Millaisia ajatuksia ja tunteita yrityksesi nimi herättää? Miksi sinun yrityksesi tulisi valita mieluummin kuin kilpailijan brändi?

Brändi on ihmisten mielikuva yrityksestä ja se on monen tekijän summa. Brändi ei ole pelkkä mieleenpainuvaa visuaalinen ilme, vaan persoona, joka heijastuu asiakkaille jokaisessa kohtaamisessa. Näitä kohtaamisia tapahtuu koko ajan ja joka puolella, niin online kuin offline. Millainen on yrityksesi tämän hetkinen brändi? Vastaako se omaa mielikuvaanne ja toiveitanne?

Brändin rakentaminen on noussut entistä tärkeämpään rooliin digitalisaation kiristäessä kilpailua yritysten välillä. Tuotteiden ja palveluiden samankaltaistuessa vahva brändi on yrityksen ehdoton kilpailuetu. Se on yrityksen aineetonta pääomaa, jota muiden on mahdotonta matkia. Brändin rakentaminen on pitkäjänteistä työtä, mutta se kantaa hedelmää. Brändistrategia auttaa tämän työn tekemisisessä.

Vahvalla brändillä on monta etua

Brändistrategia kiteyttää olennaiset brändiinne liittyvät asiat, jotta voitte saada brändistänne parhaan mahdollisen hyödyn irti.  Brändi ja brändistrategia toimivat monella eri tasolla luoden selkeyttä ja linjakkuutta tekemiseen:

 • Kasvattaa tunnettuutta ja kilpailukykyä
 • Tuotteitanne ja palveluitanne on selkeä ostaa ja helppo myydä
 • Teistä saatava mielikuva on halutun mukainen
 • Varmistaa linjakkaan markkinoinnin ja viestinnän
 • Luo erottuvuutta kilpailijoihin
 • Tuo draivia myyntiin

Brändin tulee taidokkaasti vetää puoleensa, herättää tunteita ja näin luoda todellinen suhde ihmisiin aidolla ja läpinäkyvällä tavalla. Jos et brändinä tiedä kuka olet ja miten kommunikoit sen, on hyvin vaikea luoda myöskään suhdetta muihin. Brändi muodostuu kaikesta siitä, mitä tehdään sekä miten toimitaan ja kommunikoidaan, ja sen myötä brändistrategian tulee näkyä kaikessa yrityksen toiminnassa.

Asiakkaiden lisäksi brändillä on iso merkitys myös työntekijöille. Brändi on ikään kuin johtotähti, jota työntekijät seuraavat ja vahvaan brändiin on huomattavasti helpompi nojata. Paras mahdollinen brändilähettiläs on tyytyväinen ja motivoitunut työntekijä, ja päinvastoin. Pidä siis huoli, että brändisi on kunnossa sekä asiakkaiden että työntekijöidesi silmissä.

Mistä kaikesta brändistrategia koostuu?

Brändistrategiassa määritellään ja suunnitellaan:

 • millainen on brändinne nykyhetken tilanne suhteessa toimialaan
 • jos teillä on useampia brändejä, niin mikä on niiden suhde toisiinsa ja miten ne näkyvät viestinnässä eri kohderyhmille
 • tavoitetilan, millainen halutaan olla (brändiattribuutit)
 • ydinviestin
 • tavan ja tyylin, kuinka brändi kommunikoidaan maailmalle

Brändistrategian rakentaminen aloitetaan tutkimalla ja analysoimalla. Miltä toimiala näyttää, miten se puhuu ja miten brändi asemoituu markkinoilla. Kun nykytilanteesta on selvä käsitys, on helpompaa miettiä ominaisuuksia, miten ja millä voi erottua kilpailijoista. Määritetään mitä halutaan olla, minkälaisia mielikuvia halutaan jättää tunnetasolla ja mitä halutaan asiakkaan ajattelevan meistä. Näiden kysymyksien avulla on myös helpompi määrittää, miltä oma palveluprofiili näyttäisi tulevaisuudessa.

Palveluprofiilin myötä on luontevaa edetä ja rakentaa brändille oma persoona. Brändipersoona kuvaa, minkälainen tyyppi yrityksenne olisi, jos se olisi ihminen. Brändistrategian yhteydessä on myös hyvä pysähtyä hetkeksi ja miettiä myös asiakasprofiileja, joita halutaan palvella ja miksi asiakkaiden kannattaisi tehdä yhteistyötä juuri meidän kanssa, miettiä omaa asemaa markkinoilla. Jatkumona brändipersoonalle määritetään sen mukainen tapa ja tyyli kommunikoida sekä ydinviesti.

