Blogit 1.1.2022Antti Pohja

Viestintästrategia – TOP 5 hyötyä yrityksen liiketoiminnalle

Viestintästrategian tarkoitus on mahdollistaa liiketoimintastrategian tavoitteiden toteutuminen viestinnän keinoin. Siihen dokumentoidaan, millaista vaikuttavuutta viestinnällä haetaan. Meillä viestinnän tekijöillä on yleensä kova into puhua viestinnän tärkeydestä liiketoiminnan keskiössä. Jottei jäisi onton todistelun asteelle, ajattelin tehdä TOP 5 -listan, millaisia konkreettisia hyötyjä järkevästi laaditulla viestintästrategialla on yritysten bisneksessä.

1. Strategian tarinallistaminen – ymmärretyksi tekeminen

Viestintästrategia on yritysjohdon työkalu. Sen pitää toimia huoneentauluna jokapäiväisessä arjessa. Siihen voi aina palata, kun mietityttää, mikäs tässä viestinnässämme olikaan se punainen lanka.

Liiketoimintastrategia on yritysjohdon raamattu, joka ohjaa tekemistä tavoitteineen ja painotuksineen. Mutta onko strategia selvä muulle henkilöstölle, kumppaniverkostolle ja myös asiakkaille? Viestintästrategian avulla liiketoimintastrategia voidaan tarinallistaa ymmärrettäväksi kaikille sidosryhmille – jokaiselle kohdennetusti.

Mitä yrityksen strategiset tavoitteet kullekin tarkoittavat? Monesti monelle eri asioita. Viestintästrategiasta johdettujen, viestintäsuunnitelmaan merkittyjen toimenpiteiden ansiosta henkilöstö ymmärtää, mitä yrityksen bisnes tarkoittaa juuri omalla kohdalla ja miten jokainen voi vaikuttaa tavoitteiden saavuttamiseen.

Liiketoimintastrategian tarinallistaminen lisää jokaisen työntekijän motivaatiota. Kun ymmärtää, millä tavoin oma rooli organisaatiossa on tärkeä yhteisten päämäärien kannalta, työstä tulee mielekkäämpää. Roolin ymmärtäminen kokonaisuuden kannalta tuo myös kaikkien ajattelupotentiaalin yrityksen käyttöön. Millä yrityksellä on varaa jättää merkittävimmän investoinnin eli henkilöstön osaamispotentiaali hyödyntämättä?

Ymmärrys ohjaa ajattelua. Ja kuka olisikaan parempi asiantuntija omalle työlleen kuin tekijä itse. Parhaimmillaan saadaan uusia aloitteita, joilla on merkittävä vaikutus toiminnan tehokkuuteen, mielekkyyteen tai järkevyyteen. Se näkyy lopulta viivan alla.

2. Brändin rakentaminen

Viestintästrategia on brändin paras kaveri.Brändi on yhtä kuin luottamusta. Brändiä rakentamalla ylläpidetään ja kehitetään luottamusta, jolla sitoutetaan sisäisesti (henkilöstö/kumppanit) ja ulkoisesti (asiakkaat). Yrityksen identiteetti voi olla vahva vain suunnitelmallisesti viestimällä.

Taiten laaditut ydinviestit määrittävät laadukkaita toistoja kohderyhmästä ja kanavista riippumatta. Viestintästrategiassa määritetyt viestinnälliset teemat ohjaavat, mistä viestitään, mistä ei. Yhtä tärkeää kuin tekeminen, on tekemättä jättäminen. Väärä tekeminen murentaa brändiä, oikea rakentaa. Yhdenmukaisuus ja tasalaatuisuus eli tunnistettavuus näkyy ja kuuluu luottamuksena viestien vastaanottajissa. Myös näkyvyys mediassa on todennäköisempää, kun viestintästrategian mukainen brändin rakentaminen on uskottavaa ja kiinnostavaa.

3. Yrityksen sisäinen kielirekisteri

Kieli on tutkitusti keskeisen tärkeä osa ihmisten identiteettiä. Yhtä lailla vahvan identiteetin yrityksissä on piirteitä omasta sisäisestä kielimurteesta eräänlaisesta kielirekisteristä, jonka yrityksen henkilöstö tunnistaa.

Viestintästrategia ohjaa yrityksen kulttuuria ja kieltä, jota käytetään. Se paitsi vahvistaa yhteenkuuluvaisuutta ja tiimihenkeä myös vähentää virheiden ja väärinymmärrysten määrää. Aivan kuten lääkäri puhuu lääkärin kanssa eri tavoin kuin potilaan kanssa, yritys voi hyötyä sisäisestä ammattikielestään.

Keskeisille teoille on termistönsä, joka on yksiselitteinen ja siksi toimiva. Tämä on tärkeää tavallisessa arjessa, mutta yhtä lailla myös poikkeus- eli kriisitilanteiden hetkillä. Yksiselitteinen kieli, ennakointi suunnittelussa ja selkeät roolit auttavat kriisiviestinnän hetkillä.

Viestintästrategian ohjaamat viestinnälliset toimenpiteet vaalivat yrityksen kieltä. Tämäkin näkyy lopulta parempana bisneksenä.

4. Mittaaminen

Viestintästrategiassa määritellään yrityksen viestinnällinen nykytila, tavoitetila ja keinot, miten tämä ero kurotaan umpeen. Johtaminen on helpompaa, kun tiedetään, mitä johdetaan. Mitattavia asioita voi kehittää. Määritetyistä tavoitteista on mahdollista käydä keskustelua.

Viestintästrategiassa määritettyä tavoitetilaa kohti harvoin mennään viivasuoraa reittiä. Siksikin on tärkeää, että tekemisiin voidaan reagoida ja tunnistaa kipukohdat. Viestintästrategia määrittelee raamit, joissa yrityksen viestintää toteutetaan. Silloin korjausliikkeidenkin tekeminen on johdonmukaista ja nähdään metsä puilta.

5. Missio

Yritysjohdon pitää pystyä vastaamaan joka päivä kysymykseen: mikä oikeus yrityksellämme on olla olemassa tässä maailmassa? Yrityksen missiota seuraa viestinnän missio, eli miksi viestintää ylipäänsä tehdään. Jos ja kun oikeutus yrityksen olemassaololle ja liiketoiminnalle löytyy, se täytyy vielä kertoa teoin kaikille sidosryhmille.

Viestintästrategiaan määritelty viestinnän missio toteuttaa yrityksen missiota käytännössä. Voisikin sanoa, että viestintästrategia on yritysjohdon vakuutus, joka kannattaa pitää voimassa. Viestintästrategiaan voi aina palata, kun fokus on hukassa. Se on ystävä, joka pitää huolen, ettei perälauta vuoda.

Viestintästrategia kuntoon ja parempaa bisnestä tekemään. Jos teidän yrityksellänne ei ole mielestäsi toimivaa viestintästrategiaa, autamme mielellämme.