Verkkosivu-uudistus loi pohjan jatkuvalle yhteistyölle

Case: Taloasema


Taloasema on valtakunnallinen isännöinnin palveluita tarjoava ketju, jolla on lähes viisikymmentä yrittäjävetoista toimipaikkaa ympäri Suomea. Taloasema haluaa olla se paikallinen isännöintikumppani, jolla on takanaan valtakunnallisen ketjun tuki, konservatiivisen alan moderneimmat työkalut ja läpinäkyvästi hinnoitellut tuotteet.

Taloasema oli tehnyt brändityötä selvittääkseen, miten yrityksen sisäisen fiiliksen – taloasemalaisuuden – saisi näkymään myös ulospäin. Lähdimme yhdessä herättämään brändiä eloon verkkosivu-uudistuksella, joka toimi pelinavauksena yhteistyölle. Konkreettisesti projekti aloitettiin tammikuussa 2021 kickoff -aloitustyöpajalla, jossa varmistettiin yhteinen tahtotila ja tavoitteet.

 

Taloaseman verkkosivu ennen

Taloaseman nettisivut jälkeen

Näyttävämmät, löydettävämmät ja kätevämmät verkkosivut

Verkkosivu-uudistuksen tavoitteena oli tehdä asiakkaan polku yhteydenottoon helpommaksi ja tuoda visuaalinen ilme sekä sisällöt Taloaseman brändiuudistuksen mukaisiksi. Sivurakennetta haluttiin myös selkeämmäksi, sisältöjä paremmin hakukoneissa löytyväksi ja sivusto alustalle, jossa sen päivittäminen olisi helpompaa. Vastasimme verkkosivuston rakenteen, ilmeen ja sisältöjen suunnittelusta sekä tuotannosta kokonaisvaltaisesti. Tekninen tuotanto toteutettiin yhteistyökumppanimme kanssa.

 

Taloaseman nettisivu mobiilissa

Data uudistustyön pohjalla

Kickoff-startissa sovitut ääriviivat alkoivat konkretisoitumaan digi- ja data-analyysillä, josta saimme verkkosivudatan avulla tärkeää tietoa sivuston rakenteen ja toiminnallisuuksien suunnittelun tueksi. Diginäkyvyys ja sisällöt analysoitiin sekä tutkittiin koko toimialan digitaalisen markkinoinnin tilannetta, jotta verkkosivu-uudistuksella pystyttiin luomaan parannuksia kohderyhmän tavoittamiseen sekä verkkosivun toimivuuteen myynnin tukena.

Avainsana-analyysissa selvitimme hakuvolyymeja, hakulausekkeiden merkityksiä ja kilpailutilannetta arvioimalla, millä sanoilla kohderyhmät palveluita hakevat. Näitä tietoja käytimme hyödyksemme sisältöjen ja sivustorakenteen suunnittelussa.

 

Taloasema roll upit

Taloasemalaisuus esiin kuva- ja tekstisisällöissä

Sivuston visuaalisessa suunnittelussa oli tärkeää saada tuotua esiin yrityksen brändikäsikirjan mukaista graafista ilmettä ja ilmentää taloasemalaisuutta myös kuvavalintojen kautta. Tekstisisältöjen haluttiin olevan kansantajuisia ja helposti lähestyttäviä ja löytyvän hyvin hakukoneissa. Sisällöt tuotettiin luettavuuden ehdoilla ja niille suoritettiin kevyt optimointi.

Kumppani jatkuviin markkinoinnin tarpeisiin

Verkkosivu-uudistuksen jälkeen yhteistyö jatkui graafisen suunnittelun ja tekstisisällön toimeksiannoilla, jotka tiivistyivät CORE-sisällöntuotannon sopimukseksi. Jatkuvan yhteistyön ansiosta Taloasema saa strategisen markkinoinnin kehittämiseen, markkinointimateriaalien, verkkosivumuutosten ja kampanjoiden ideointiin sekä toteuttamiseen kumppanin, jonka kalentereissa on aina aikaa heidän toimeksiannoilleen hyvin nopeissakin tarpeissa.

MBE:n kanssa kaikki on hoitunut jouhevasti ja hyvin. Projektit ovat pysyneet hallinnassa ja meitä on informoitu aktiivisesti siitä, missä minkäkin projektin kanssa mennään ja millaisia toimenpiteitä meiltä odotetaan. Hyvä yhteistyö markkinointiyrityksen kanssa mahdollistaa menestyneet projektit. Voin suositella!

Nina Gromoff, Kehitysjohtaja, Taloasema Oy

Lue lisää verkkosivu-uudistuksesta

Samankaltaisia caseja:

Strategian päivitys herätti tarpeen visuaalisen ilmeen uudistukselle

Case: Faba

Brändistrategia ja visuaalisen ilmeen uudistus

Case: ICF

Strategian kirkastaminen selkeytti tarpeen brändin uudistamiselle

Case: Savunpoistokumppani

Kokonaisvaltaista brändinrakennusta

Case: Suomen Kaasuenergia

Ota yhteyttä