 

Brändipersoonatestin kuvanosto

Testaa yrityksesi brändipersoona ja saat vinkit sen hyödyntämiseen

 


 

Miten brändistrategia rakentuu?

Brändistrategian työstö aloitetaan yhteisellä suunnittelutapaamisella, minkä lisäksi toteutetaan tarpeen mukaan ennakkokysely työntekijöille ja halutessa myös sidosryhmille. Koko porukan sitouttaminen prosessiin on tärkeää, jotta brändistrategialla on paremmat mahdollisuudet konkretisoitua arkeen ja se tuntuu yhteiseltä.

Seuraavaksi perehdymme ennakkokyselyn tuloksiin, kartoitamme toimialan tilanteen ja suunnittelemme työstöversiot, joita syvennetään ja viimeistellään yhdessä Luovassa Näkemyspajassa. Näkemyspajan jälkeen viimeistelemme materiaalit toimivaksi kokonaisuudeksi, minkä jälkeen tarvittaessa otetaan vielä yhteinen jatkopalaveri. Lopulta strategia kootaan selkeäksi brändikirjaksi, joka toimii työkaluna kaikessa yrityksen toiminnassa.

Brändistrategia tulee jalkauttaa samalla lailla kuin muutkin strategiat. Tärkeää on ihan jokaisen työntekijän miettiä ja konkretisoida, mitä se tarkoittaa minun arjessani ja miten voin palvella asiakkaita hyödyntäen brändistrategiaa.

Brändistrategia on työkalu

Brändistrategia on työväline arjessa, asiakastyössä ja johtamisessa, ja näkyy kaikessa yrityksen toiminnassa. Brändistrategian sisältöön on aina hyvä palata, kun pohtii tapaa toimia ja kommunikoida niin sisäisesti kuin ulkoisesti. Se on tärkeä työväline jakaa myös esimerkiksi markkinointikumppaneillenne, jotta he osaavat toimia ja viestiä brändin mukaisesti.

Brändistrategian tehtävä on myös luoda yhteiset raamit ja kulttuuri yritykselle vastaten muun muassa kysymyksiin, millainen yritys olemme, millaisia haluamme olla ja miten kommunikoimme. Kun tilanne tulee vastaan, missä epävarmuus iskee, voi aina käyttää brändistrategiaa hyödyksi ja rokata taas eteenpäin. Brändistrategian tehtävä on helpottaa jokaisen työtä.

 

Kysy lisää brändistrategiasta

Muut palvelumme

Aiheeseen liittyvät blogit

Näkemyksiä | Blogi 20.08.2019

Mistä tunnistaa hyvän yritystunnuksen?

Tiesitkö, että sana logo tarkoittaa itse asiassa yrityksen tai tuotteen nimen kirjoitusasua? Liikemerkki on usein logon rinnalla esitettävä visuaalinen merkki. Liikemerkki ja logo taas muodostavat yhdessä yritystunnuksen. Puhekielessä yritystunnusta ja [...] Lue lisää

Näkemyksiä | Blogi 11.06.2019

Kantautuuko brändisi ääni vai onko se jäänyt kurkkuun kiinni?

Ensimmäiset ajatukset äänensävystä ja sen merkityksestä tulee varmasti mieleen omasta arkielämästä. Täytyy olla tiukka ja vaativan uskottava, kun pyytää lasta kertomaan, mihin hän on tällä kertaa piilottanut autosi avaimet. Jälkimmäisestä [...] Lue lisää

Näkemyksiä | Blogi 27.02.2019

Hymy on MBE:llä ykkönen

Mietitäänkö teillä, mitä asiakkaat oikeasti teistä ajattelevat? Miten hyvin esimerkiksi arvonne välittyvät asiakkaille saakka? Usein yrityksillä on jonkinlainen kalpea aavistus, olettamus siitä, mitä asiakkaan mielessä liikkuu. Tarkka tieto voi kuitenkin [...] Lue lisää

Aiheeseen liittyvät caset

Brändin kirkastaminen konseptoinnin ja ilmeuudistuksen avulla

Case: Anstar Oy

Linjakasta viestintää ja visuaalisuutta

Case: Cembrit

Ota yhteyttä Kysy chatissa