Näkemyksiä | Blogi 14.03.2022

Visuaalisuuden merkitys pakkauksissa

Pakkauksella on yllättävän suuri merkitys tuotteen erottumisessa kilpailijoista ja siinä, kuinka todennäköisesti ihminen ostaa tuotteen. Ensisijaisesti pakkauksen tehtävänä voi ajatella olevan tuotteen suojaus, mutta pakkauksen visuaalisella ilmeellä on aivan yhtä suuri merkitys pakkauksen tehtävää ajatellen – pakkaus kiinnittää ensimmäisenä huomion ja se luo mielikuvan pakkauksen sisällöstä, eli myytävästä tuotteesta. Pakkauksen visuaalisuuden tulisi heijastaa sen sisältämää tuotetta ja brändiä. Huonosti suunniteltu pakkaus voi heikentää tuotteen myyntiä, vaikka itse tuote olisikin hyvä.

Pakkausmuotoilulla on todella suuri merkitys tuotteen myynnin kannalta, jopa 70 prosenttia ostopäätöksistä tehdään kaupassa, vaikka ihmisellä olisikin ollut ajatus siitä mitä hän ostaa jo ennen kauppaan menoa.

Pakkauksen visuaalisen ilmeen tulisi olla yhtenäinen yrityksen brändin kanssa ja toisaalta myös edustaa yrityksen arvoja. Visuaalisuus ei voi myöskään olla ristiriidassa itse tuotteen kanssa, esimerkiksi jos pakkaus sisältää valkosuklaata, niin itse pakkauksesta ei kannata tehdä tummasävyistä. Tällainen hämmentää kuluttajaa ja epävarmuus pakkauksen sisällöstä voi vähentää halua ostaa sitä.

Jostain syystä pakkaussuunnitteluun ei kuitenkaan käytetä riittävästi aikaa, vaan usein kun uutta tuotetta ollaan jo lanseeraamassa, niin vasta tässä vaiheessa aletaan miettimään itse pakkausta, mikä jättää todella vähän aikaa sen suunnittelulle. Pakkausta pitäisi alkaa miettiä jo tuotteen suunnitteluprosessin alkuvaiheessa, koska pakkaus on myös osa tuotetta ja yrityksen brändiä.

Värimaailmalla on suuri merkitys

Väreillä on todella suuri merkitys ostopäätöstä tehdessä, esimerkiksi 90 % heräteostoksista perustuu ainoastaan tuotteen väriin vuonna 2006 tehdyn tutkimuksen mukaan. *

Pakkauksen värimaailmassa näkyy yleensä sen takana olevan brändin värit, mutta väreihin vaikuttaa myös se millaista tuotetta myydään ja onko kyseisestä tuotteesta eri versioita myynnissä. Tästä hyvä esimerkki on Fazerin suklaalevyt. Levyissä on käytetty päävärinä Fazerin sinistä, mutta erimakuisten levyjen pakkauksissa on hyödynnetty kyseiseen makuun sopivia värejä. Esimerkiksi Karl Fazer vadelma & lakritsi levyssä on sinisen lisäksi käytetty vaaleanpunaista.

Pakkauksen värimaailma kannattaa personoida tuotteeseen ja sen eri versioihin sopivaksi, mutta säilyttää yhä yhtenäinen tyyli, joka on uskollinen brändille. Värit vaikuttavat vahvasti ihmisten tunteisiin ja mielikuviin. Tehtyjen tutkimusten mukaan noin 62-90 prosenttia ihmisten arvioinneista perustuu pelkkään väriin.* Siksi värien merkitystä pakkauksen suunnittelussa ei kannata aliarvioida.

Typografiset valinnat vaikuttavat kokonaisuuteen

Pakkaussuunnittelun yksi haasteista on ehdottomasti tekstisisältöjen saaminen pakkaukseen niin, että kokonaisilme säilyy houkuttelevana ja tasapainoisena. Ensin täytyy huomioida, että kaikki tarvittava sisältö saadaan mahtumaan pakkaukseen. Tämän jälkeen tulisi varmistaa, että teksti on miellyttävä luettavaa sekä visuaalisesti pakkaukseen sopivaa.

Pakkaukseen tulevaan tekstiin liittyy usein lainsäädännöllisiä asioita, eli pakkauksesta on pakko löytyä tietyt tiedot kuten ruokapakkauksissa ainesosat. Lisäksi monissa pakkauksissa tarvitaan tekstit usealla eri kiellellä, Suomessa usein suomeksi ja ruotsiksi sekä mahdollisesti myös englanniksi. Tämän vuoksi fontin koko menee usein todella pieneksi ja se heikentää tekstin luettavuutta. Pakkauksen teksteissä olisikin hyvä käyttää sellaisia kirjaintyyppejä, jotka ovat luettavia myös pienessä koossa.

