Aitoutta ja vahvempaa asiantuntija­otetta

Case: Tilamar Oy


Tilamar on myymäläkalusteisiin erikoistunut puusepäntehdas, joka suunnittelee, valmistaa ja asentaa kalusteita vähittäiskaupan tarpeisiin. Pitkä kokemus ja tuhannet toteutetut kalusteprojektit tekevät Tilamarista yhden Suomen johtavista myymäläkalusteiden toimittajista.

Tilamar on lohjalainen perheyritys toisessa sukupolvessa ja tunnettuja laadukkaasta palvelustaan ja työnjäljestään. Keskittymällä korkeaan palvelutasoon on pystytty pitämään kapasiteetti täynnä, mutta tilanne ei välttämättä tule aina olemaan sama. Tulevasta kun ei tiedä, on hyvä varautua vahvistamalla nykyistä markkina-asemaa ja syventämällä olemassa olevia asiakkuuksia, ja sen myötä yhteistyömme Tilamarin kanssa alkoi kesällä 2019.

Tilataju-konsepti

Näkemyspajalla perusta kuntoon

Pari vuotta aikaisemmin oli toteutettu brändin visuaalinen uudistus ja verkkosivujen päivittäminen, muutoin erilaisia markkinoinnin toimenpiteitä ei juurikaan oltu toteutettu. Vahvassa yhteisymmärryksessä asiakkaan kanssa halusimme tehdä asiat alusta alkaen oikein ja laittaa perustan kuntoon, minkä myötä yhteistyö starttasi tietysti Näkemyspajalla. Näkemyspajassa määritimme Tilamarin brändipersoonan, tavan kommunikoida ja asiakaslupauksen. Lopputuloksena saimme loistavat eväät lähteä toteuttamaan markkinointia Tilamarin näköisenä eli aitona ja helposti lähestyttävä asiantuntijana, josta tunne ja energisyys välittyy.

Tilamar kalusteiden asentamista.

Vakain askelin eteenpäin

Markkinoinnin aloittamisessa oli tärkeää säilyttää tasapaino ja startata toimenpiteiden toteuttaminen luontevana osana arkea, mutta silti määrätietoisella ja suunnitelmallisella otteella. Näkemyspajassa ideoitujen ajatuksien pohjalta loimme markkinointisuunnitelman, jonka tavoitteena on kehittää ja vahvistaa Tilamarin brändiä sekä rakentaa työnantajamielikuvaa.

Tilamar verkkosivun etusivu.

Verkkosivut tavoitteiden tueksi

Ennen kuin pääsimme markkinointisuunnitelman toimenpiteiden kanssa vauhtiin, toteutimme tarpeen mukaisia uudistuksia verkkosivuille. Lähtökohtana oli uudistaa sivuja tukemaan paremmin myyntiä, brändin kehitystä ja työnantajamielikuvaa. Sen myötä verkkosivujen visuaalista ilmettä raikastettiin ja toiminnallisuuksia optimoitiin. Lisäksi verkkosivujen kuvamaailmaa päivitettiin hyödyntäen mahdollisimman paljon Lohjalla pidetyn kuvauspäivän antia ja loimme sivuille myös blogialustan tukemaan Tilamarin tarinankerrontaa. Lopputuloksesta tuli raikas asiakkaan tavoitteita erinomaisesti tukeva ja edelleen Tilamarin näköinen kokonaisuus.

Kun tilataju ratkaisee

Markkinointisuunnitelma rakennettiin, jotta voisimme systemaattisesti jatkaa työtä, joka välittää Tilamarista aidon, asiantuntevan ja helposti lähestyttävän kuvan. Tuotettuja sisältöjä ovat olleet mm. blogit, referenssitarinat ja kevyemmät somesisällöt. Kantavaa teemaa sisällöissä hallitsee Näkemyspajassa ideoimamme asiakaslupaus ”Kun tilataju ratkaisee.” Tilataju on Tilamarille kehittämämme konsepti, joka kuvastaa heidän ainutlaatuista ammattitaitoaan, luovuutta ja asiantuntijuutta, jotka erottavat heidät kilpailijoistaan.

MBE:n porukka mahdollisti todella innostavan ja inspiroivan Näkemyspajan, mikä sai omankin ajatuksen lentämään. Yhteistyössä tehty ideointi loi vahvan pohjan meidän yrityksen ”makuiselle” markkinointisuunnitelmalle. Kiitos myös napakasta asioiden seurannasta ja toimeenpanosta.

Tiia Vierimaa, Sales & Marketing

Lue lisää Näkemyspajasta

Samankaltaisia caseja:

Verkkosivu-uudistus loi pohjan jatkuvalle yhteistyölle

Case: Taloasema

Asiantuntijuus esiin määrätietoisella yhteistyöllä

Case: Lahti Precision

Luottamuksen rakentamista suunnitelmallisella markkinoinnilla

Case: Sewatek

Inspiraatiota öljyhampusta

Case: FoodFarm

Ota yhteyttä Kysy chatissa