Markkinointi­strategia

Markkinointistrategia kertoo mitä tehdään, missä, kenelle ja miksi. Aika olennaisia kysymyksiä käytännön kannalta, eikö?

markkinointistrategia_kuvitus

Markkinointistrategia on kaiken tekemisen perusta ja sen pohjalta tehdään konkreettinen markkinointisuunnitelma. Strategia luo siis pohjan kaikelle sille, mitä yrityksen markkinoinnissa tullaan käytännössä tekemään. Tämä pohjatyö kuitenkin jää usein tekemättä, kun riennetään suoraan käytännön toimiin. Pysähtymällä rakentamaan perustan kerralla ja kunnolla, säästetään aikaa ja rahaa. Vältetään ohilyönnit ja edetään suoraviivaisesti kohti tavoitteita.

Lisäksi, kun strategia on kerran mietitty ajatuksen kanssa, sen puoleen voi kääntyä, kun käytännön tekemisessä tulee epävarmoja hetkiä vastaan. Strategia pitää toimenpiteet oikealla tiellä kohti toivottua määränpäätä. Näin resurssit tulee myös käytettyä oikeisiin asioihin.

Markkinointistrategian luominen

Markkinointistrategian luominen lähtee liikkeelle lähtötilanneanalyysista. Tutustutaan yrityksen liiketoimintaan, strategiaan ja tavoitteisiin. Markkinointistrategian tehtävä on tukea yrityksen liiketoiminnallisten tavoitteiden saavuttamisessa.

Kun pohjatiedot ovat hallussa, tarkastellaan ympäristöä: markkinaa, kilpailijoita ja mahdollisia trendejä. Luodaan kattava käsitys omasta pelikentästä ja sen ominaispiirteistä.

Tiedetään ja tunnistetaan omat kilpailijat, mutta viedään tietämys pintaa syvemmälle. Kilpailija-analyysissa perehdytään markkinoiden tarjontaan ja kilpailijoiden heikkouksiin ja vahvuuksiin. Tunnistetaan myös omat heikkoudet ja vahvuudet suhteessa muihin. Tunnistetaan markkinan rakenne ja oma asema muiden joukossa. 

Mietitään kenelle markkinointi tullaan kohdistamaan eli määritetään kohderyhmät: ketkä ovat nykyisiä asiakkaita ja ketkä olisivat potentiaalisia asiakkaita. Analysoidaan kohderyhmien väliset eroavaisuudet ja käydään läpi kohderyhmäkohtaiset ominaispiirteet ja muut asiat, jotka tulisi jatkossa huomioida. Määritetään tarpeen mukaan ydinviestit.

Markkinointistrategian tulee perustua juuri teidän omiin vahvuuksiinne. Markkinointistrategia antaa strategiset suuntaviivat tekemiselle, myös brändistrategian suunnittelulle. Siksi on tärkeää, että arvonne ja lupauksenne vastaavat todellisuutta. Käydään siis läpi arvonne ja keskustellaan myös yrityskulttuurista eli miten arvonne toteutuvat arjen tekemisessä ja mikä merkitys sitä kautta niillä on asiakkaalle. Jos arvoja tarvitsee kiteyttää, voimme auttaa ja sparrata teitä siinä omana projektinaan.  
 
Mitä voitte luvata asiakkaalle? Mikä on se teidän kilpailuetunne? Näistä ja arvokeskusteluista löydetään usein se punainen lanka ja tehdään oivalluksia. Tunnistetaan piirteitä, mitä ei ole ehkä aikaisemmin osattu huomioida. Saadaan vastaukset siihen, millainen yritys on ja mikä todellisuudessa erottaa muista toimijoista. Kootaan arvot, erottumistekijät ja lupaukset selkeäksi osaksi markkinointistrategiaa.  

Markkinointistrategian tarkoitus on loppupeleissä tukea yrityksen liiketoiminnallisia tavoitteita. On kuitenkin tärkeää, että markkinoinnilla on myös omat tavoitteensa, joiden avulla voidaan mitata toimenpiteiden tehokkuutta ja tuloksellisuutta. Tärkeintä on, että yrityksen ja markkinoinnin tavoitteet ovat linjassa, kohti samaa lopputulosta.

Laitetaan markkinointi­strategianne kuntoon

Voimme auttaa myös teitä laittamaan markkinoinnin perustan kuntoon ja tekemään siitä suunnitelmallista.

Aloitamme yhteistyön keräämällä tarvittavat pohjatiedot teiltä ja toteuttamalla tarvittavat analyysit strategian luomisen tueksi.

Tämän jälkeen työstämme markkinointi­strategian pohjan kanssanne yhteisessä suunnittelumiitissä. Lopulta viimeistelemme sen toimimaan perustana käytännön tekemiseen.

Tehdään yhdessä markkinoinnistanne tuloksellista ja liiketoiminnan tavoitteita tukevaa.

Innostuitko? Ota meihin yhteyttä!

Kiinnostavaa, haluan lisätietoja!