Brändin kirkastus 

Autamme luomaan brändin, joka erottaa teidät markkinasta ja jää asiakkaidenne mieleen. Vahvaan brändiin panostaminen edistää myös myyntiänne. Tämä on leipälajimme ja siksi uskallammekin luvata, että saat rahasi takaisin, jos et ole tyytyväinen lopputulokseen.

Vahva brändi auttaa teitä erottumaan muista

Brändi on mielikuva, joka yrityksestänne muodostuu. Asiakkaillenne, kilpailijoillenne, yhteistyökumppaneille sekä kaikille muille. Brändi ei ole pelkästään visuaalinen ilme tai logo, vaan se on kokonaisuus, tunne, joka syntyy kanssanne asioiville jokaisessa kohtaamisessa.

Miten brändinne tällä hetkellä palvelee asiakkaitanne? Millaisen mielikuvan se jättää, vai jättääkö mitään? Parhaimmillaan brändi kantaa kortensa kekoon myös yrityksenne strategisten tavoitteiden puolesta. Hyvin toteutettu brändi luo uskottavuutta, jää mieleen ja erottaa teidät kilpailijoistanne.

Tarjoamme B2B-yrityksille brändin kirkastusta hintaan 9 500 € (alv 0), brändityö toteutetaan suomeksi.

Lisää myyntiä ja panosta brändiin

Meillä on valmiit työkalut, kokemus ja osaaminen, joiden avulla saamme nostettua brändisi houkuttelevat puolet esiin. Niin, että se tuo teille kilpailuetua markkinoilla. 

Vierestä löytyviä askelmerkkejä noudattamalla syntyy muistettava brändi, josta voitte olla ylpeitä.

Alkuun selvitämme yrityksenne nykytilan, eli sen mitä olette nyt ja ketkä ovat kohderyhmäänne? Lisäksi kirkastamme yrityksenne tavoitteet, eli sen mitä tai missä toivoisitte olevanne. Nämä ovat tärkeitä lähtötietoja, jotta pystymme luomaan brändin, joka kantaa kortensa kekoon menestyksenne vuoksi.

Teemme kilpailija-analyysin, jossa tarkastelemme lähimpiä kilpailijoitasi. Salapoliisityön avulla saamme kasvatettua tärkeää ymmärrystä siitä, miten muut samassa markkinassa olevat toimivat. Samalla vertaamme miten yrityksenne sijoittuu tällä hetkellä muihin yrityksiin asiakkaan näkökulmasta.

Nykytilanteen kartoituksen ja kilpailija-analyysin avulla olemme saaneet kerättyä tärkeää tietoa siitä, mitkä ovat juuri teidän yrityksenne valttikortit. Määrittelemme erottautumistekijät. Tekijät, jotka houkuttelevat asiakkaitanne ja luovat pesäeroa teidän ja kilpailijoidenne väliin.

Brändin avainsanat ovat kaikki ne asiat ja tunteet, joita brändin halutaan edustavan. Brändin avainsanat tiivistävät helposti ymmärrettävästi sen, mitä olette ja haluatte olla. Avainsanat ovat tärkeä osa brändityötä, sillä ne antavat raamit yrityksenne tapaan toimia niin tosielämän kohtaamisissa kuin verkossa.

Parhaimmat tulokset syntyvät, kun pystymme herättämään tunteita asiakkaissamme. Brändin tunnejälki kuvailee tarkemmin sitä brändistä syntyvää tunnetta, joka halutaan herättää. Millaisen tunteen brändi jättää ensikohtaamisella? Minkälaiseksi tunne kehittyy, kun brändiin on tutustunut tarkemmin?

Määrittelemme brändille sopivan tavan ja tyylin kommunikoida. Se miten kerrotte asioita, on äärimmäisen tärkeässä roolissa halutun brändimielikuvan rakentamisen kanssa. Annamme selkeät ohjeet sopivaan äänensävyyn, puhuttelutapaan sekä muita käytännön vinkkejä ja esimerkkejä brändinne mukaisen viestinnän toteuttamiseen.

