Luottamuksen rakentamista suunnitelmallisella markkinoinnilla

Case: Sewatek


Sewatek on palo-osastoivia läpivientiratkaisuja kehittävä ja valmistava yritys, joka toimii Askolassa. Yli kolmen vuosikymmenen kokemuksella Sewatek tarjoaa asiantuntemustaan myös palokatkorakentamisen suunnittelun tueksi. Yrityksellä on kotimaan myynnin lisäksi vientiä myös Ruotsin markkinoille.
Sewatek halusi markkinoinnin palvelevan selkeämmin myyntiä ja lähteä rakentamaan luottamusta asiakaskohderyhmiin suunnitelmallisella viestinnällä.

Aloitustyöpajasta hyvä pohja

Sewatekin markkinointiin haluttiin tehokkuutta ja sitä haluttiin kohdistaa entistä tarkemmin määritellyille asiakassegmenteille. Aloitustyöpajaa varten olimme lähettäneet yrityksen avainhenkilöstölle ennakkokyselyn ja kartoittaneet toimintakenttää brändiä vahvistavien erityisominaisuuksien erottamiseksi.

Kyselyn ja kartoituksen avulla loimme pohjamateriaalin, jonka avulla sparrasimme yhdessä käsitystä siitä, mitä Sewatek on ja mitä sen halutaan olevan tulevaisuudessa. Yrityksen ydinviesti muotoiltiin voimakkaammin ja itsevarmemmin tuomaan esiin yrityksen aseman alansa erikoisasiantuntijana. Aloitustyöpajassa kiteytettiin myös kohderyhmät ja päättäjät, kunkin kohderyhmän tarpeet ja odotukset, taklattavat oston esteet sekä heidän käyttämänsä kanavat.

Sewatek tuote-esite

Verkkosivusto palvelemaan asiakkaita

Sewatekin sivusto sisältää paljon teknistä materiaalia ja ammattilaisille suunnattuja suunnittelun apuvälineitä, joten oikean tiedon löytyminen on tärkeää. Paransimme sivuston käytettävyyttä kehittämällä käyttäjäpolkuja ja helpottamalla sisältöjen löydettävyyttä eri asiakasryhmien näkökulmasta.

Sewatekin visuaalista ilmettä rikastettiin uusilla valokuvilla, jotka omalta osaltaan rakentavat luottamusta.

Sewatek verkkosivu ennen

Sewatek verkkosivu jälkeen

Suunnitelmallisesti eteenpäin

Markkinointisuunnitelmassa toimenpiteiden määrittelyn lähtökohtana olivat Sewatekin strategiset tavoitteet. Sisältömarkkinoinnin keskeisenä kanavana toimii verkkosivusto, jonne tuotetaan pysyvien tuote- ja palvelusisältöjen lisäksi mm. asiantuntijablogeja ja referenssitekstejä.  Sisältöjen jakamisen alustoiksi otettiin LinkedIn, Facebook sekä säännöllisesti ilmestyvä uutiskirje. Sisällöntuotantoa tehdään jatkuvan CORE-yhteistyön myötä.  Palvelun myötä seuraamme jatkuvasti verkkosivujen ja markkinoinnin tehokkuutta sekä toimivuutta.

MBE on onnistunut hyvin mitoittamaan tehdyt toimenpiteet juuri meidän tarpeidemme mukaiseksi. Teknisten tuotteiden ja palveluiden markkinointi on parhaimmillaan hyvää yhteispeliä; me tunnemme omat tuotteemme ja MBE hoitaa toteutuksen, jolla saamme haluamamme viestin markkinoille. Sovitut asiat pitävät ja meitä myös potkitaan hyvällä tavalla eteenpäin sisällöntuotannossa. Olemme myös kokeneet, että kokonaisvaltainen markkinoinnin ulkoistaminen vapauttaa omia resurssejamme face to face -asiakastyöhön, joka on meille elintärkeää.

Timo Husu, Sewatek Oy:n toimitusjohtaja

Tutustu lisää brändin kirkastamiseen

Samankaltaisia caseja:

Kumppanuudesta vauhtia kasvuun – Savunpoisto­kumppanin verkkosivu-uudistus

Case: Savunpoistokumppani

Strateginen ja käytännön­läheinen markkinointi­kumppani tukee kasvua

Case: Lahti Glass Technology Oy

Anstarin kasvun tukena jo yli kymmenen vuotta

Case: Anstar Oy

Strategian päivitys herätti tarpeen visuaalisen ilmeen uudistukselle

Case: Faba

Ota yhteyttä