Brändin ja palveluiden rohkea uudistaminen

Case: Digital Office Company


Tapa, jolla töitä tehdään on murroksessa. Digitalisaatio vaikuttaa niin meihin ihmisiin kuin meitä ympäröivään kulttuuriin. Asiakkaamme X-Partner Helsinki näki muutoksen kuitenkin mahdollisuutena ja tämä mielessään halusi päivittää profiilinsa niin sanotusta laitetoimittajasta asiantuntijaksi, jolta löytyy tämän päivän digitaalisten ratkaisujen ja dokumentinhallinnan vahva osaaminen.

Yrityksen suurimpana haasteena oli kuitenkin se, ettei heistä koettu mielikuva vastannut todellisuutta. ”Omasta mielestämme olimme moderneja asiantuntijoita – potentiaaliset asiakkaat olivat eri mieltä.” Tästä seurasi se, ettei yritys päässyt tavoitteisiinsa – saatika mukaan kilpailutuksiin.

DOC nettisivut selaimessa

Mitä uudistuminen piti sisällään?

Kyseessä oli kokonaisvaltainen muutosprosessi, jossa oltiin rohkeasti valmiita päivittämään niin yrityksen nimi, viestit kuin palvelukuvaukset, jotta ne ovat kilpailukykyisiä tämän päivän markkinoilla. Asiakas näki uudistuksen investointina ja oli valmis panostamaan siihen.

Prosessi käynnistettiin vetämällämme parin tunnin mittaisella Näkemyspajalla, jonka tavoitteena oli:

  • tunnistaa, mihin ongelmiin yritys tarjoaa ratkaisua
  • ideoida uutta nimivaihtoehtoa vanhalle
  • määrittää yrityksen kohderyhmät
  • kiteyttää palveluiden ydinviestit
  • paketoida palvelut helposti ymmärrettävään muotoon, visuaalisesti ja sisällöllisesti

Tuloksekkaan Näkemyspajan tuloksena lopputuloksena X-Partner Helsinki sai uuden nimen DOC eli Digital Office Company. Uuden nimen myötä löytyi myös yrityksen kiteytys ”Simplify Your Work Life” sekä toimintatapaa kuvaavat viestit. Myös palveluita tuotteistettiin helposti myytäviksi ja ostettaviksi kokonaisuuksiksi.

DOCin uusi  ilme noudatti selkeää ja yksinkertaistettua linjaa, joka säilyi niin esitteissä kuin uusituilla www-sivuilla.

DOC nettisivut mobiilinäkymässä

Tulokset puhuvat

DOC:in Jonne Makkula kertoi uudistuksen jälkeen puheenvuorossaan M-päivä-tapahtumassa, että markkinointi-investoinnin takaisinmaksuaika oli alle kaksi kuukautta. DOC oli uudistuksen voittanut 38 % enemmän kauppoja myyjää kohden. Kaupat kotiutuivat 15 % nopeammin ja ne olivat myös suurempia – DOC nähtiin selkeämmin kumppanina. Liikenne nettisivuille kuusinkertaistui ja liikevaihto nousi kymmenellä prosentilla.

Muutoksessa toisto on tärkeää

Uudistuksen jälkeen samoja lauseita ja viestejä tulee korostaa suunnitelmallisesti kaikissa niissä kanavissa, joissa yritys toimii, niin offline kuin online. Toisto vahvistaa uutta viestiä ja jättää paremman muistijäljen.

Jonne Makkulan mukaan tuotteistuksen tarkoituksena oli helpottaa palveluiden tarjoamista asiakkaille: ”Henkilöstö otti uudistuksen vastaan tervetulleena uudistuksena ja innoissaan. Myös asiakkailta tullut palaute on ollut meidän roolia selkeyttävää. Mehän haluamme olla jatkossa asiakkaiden kokonaisvaltainen dokumenttikumppani – hallinnoida siis dokumentin koko elinkaari asiakkailla. MBEn kanssa yhteistyö oli saumatonta ja tiukasta aikataulusta huolimatta MBE teki työt aina moitteetta.”

DOC esite

Lue lisää Näkemyspajasta

Samankaltaisia caseja:

Asiantuntijuus esiin määrätietoisella yhteistyöllä

Case: Lahti Precision

Luottamuksen rakentamista suunnitelmallisella markkinoinnilla

Case: Sewatek

Inspiraatiota öljyhampusta

Case: FoodFarm

Strategisesta sparrauksesta konkreettisiin toteutuksiin

Case: Flash Forward

Ota yhteyttä Kysy chatissa