Yksi brändityön mielenkiintoisimmista vaiheista on sloganin ja ydinviestin, asiakaslupauksen, luominen. Huolellisen pohjatyön avulla pystymme kiteyttämään brändinne ytimen juuri oikeilla sanoilla. Sanoilla ja lupauksella, jotka ovat usein ensimmäiset asiat, mitä asiakkaasi sinusta kuulevat.

Annamme myös näkemyksemme yrityksenne nykyiseen visuaaliseen ilmeeseen. Palveleeko nykyinen ilme uutta kirkastettua brändiä? Olisiko tarvetta uudistaa myös se puoli kokonaan vai riittäisikö pieni freesaus? Tarvittaessa suosittelemme teille Visuaalisen ilmeen uudistusta, jonka avulla myös yritysilmeenne saadaan edistämään haluttujen mielikuvien syntymistä.

Laatutakuu: saat rahasi takaisin, jos et ole tyytyväinen

Tämän takuun edellytyksenä on reilu avoimuus ja arvostamme kovasti jo projektin aikana annettua palautetta. Jätäthän kuitenkin kaunistelemattoman kritiikkisi kirjallisesti nimesi kera viimeistään projektin jälkeen. Voit lisätä myös kuvan itsestäsi palautteeseen. Mitä ankeampi ilme, sen parempi. 

Tarkista tästä, olisiko brändin kirkastus teille ajankohtainen 

Brändin kirkastus voisi olla teille juuri se oikea askel, jos tavoitteenanne on: 

✅ Erottautua paremmin markkinoilla.

✅ Edistää myyntiä.

✅ Olla tunnetumpi.

✅ Rakentaa vahvempaa luottamusta asiakkaisiin.

✅ Olla houkuttelevampi työnantaja.

✅ Kaipaatte selkeyttä ja johdonmukaisuutta oman markkinoinnin ja viestinnän toteuttamiseen.

Tuntuuko siltä, että brändinne voisi olla kiinnostavampi? Hyödynnä maksuton sparraustunti, niin saat asiantuntijanäkemyksen asiaan.

Vahva brändi rakentaa luottamusta ja edistää myyntiä

Brändin tulee taidokkaasti vetää puoleensa, herättää tunteita ja samalla luoda todellinen suhde ihmisiin. Jos et brändinä tiedä kuka olet ja miten kommunikoit, on hyvin vaikea luoda myöskään suhdetta potentiaalisiin asiakkaisiin.

Asiakkaiden lisäksi brändillä on iso merkitys myös työntekijöille. Brändi on johtotähti, jota työntekijät seuraavat ja vahvaan brändiin on huomattavasti helpompi nojata. Paras mahdollinen brändilähettiläs on tyytyväinen ja motivoitunut työntekijä. On siis tärkeää pitää huoli, että brändi on kunnossa sekä asiakkaiden että työntekijöidesi silmissä.

Taidokkaasti toteutettu brändi edistää menestyksekkäästi seuraavia asioita liiketoiminnassasi:

  • Kasvattaa tunnettuutta
  • Erottaa kilpailijoista
  • Rakentaa luottamusta asiakkaisiin
  • Edustaa läpinäkyvästi yrityksen tavoitteita
  • Helpottaa tuotteiden ja palveluiden ostoa ja myyntiä
  • Parantaa työnantajamielikuvaa
  • Saa aikaan ylpeyttä työntekijöissä
 

Kuulostaako jo siltä, että jotain pitäisi tehdä brändinne eteen? 

Ota yhteyttä tai hyödynnä maksuton sparraustuntimme. Autamme enemmän kuin mielellämme!

Olisiko nyt sopiva hetki brändätä?

Voit tutustua brändäämisen saloihin tekemämme brändistrategiaoppaan avulla. Mukavia brändäyshetkiä!

Oli brändisi sitten kokenut konkari tai vasta matkansa alussa, autamme enemmän kuin mielellämme. Ota yhteyttä!