodesta toiseen sama haaste on kärjessä, kun markkinoijilta kysytään suurimpia markkinoinnin haasteita omassa yrityksessään: miten saada lisää liikennettä verkkosivuille ja tuottaa enemmän liidejä. Digitaalisen markkinoinnin ollessa yritysten markkinoinnin keskiössä, näiden [...] Lue lisää