Myös värien ottaminen huomioon on tärkeää tässä vaiheessa. Usein näkee sellaisia pakkauksia, joissa on käytetty yhtenäistä värimaailmaa, mutta ei ole otettu huomioon sitä, että 4-6 pt leipäteksti ei näy kunnolla, jos kontrasti ei ole riittävä tekstin ja taustan välillä. Visuaalisuuden ei pitäisi mennä toimivuuden edelle ja toisaalta hyvää visuaalisuutta on se, että pakkausgrafiikat ovat ymmärrettäviä ja selkeitä.

Pakkaussuunnittelussa tavoitteena on saada tuote erottumaan hyllyltä

Erottuvan pakkaussuunnittelun avulla tuote huomataan kaupan hyllyltä kaikkien muiden tuotteiden joukosta. Usein samanlaisilla tuotteilla on myös melko samatyyliset pakkaukset, esimerkiksi luonnonkosmetiikka pakataan usein neutraalin sävyisiin pakkauksiin, joissa on mahdollisesti jotakin luontoon liittyvää kuvitusta. Tämä on loogista, koska samat tuotteet edustavat yleensä samoja arvoja ja kilpailevat samasta kohderyhmästä. On hyvä muistaa, että pakkauksen lisäksi ostopäätökseen vaikuttaa myös muita tekijöitä kuten tuotteen hinta ja sisältö.

Kilpailijoista olisi kuitenkin hyvä myös pyrkiä erottumaan jollain tavalla, kuten esimerkiksi Arlan Ihana-jogurtit, jotka on pakattu valtavirrasta poikkeavasti mustiin pakkauksiin. Tämä tekee niistä erottuvia, mutta myös vähän tavallista jogurttia tyylikkäämpiä. Pakkauksen visuaalisuuden tulisikin aina vastata tuotteen arvoa, kalliimmalla tuotteella on myös oltava kalliimman näköinen pakkaus. Arlan Ihana-jogurtti on hyvä esimerkki tästä, koska itse tuote näyttää todennäköisesti ihan samalta kuin muutkin jogurtit – pakkaus on se asia, joka tuo esille tuotteen arvon.

*Impact of colour on marketing – tutkimus vuodelta 2006 kirjoittanut Satyendra Singh 

Sinua saattaa kiinnostaa myös

Näkemyksiä | Blogi 20.09.2022

Opi tekemään havainnollistavia kaavioita oikein

Infografiikalla pyritään esittämään tietoja mahdollisimman tarkasti ja helposti ymmärrettävästi niin, että lukija ymmärtää tiedot oikein. Tietoja voidaan esittää taulukoissa, joissa numero- ja tekstitiedot esitetään riveissä ja sarakkeissa. Taulukosta saadaan tarkasti [...] Lue lisää

Näkemyksiä | Blogi 06.09.2022

Typografia brändi-ilmeen kulmakivenä

Typografia on keskeinen elementti kaikessa visuaalisessa suunnittelussa. Hyvin mietitty typografia on brändi-ilmeen kulmakivi, joka parhaassa tapauksessa ilmentää brändin arvoja ja äänensävyä viestinnässä yhtä paljon kuin itse tekstin sisältö. Typografian valinta [...] Lue lisää

Näkemyksiä | Blogi 31.01.2022

Milloin yrityksen visuaalinen ilme on syytä laittaa remonttiin?

Yrityksen visuaalinen ilme tarkoittaa yrityksen tunnusta, värejä, typografiaa ja kuvamaailmaa kattaen valokuvat, ikonit ja muut graafiset elementit. Ilme muodostuu siitä, miten nämä kaikki visuaaliset elementit sommitellaan ja mikä on niillä [...] Lue lisää

Muita näkemyksiä samalta kirjoittajalta

Näkemyksiä | Blogi 06.09.2022

Typografia brändi-ilmeen kulmakivenä

Typografia on keskeinen elementti kaikessa visuaalisessa suunnittelussa. Hyvin mietitty typografia on brändi-ilmeen kulmakivi, joka parhaassa tapauksessa ilmentää brändin arvoja ja äänensävyä viestinnässä yhtä paljon kuin itse tekstin sisältö. Typografian valinta [...] Lue lisää