Kokonaisvaltaista brändinrakennusta

Case: Suomen Kaasuenergia


Auris Kaasunjakelu osti Gasumin maakaasun vähittäismyyntiliiketoiminnan ja lämpöliiketoiminnan verkkoalueellaan. Maa- ja biokaasua tarjotaan sekä kuluttajille että yrityksille kolmen eri yrityksen kautta: Auris Kaasunjakelu, Auris Energiaratkaisut ja Suomen Kaasuenergia. Kaasun myynnistä vastaavalle Suomen Kaasuenergialle haluttiin luoda selkeä ja erottuva brändi-ilme, sillä jatkossa kaikki kolme yritystä (myynti, jakelu ja lämpöliiketoiminta) toimivat saman brändin alla.

Näkemyspajalla selkeyttä brändiin

Aloitimme uudistuksen Näkemyspajalla, jossa hioimme kuntoon Suomen Kaasuenergian brändipersoonan, tavan ja tyylin kommunikoida, hissipuheen sekä kohderyhmäkohtaiset ydinviestit. Näkemyspajasta saimme erinomaisen pohjan lähteä rakentamaan uudelle yritykselle ilmettä, joka vahvistaa haluttua brändimielikuvaa. Suomen Kaasuenergian brändissä korostuvat nuorekkuus ja rentous, jota ilmentävät raikkaat värit ja fonttivalinta.

Suomen kaasuenergia brändigrafiikat

Nettisivut palvelevat eri kohderyhmiä

Suomen Kaasuenergian kohderyhmiin kuuluvat sekä kuluttaja- että yritysasiakkaat. Kuluttajille tarjotaan kaasua sekä lämmitykseen että liesiin, mutta heidän lisäkseen kaasua myydään myös ravintoloille, teollisuudelle että rakentamisenaikaiseen lämmitykseen. Jokaiselle kohderyhmälle määriteltiin selkeät asiakashyödyt, joiden mukaan rakennettiin tulevien nettisivujen sisällöt.

Nettisivujen rakenteessa otettiin huomioon kohderyhmien eri tarpeet. Navigaatiossa eroteltiin kohderyhmäkohtaiset sisällöt, jotta esimerkiksi kuluttaja-asiakkaan löytävät juuri heitä kiinnostavan informaation helposti. Etusivulle nostettiin kohderyhmäkohtaiset laatikot, joita klikkaamalla pääsee itseään kiinnostavan sisällön pariin.

Sisällöt herättämään kiinnostusta

Suomen Kaasuenergian nettisivuille haluttiin luoda erilaista sisältöä referenssitarinoiden muodossa. Tuotamme referenssitarinoita eri aihepiireistä, minkä jälkeen tarinoita nostetaan esille Suomen Kaasuenergian Linkedin- ja Facebook-sivuilla. Referenssiartikkelin myötä heräsi tarve myös mediatiedotteille, joita tuotamme myös aika ajoin.

Referenssitarinoilla pyritään tuomaan konkreettisesti esille, mitä hyötyä kaasusta on eri sovellutuksissa, mutta samalla niissä kannustetaan myös ympäristöystävällisen biokaasun käyttöön. Aidot tarinat luovat tarttumapintaa ja tarjoavat oivalluksia eri kohderyhmille.

Suomen Kaasuenergia LinkedIn

 

Lue lisää brändi-ilmeen uudistuksesta palvelusivuiltamme

Samankaltaisia caseja:

Asiantuntijuus esiin määrätietoisella yhteistyöllä

Case: Lahti Precision

Luottamuksen rakentamista suunnitelmallisella markkinoinnilla

Case: Sewatek

Inspiraatiota öljyhampusta

Case: FoodFarm

Strategisesta sparrauksesta konkreettisiin toteutuksiin

Case: Flash Forward

Ota yhteyttä Kysy chatissa