Brändistrategia

Millaisia ajatuksia ja tunteita yrityksesi herättää? Miten saada yrityksesi erottautumaan kilpailijoista?

Herätä yrityksesi brändi eloon brändistrategian avulla

Brändi on ihmisten mielikuva yrityksestä ja se on monen tekijän summa. Brändi ei ole pelkkä visuaalinen ilme, vaan persoona, joka heijastuu asiakkaille jokaisessa kohtaamisessa. Näitä kohtaamisia tapahtuu koko ajan ja joka puolella, niin online kuin offline. Millainen on yrityksesi tämän hetkinen brändi? Tukeeko se strategisia tavoitteitanne, vastaako se tavoittelemianne mielikuvia ja toiveitanne siitä mitä haluatte olla?

Brändin rakentaminen on noussut entistä tärkeämpään rooliin digitalisaation kiristäessä kilpailua yritysten välillä. Tuotteiden ja palveluiden samankaltaistuessa vahva brändi on yrityksen ehdoton kilpailuetu. Se on yrityksen aineetonta pääomaa, jota muiden on mahdotonta matkia. Brändin rakentaminen on pitkäjänteistä työtä, mutta se kantaa hedelmää. Brändistrategian avulla kirkastetaan se mitä brändinne oikeasti on ja miten pystytte brändinne avulla puhuttelemaan asiakkaitanne mahdollisimman hyvin. Brändistrategia on kriittisen tärkeä työkalu, kun halutaan rakentaa menestyvää ja markkinoilla erottuvaa brändiä.

Mistä kaikesta brändistrategia koostuu?

Brändistrategiassa määritellään ja suunnitellaan:

Brändistrategiassa tulee määritellä, miten yrityksenne voi erottautua suhteessa kilpailijoihin. Erottautumistekijöiden avulla pystytään luomaan hyvin perusteltua pesäeroa teidän brändin ja muiden välille.

Teillä voi olla myös useampia brändejä! Brändistrategiassa määritellään, mikä on eri brändien suhde toisiinsa ja miten ne näkyvät ja kuuluvat kohderyhmille.

Brändistrategiassa määritellään myös brändiattribuuttit, jotka kertovat tarkemmin sen, minkälaisia mielikuvia ja tavoitteita brändillä halutaan saavuttaa.

Brändistrategiassa luodaan myös brändipersoona. Brändipersoona kuvaa sitä, millainen tyyppi brändinne olisi, jos se olisi ihminen.

Yksi isoimmista asioista, joka tulee näkymään myös ulospäin, on slogan ja ydinviesti. Huolellisen pohjatyön ansiosta pystytään brändistrategiaan kiteyttämään brändinne toiminta ja tahtotila oikeilla sanoilla. Sanoilla, jotka herättävät haluttuja mielikuvia kohderyhmissä!

Brändistrategia on koko yrityksen käyttöön tarkoitettu työkalu. Brändistrategian yksi oleellinen osa on siis määrittää äänensävy sekä ohjeistus siihen, minkälaista on brändin mukainen kommunikointityyli.

Menestyvän brändin salaisuus on huolellinen pohjatyö

Brändistrategian rakentaminen aloitetaan tutkimalla ja analysoimalla. Tietoa kerätään niin yrityksen sisältä kuin kilpailijoilta. Mikä on oma tahtotilamme ja miten muut näkyvät sekä kuuluvat markkinoilla? Kun omasta nykytilanteesta ja tavoitteista on selkeä käsitys, on helpompaa löytää ne tekijät, joilla erottautua kilpailijoista.

Kun erottautumistekijät on löydetty, pystytään määrittelemään brändiä kuvaavat ominaisuudet. Ominaisuudet, joita hienommalla termillä sanotaan brändiattribuuteiksi. Attribuuttien avulla löydetään vastaukset kysymyksiin: Millaisia haluamme olla? Millaisen mielikuvan haluamme jättää tunnetasolla? Mitkä asiat pystymme todentamaan? Ja mitä haluamme, että asiakas ajattelee meistä?

Näiden palasten avulla pystymme muodostamaan kokonaisuuden, eli brändipersoonan. Persoonan, joka kuvaa minkälainen tyyppi brändi olisi, jos se olisi ihminen. Tässä vaiheessa on helppo miettiä ja tarkastella, että onko luotu brändipersoona sellainen tyyppi, joka on totuudenmukainen mutta paras mahdollinen kaveri edustamaan yritystämme? Aito tyyppi, johon myös koko yritys ja henkilöstö pystyy samaistumaan?

