Strategian kirkastaminen selkeytti tarpeen brändin uudistamiselle

Case: Savunpoistokumppani


SPK-Huolto on erikoistunut savunpoistoratkaisujen tuottamiseen. Aiemmin he ovat tehneet pääasiassa savunpoistoon liittyviä huoltoja, mutta niiden lisäksi heillä on erittäin vahvaa erikoisosaamista savunpoistoon liittyvissä ratkaisuissa. Tämän myötä he ovat päässeet toteuttamaan vaativiakin saneerausprojekteja. SPK on omalla toimialallaan ykkönen, ainakin eteläisen Suomen alueella.

Strategian ytimessä SPK:lla on vastuullisuus, rohkeus, halu palvella ja luottamukseen perustuvat pitkäaikaiset kumppanuudet. Arvoissa puolestaan on mukana mm. huumori, halutaan olla helposti lähestyttäviä, mutta pieni pilke silmäkulmassa. Maanläheisyys ja aitous, tippaakaan asiantuntemuksesta tinkimättä, ovatkin termejä, joilla me kuvailisimme SPK:n porukkaa.

Haaste: Miten tavoitteista kohti todellisuutta?

Yrityksen tavoite oli profiloitua enemmän asiantuntijayritykseksi kuin pelkästään huoltojen tekijäksi. Olemassa oleva brändi ei palvellut uusia tavoitteita.

Tapasimme SPK:n porukan kanssa useasti monen kuukauden aikana ja rakensimme luottamusta toisiimme. Yritys kipuili isojen tavoitteidensa kanssa: Miten saamme mielikuvan meistä vastaamaan sitä mitä oikeasti olemme? Miten voimme paremmin profiloitua asiantuntijana huoltoliikkeen sijaan? Miten lähteä suunnitelmallisesti rakentamaan muutosta?

Keskustelimme eri vaihtoehdoista, toimme esiin erilaisia strategisia näkökulmia ja sparrasimme yhdessä vaihtoehtoja. Mitä enemmän keskustelimme, sitä enemmän tuntui kuin olisimme samaa tiimiä, niin hyvin arvomme ja ajatusmaailmamme kohtasivat.

Brändihierarkian määrittelystä visuaaliseen ilmeeseen

Syksyllä 2021 päätimme lähteä konkreettisesti etenemään. Yrityksen uudeksi brändinimeksi oli jo sparrauksien myötä vahvistunut Savunpoistokumppani. Nimi kiteyttää loistavasti yrityksen ytimen ja on konkreettisempi niillekin, joille yritys on uusi tuttavuus. Näin pääsimme konkreettisesti eroon ”pelkän huoltoyhtiön” leimasta, joka oli vahvasti mukana aiemmassa yritysnimessä. Yritys halusi kuitenkin säilyttää siirtymässä tiettyä tuttuutta aiempaan, niinpä yrityksen viralliseksi nimeksi suunniteltiin SPK Ratkaisut Oy. Se mahdollistaa myös tulevaisuudessa toiminnan laajentamisen.

MBE toi strategista apua tilanteeseen sparraamalla myös brändihierarkian määrittelyssä. Samalla luotiin selkeät pelisäännöt nimien käytölle. Kun tämä oli selvä, muutosta lähdettiin viemään konkreettiseksi.

Nimen ja brändihierarkian varmistuttua MBE suunnitteli Savunpoistokumppanille uuden logon ja visuaalisen ilmeen. Suunnittelussa huomioitiin Savunpoistokumppaneiden strategia, arvot ja tavoitteet, jotta lopputuloksesta saatiin heidän näköisensä ja juuri tälle yritykselle sopiva, kiinnostava visuaalinen ilme.

 

Muutoksen hallittu läpivienti jalkautussuunnitelman avulla

Muutoksen läpivientiä sparrailtiin yhdessä työpajoissa. Lopputuloksena laadimme konkreettisen jalkautussuunnitelman, jonka avulla muutos viestitään hallitusti henkilöstölle ja tehdään näkyväksi ulospäinkin. Nimen muutoksessa onkin muuten aika monta tekijää, jotka tulee ottaa huomioon.

Autoimme asiakasta tuottamalla kaikki uuden ilmeen mukaiset materiaalit huoltotarroista yritysesittelyyn ja autoteippauksiin. Näin suunnitelma oli vaivatonta toteuttaa aikataulussaan.

Uudistus lanseerattiin suunnitelman mukaisesti tammikuun alussa 2022. Sparraukset ja yhteiset työpajat toteutettiin ajan henkeen sopivasti kaikki etänä Teamsilla.

Yhteistyö Näkemystehdas MBE:n kanssa on ollut virkistävää ja tuloksekasta. Erityisesti olemme olleet iloisia siitä, että MBE:n väki on alusta asti ollut kiinnostunut kuuntelemaan ja oppimaan, mistä meidän yrityksessämme ja liiketoiminnassamme on kyse. Hyvän pohjatyön ansiosta heidän ehdotuksensa ovat sopineet tilanteeseemme erinomaisesti ja olemme pystyneetkin toteuttamaan monet niistä sellaisenaan

Reijo Kantoluoto, Savunpoistokumppani

Lue lisää brändin kirkastuksesta

Samankaltaisia caseja:

Strategian päivitys herätti tarpeen visuaalisen ilmeen uudistukselle

Case: Faba

Brändin molemmat puolet esiin strategisella sparrauksella

Case: Verkkoasema

Brändin kirkastus ja visuaalisen ilmeen uudistus

Case: ICF

Kokonaisvaltaista brändinrakennusta

Case: Suomen Kaasuenergia

Ota yhteyttä