DOC – Eläköön uusi tapa tehdä töitä

Työtapamme on muutoksessa. Digitalisaatio vaikuttaa niin meihin ihmisiin kuin meitä ympäröivään kulttuuriin.

Muutos nähtiin tämän asiakkaan näkökulmasta mahdollisuutena. X-Partner Helsinki, nykyinen Digital Office Company eli DOC, halusi päivittää profiilinsa niin sanotusta laitetoimittajasta vastaamaan tämän päivän digitaalisten ratkaisujen ja dokumentinhallinnan osaamista.

DOC www-sivut

DOC – näin siihen päädyttiin

Kyseessä oli kokonaisvaltainen muutosprosessi, jossa oltiin valmiina päivittämään niin yrityksen nimi, viestit kuin palvelukuvaukset, jotta ne ovat kilpailukykyisiä tämän päivän markkinoilla.

Prosessi käynnistettiin parin tunnin mittaisella näkemyspajalla, jonka tavoitteena oli:

  • tunnistaa mihin ongelmiin yritys tarjoaa ratkaisua
  • ideoida uutta nimivaihtoehtoa vanhalle
  • määrittää yrityksen kohderyhmät
  • kiteyttää palveluiden ydinviestit
  • paketoida palvelut helposti ymmärrettävään muotoon, visuaalisesti ja sisällöllisesti

Lopputuloksena X-Partner Helsinki sai uuden nimen DOC eli Digital Office Company. Uuden nimen myötä löytyi myös yrityksen kiteytys ”Simplify Your Work Life.”

DOCin ilme noudattaa selkeää ja yksinkertaistettua linjaa, joka säilyy niin esitteissä kuin www-sivuilla.

Muutoksessa toisto on tärkeää

Muutoksessa samoja lauseita ja viestejä tulee suunnitelmallisesti viljellä eri kanavissa, joista yritys toimii, niin offline kuin online. Toisto vahvistaa uutta viestiä ja jättää paremman muistijäljen.

DOCin www-sivujen työstö jatkuu ns. lanseeraussivusta kokonaisvaltaiseen palveluita ja yritystä esittelevään kokonaisuuteen.

Digital Office Companyn Jonne Makkulan mukaan tuotteistuksen tarkoituksena oli helpottaa palveluiden tarjoamista asiakkaille.

”Henkilöstö otti uudistuksen vastaan tervetulleena uudistuksena ja innoissaan. Myös asiakkailta tullut palaute on ollut meidän roolia selkeyttävää. Mehän haluamme olla jatkossa asiakkaiden kokonaisvaltainen dokumenttikumppani – hallinnoida siis dokumentin koko elinkaari asiakkailla.  MBEn kanssa yhteistyö oli saumatonta ja tiukasta aikataulusta huolimatta MBE teki työt aina moitteetta.”

www.digitalofficecompany.fi/