Kun pohjatyö on tehty huolella, pystytään määrittelemään kohderyhmiä parhaiten puhuttelevat ydinviestit, löytämään juuri oikeanlainen tapa ja tyyli kommunikoida sekä luomaan visuaalinen ilme, joka vahvistaa haluttuja mielikuvia. Ja näin, aivan huomaamatta brändi alkaa heräämään eloon!

Joko brändätään?

Maksuton brändistrategiaopas arvoa tuottavan brändin rakentamiseen

Miten brändistrategia luodaan?

Brändistrategian työstö aloitetaan yhteisellä suunnittelutapaamisella, minkä lisäksi toteutetaan tarpeen mukaan ennakkokysely työntekijöille ja halutessa myös sidosryhmille. Koko porukan sitouttaminen prosessiin on tärkeää, jotta brändistrategialla on paremmat mahdollisuudet konkretisoitua arkeen ja se tuntuu yhteiseltä.

Seuraavaksi perehdymme ennakkokyselyn tuloksiin, kartoitamme toimialan tilanteen ja suunnittelemme työstöversiot, joita syvennetään ja viimeistellään yhdessä luovassa Näkemyspajassa. Näkemyspajan jälkeen viimeistelemme materiaalit toimivaksi kokonaisuudeksi, minkä jälkeen tarvittaessa otetaan vielä yhteinen jatkopalaveri. Lopulta strategia kootaan selkeäksi brändikirjaksi, joka toimii työkaluna kaikessa yrityksen toiminnassa.

Brändistrategia tulee jalkauttaa samalla lailla kuin muutkin strategiat. Tärkeää on ihan jokaisen työntekijän miettiä ja konkretisoida, mitä se tarkoittaa minun arjessani ja miten voin palvella asiakkaita hyödyntäen brändistrategiaa.

Brändistrategia on työkalu markkinoilla erottautumiseen

Brändistrategia on työväline arjessa, asiakastyössä ja johtamisessa, ja näkyy kaikessa yrityksen toiminnassa. Brändistrategian sisältöön on aina hyvä palata, kun pohtii tapaa toimia ja kommunikoida niin sisäisesti kuin ulkoisesti. Se on tärkeä työväline jakaa myös esimerkiksi markkinointikumppaneillenne, jotta he osaavat toimia ja viestiä brändin mukaisesti.

Brändistrategian tehtävä on myös luoda yhteiset raamit ja kulttuuri yritykselle vastaten muun muassa kysymyksiin, millainen yritys olemme, millaisia haluamme olla ja miten kommunikoimme. Kun tilanne tulee vastaan, missä epävarmuus iskee, voi aina käyttää brändistrategiaa hyödyksi ja rokata taas eteenpäin. Hyvin laadittu brändistrategia helpottaa niin yritysjohdon, markkinoinnin ja myynnin sekä henkilöstön jokapäiväistä työtä.

Tutustu miten olemme auttaneet yrityksiä

Vahvalla brändillä on monta etua

Brändistrategia kiteyttää olennaiset brändiinne liittyvät asiat, jotta voitte saada brändistänne parhaan mahdollisen hyödyn irti. Brändi ja brändistrategia toimivat monella eri tasolla luoden selkeyttä ja linjakkuutta tekemiseen:

  • Kasvattaa tunnettuutta ja kilpailukykyä
  • Tuotteitanne ja palveluitanne on selkeä ostaa ja helppo myydä
  • Teistä saatava mielikuva on halutun mukainen
  • Varmistaa linjakkaan markkinoinnin ja viestinnän
  • Luo erottuvuutta kilpailijoihin
  • Tuo draivia myyntiin

Brändin tulee taidokkaasti vetää puoleensa, herättää tunteita ja näin luoda todellinen suhde ihmisiin aidolla ja läpinäkyvällä tavalla. Jos et brändinä tiedä kuka olet ja miten kommunikoit sen, on hyvin vaikea luoda myöskään suhdetta muihin. Brändi muodostuu kaikesta siitä, mitä tehdään sekä miten toimitaan ja kommunikoidaan, ja sen myötä brändistrategian tulee näkyä kaikessa yrityksen toiminnassa.

Asiakkaiden lisäksi brändillä on iso merkitys myös työntekijöille. Brändi on ikään kuin johtotähti, jota työntekijät seuraavat ja vahvaan brändiin on huomattavasti helpompi nojata. Paras mahdollinen brändilähettiläs on tyytyväinen ja motivoitunut työntekijä, ja päinvastoin. Pidä siis huoli, että brändisi on kunnossa sekä asiakkaiden että työntekijöidesi silmissä.

Innostuitko? Ota minuun yhteyttä!

Tavoitat meidät myös tämän lomakkeen avulla. Aloitetaan tuloksellinen yhteistyö!