Kokonaisvaltaista brändinrakennusta

Case: Suomen Kaasuenergia


Suomen Kaasuenergia on kotimainen energia-alan konserniyhtiö, joka myy puhdasta ja uusiutuvaa energiaa. Konsernin liiketoiminta jakaantuu kolmeen yhtiöön, jotka ovat kaasuliiketoiminnasta vastaava Suomen Kaasuenergia Oy, tulevaisuuden energiaratkaisuja tarjoava Auris Energiaratkaisut Oy sekä kaasunjakelusta huolehtiva Auris Kaasunjakelu Oy.

Hyvin tehty brändityö pohjana brändin laajentamiselle

Yhteistyö alkoi, kun aikoinaan uusi yritys, Suomen Kaasuenergia, tarvitsi selkeän visuaalisen ilmeen ja brändi-identiteetin. Aloitimme yhteistyön Näkemyspajalla, jossa hioimme kuntoon Suomen Kaasuenergian brändipersoonan, tavan ja tyylin kommunikoida sekä kohderyhmäkohtaiset ydinviestit.

Näkemyspajasta saimme erinomaisen pohjan lähteä rakentamaan ilmettä, joka vahvistaa haluttua brändimielikuvaa. Brändissä korostuvat nuorekkuus ja rentous, jota ilmentävät raikkaat värit ja fonttivalinta.

Myöhemmässä vaiheessa Auris Energiaratkaisujen energiapalveluliiketoiminnasta tuli merkittävä osa koko konsernin toimintaa ja liiketoiminnan strategiset painopisteet muuttuivat. Tuli tarve pohtia uudestaan brändiä koko konsernin tasolla. Tässä vaiheessa pystyimme luontevasti hyödyntämään Suomen Kaasuenergialle tehtyä brändityötä. Huolellisen pohjatyön ansiosta onnistuimme eriyttämään kaasu- ja energiapalvelut selkeästi eri yhtiöiden palveluiksi, kuitenkin niin, että synergia ja yhtenäinen ilme koko konsernin sisällä säilyi.

Verkkosivut palvelevat eri kohderyhmiä

Suomen Kaasuenergian kaasuliiketoiminnan kohderyhmiin kuuluvat sekä kuluttaja- että yritysasiakkaat. Kuluttajille tarjotaan kaasua sekä lämmitys- että liesikäyttöön, mutta heidän lisäkseen kaasua myydään ravintoloille, teollisuudelle sekä rakentamisen aikaiseen lämmitykseen. Jokaiselle kohderyhmälle määriteltiin selkeät asiakashyödyt, joiden mukaan rakennettiin verkkosivujen sisällöt.

Auris Energiaratkaisut tarjoaa puolestaan tulevaisuuden energiapalveluita teollisuudelle ja suurille kiinteistöille. Koska osa kaasuliiketoiminnan asiakkaista on myös AER:n potentiaalisia asiakkaita, pääsee Suomen Kaasuenergian sivuilta kätevästi myös AER:n sivuille. Määrittelimme myös AER:n puolelle  kohderyhmäkohtaiset sisällöt ja sivujen rakenteen tuomaan asiakashyödyt selkeästi esille.

Matkan varrella olemme kehittäneet niin Suomen Kaasuenergian kuin Auris Energiaratkaisuiden verkkosivuja entisestään sekä optimoineet niitä markkinoinnin tavoitteiden saavuttamiseksi. Liiketoiminnan kehittyessä olemme tuoneet verkkosivuille esimerkiksi jakeluhäiriötiedotuksen kokonaisuuden ja kaasuntankkausaseman reaaliaikaiset hintatiedot.

Monipuolinen yhteistyö kantaa hedelmää

Yhteistyömme Suomen Kaasuenergian kanssa on jatkunut jo pitkään, ja toimimme viestinnän sekä markkinoinnin kumppanina koko konsernille. Tämä on ollut toimiva yhteistyömalli, sillä Suomen Kaasuenergialla ei ole omaa erillistä markkinointiosastoa. Konsernin liiketoiminta on myös kasvanut hurjasti viimeisimpien vuosien aikana, ja on ollut hienoa olla mukana auttamassa näissä edistysaskeleissa.

Olemme toteuttaneet erilaisia referenssitarinoita, uutisartikkeleita, mediatiedotteita sekä erilaisia sosiaalisen median julkaisuja. Konsernin yhtiöt ovat monipuolisesti läsnä eri somekanavissa, joissa tuotamme sitoutumisia brändille ja kasvatamme yrityksen tunnettuutta. Hyödynnämme myös uutiskirjeitä, joiden avulla tuomme asiakkaille viimeisimmän tiedon kaasumarkkinan kehityksestä sekä uusista energiaratkaisuista. Digitaalisen markkinoinnin toimenpiteet ovat myös yksi iso kokonaisuus, jota teemme yhteisesti asetettujen tavoitteiden saavuttamiseksi.

Toimialalla, jossa tilanteet vaihtelevat herkästi on nopea reagointi muutoksiin tärkeässä roolissa. Jatkuvan sopimuksen avulla olemme pystyneet joustavaan kumppanuuteen Suomen Kaasuenergian kanssa ja näin toimintaa on ollut helppo viedä tavoitteellisesti ja suunnitelmallisesti eteenpäin. Asetetut markkinoinnin mittarit ja tavoitteet ohjaavat toimenpiteitä, joita seurataan kuukausitasolla. Olemme iloisia, että juuri me saamme olla mukana tässä kasvutarinassa!

Tutustu lisää Markkinoi tuloksellisesti -palveluun

Samankaltaisia caseja:

Kumppanuudesta vauhtia kasvuun – Savunpoisto­kumppanin verkkosivu-uudistus

Case: Savunpoistokumppani

Strateginen ja käytännön­läheinen markkinointi­kumppani tukee kasvua

Case: Lahti Glass Technology Oy

Anstarin kasvun tukena jo yli kymmenen vuotta

Case: Anstar Oy

Strategian päivitys herätti tarpeen visuaalisen ilmeen uudistukselle

Case: Faba

Ota yhteyttä