Lahti ON korkeakoulukaupunki

Lahden opiskelumahdollisuuksia markkinoiva ”Lahti ON korkeakoulukaupunki” -konsepti toteutettiin tiiviissä yhteistyössä asiakkaan kanssa. Työ aloitettiin workshop-työskentelyllä, jossa haettiin uutta lähestymiskulmaa lahtelaisten korkeakoulujen markkinointiin.


MBE toimi workshopeissa ideoiden sparraajana ja useista eri yksiköistä muodostuvan työryhmän kapellimestarina. Tuloksena oli kaikkien yksiköiden hyväksymä markkinointikonsepti, jolle MBE loi graafisen ohjeistuksen.

MBE:n tarjoama workshop-malli toimii myös yrityksille silloin, kun halutaan hioa markkinoinnin strategiaa, viestejä ja kanavia.

Konseptin mukainen ilme näkyy esimerkiksi www.studyinlahti.fi -sivulla.