Erottaudu eduksesi

Kun tunnistatte kilpailuetunne, on markkinoilla pärjääminenkin helpompaa. Anna meidän selvittää, mitkä asiat houkuttelevat asiakkaat luoksenne ja erottavat teidät kilpailijoistanne!

Varmistetaan, että keskitytte liiketoimintaanne edistäviin asioihin

Ette kilpaile yksin asiakkaidenne huomiosta. Siksi onkin tärkeää, että teillä on kirkkaana mielessä, mitkä ovat teidän etunne verrattuna kilpailijoiden tuotteisiin ja palveluihin. Vain tätä kautta on mahdollista saavuttaa tuloksia. Tuloksia, jotka perustuvat siihen, että osaatte lähestyä asiakkaitanne niillä argumenteilla, jotka saavat heidät myös ostamaan teiltä.

Erottaudu eduksesi -palvelun avulla kasvatatte ymmärrystä omasta liiketoiminnastanne ja siinä pärjäämisessä. Ymmärrätte oman asemanne markkinoilla ja tiedätte mihin asioihin kannattaa panostaa, jotta toimintanne on mahdollista kehittyä eteenpäin. Annamme teille tukevat eväät, joiden avulla pystytte helpommin kiipeämään oman alanne huipuiksi. Palvelun hinta 6 900  € (alv 0) ja palvelu on suunnattu B2B-yrityksille.

Kasvata liiketoimintaasi erottautumistekijöiden avulla

Tavoitteenamme on löytää ne asiat, joihin teidän kannattaa jatkossa keskittyä ja panostaa. Me autamme tässä tutustumalla liiketoimintaanne ja kilpailijoihinne syvemmin. Konkreettisena lopputuloksena saatte kilpailija-analyysin, listan erottautumistekijöistä, konkreettisen toimenpidelistauksen sekä kirkastetun pääviestin, jota hyödyntää viestinnässä ja markkinoinnissa.

Joko aloitetaan? Viereisestä laatikosta näet kohta kohdalta tarkemmin, kuinka terävöitämme asemaanne markkinoilla.

Alkuun tutustumme yritykseenne ja liiketoimintaanne paremmin. Ketä yrityksenne palvelee? Mitä tuotteita tai palveluita tarjoatte? Mitkä ovat tavoitteenne? Nämä ovat tärkeitä perustietoja, joiden valossa lähdemme tarkastelemaan asemaanne markkinoilla.

Seuraavaksi toteutamme kilpailija-analyysin, jossa vertaamme yritystänne kymmeneen valittuun kilpailijaan. Toteutamme vertailun, jossa tarkastelemme yrityksenne nykytilaa siihen, miten kilpailijasi näkyvät ja kuuluvat samassa markkinassa.

Määrittelemme tehtyjen havaintojen pohjalta listan yrityksenne erottautumistekijöistä. Erottautumistekijät ovat asioita, jotka saavat teidät erottumaan positiivisella tavalla omassa markkinassanne. Asioita, jotka houkuttelevat asiakkaita ostamaan teiltä kilpailijoidenne sijaan.

Kirkastamme yrityksenne pääviestin houkuttelemaan potentiaalisia asiakkaita. Pääviestin kiteyttäminen ymmärrettävään muotoon innostaa tutustumaan yritykseenne ja sen tarjoamiin palveluihin tarkemmin.

Saatte myös konkreettisen toimenpidelistauksen, joka auttaa viemään käytäntöön tehdyt havainnot. On helpompaa pitää keskittyminen oikeissa asioissa, kun seuraavat toimenpiteet ovat tiedossa jo valmiiksi. Meiltä saat myös halutessasi apuja näiden toimenpiteiden toteuttamiseen jatkossa.

Hyödynnä maksuton sparraustunti, niin keskustellaan, miten voisitte erottautua paremmin markkinoilla!

Jos ette erottaudu, ette voi myöskään menestyä

Erottaudu eduksesi -palvelu on loistava keino tarkastella liiketoimintaanne uusin silmin. Oletteko edelleen se sama yritys, joka silloin aikanaan perustettiin? Ovatko asiakkaanne, tuotteenne tai palvelunne muuttuneet matkan varrella? Kuinka nykyiset toimintamallit sekä tavat tavoittaa ja puhutella asiakkaita toimivat? Onko vaikea hahmottaa, että mitkä ovat niitä tekijöitä, jotka saavat asiakkaat ostamaan juuri teiltä eikä joltain muulta?

Palvelu soveltuu erityisesti teille, jos: 

  • Olette B2B-yritys.
  • Liiketoiminnassanne on tapahtunut muutoksia tai olette avaamassa uutta liiketoimintaa.
  • Teidän tuote- tai palvelutarjoama on muuttunut.
  • Haluatte ymmärtää asemaanne markkinoilla paremmin.
  • Haluatte tietää, mitkä ovat teidän erottautumistekijänne.
  • Tarvitsette uutta näkökulmaa asiakkaiden tavoittamiseksi.
  • Haluatte kehittää toimintaanne eteenpäin.

Anna meidän auttaa

Ota yhteyttä tai hyödynnä maksuton sparraustuntimme. Autamme enemmän kuin mielellämme!

Oletteko valmiita erottautumaan kilpailijoistanne? Ota yhteyttä ja aloitetaan!