Millaisia ajatuksia ja tunteita yrityksesi nimi herättää? Kuinka moni asiakas valitsee sinun yrityksesi mieluummin kuin kilpailevan brändin?

Onko teillä brändistrategia ja miten toteutatte sitä? Brändi on ihmisten mielikuva yrityksestä ja se on monen tekijän summa. Brändi ei ole pelkkä mieleenpainuvaa visuaalinen ilme, vaan persoona, joka heijastuu asiakkaille jokaisessa kohtaamisessa. Näitä kohtaamisia tapahtuu koko ajan ja joka puolella, niin online kuin offline. Millainen on yrityksesi tämän hetkinen brändi? Vastaako se omaa mielikuvaanne ja toiveitanne?

Brändin rakentaminen on noussut entistä tärkeämpään rooliin digitalisaation kiristäessä kilpailua yritysten välillä. Tuotteiden ja palveluiden samankaltaistuessa vahva brändi on yrityksen ehdoton kilpailuetu. Se on yrityksen aineetonta pääomaa, jota muiden on mahdotonta matkia. Brändin rakentaminen on pitkäjänteistä työtä, mutta se kantaa hedelmää. Brändistrategia auttaa tämän työn tekemisisessä ja luo suuntaviivat yrityksen brändi-ilmeen rakentamiselle.

Kun markkinoilla myrskyää, vahvat brändit pysyvät pinnalla kovassakin aallokossa.

 Vahvalla brändillä on monta etua

Vahva brändi luo jatkuvuutta liiketoimintaasi. Ennen kaikkea se kasvattaa myyntiä, sillä se luo asiakasuskollisuutta ja herättää kiinnostusta potentiaalisissa asiakkaissa. Vahvalla brändillä on myös monta muuta ehdotonta etua.

Vahva brändi:

 • tehostaa markkinoinnin ja viestinnän vaikutusta.
 • mahdollistaa korkeamman hinnan.
 • erottaa kilpailijoista ja kasvattaa kilpailukykyä.
 • selkeyttää myymistä ja ostamista.
 • luo mielikuvia.
 • lisää tunnettuutta.
 • tuo draivia myyntiin.

Testaa millainen brändipersoona teillä on

Selkeä brändistrategia on brändin rakentamisen kulmakivi

Brändin rakentaminen alkaa halutun brändi-identiteetin ja -lupauksen määrittelystä. Näiden ympärille tulee luoda strategia, miten brändiä lähdetään vahvistamaan. Jotta brändisi loppujen lopuksi tekee, mitä sen pitää, eli tukee liiketoimintasi tavoitteita, sen tulee pohjautua yrityksesi strategiaan. Jos yrityksesi haluaa olla ympäristöystävällisen energian edelläkävijä, vastuullisuuden korostaminen tulee heijastua myös brändistrategiassa. Ja samaa viestiä tulee vahvistaa niin yrityksen sisäisille kuin ulkoisille sidosryhmille.

Vahva brändi muodostuu asteittain:

 1. Brändi saatetaan kohderyhmän tietoisuuteen erilaisilla markkinointitoimenpiteillä.
 2. Brändiin pyritään liittämään assosiaatioita, jotka erottavat yrityksesi kilpailijoista.
 3. Kohderyhmä luo mielikuvia ja arvioita brändistäsi.
 4. Asiakaslojaalius vahvistuu.

Tärkeintä brändin rakentamisessa on johdonmukaisuus, selkeys, jatkuvuus, näkyvyys ja autenttisuus.

Luo yrityksellesi selkeä brändistrategia Näkemyspajassa

Millaisia mielikuvia haluatte herättää asiakkaissanne? Mikä on juuri teidän yrityksenne ydin, jonka haluatte viestiä asiakkaille? Brändi-Näkemyspajassa työstämme yhdessä esiin brändisi ytimen. Näkemyspajassa voidaan keskittyä myös tuotteidesi tai palveluidesi brändihierarkiaan.

Näkemyspajassa voidaan etsiä vastauksia esimerkiksi seuraaviin kysymyksiin:

 • Millainen on brändipersoonanne?
 • Millainen on tapanne kommunikoida?
 • Mitä tarjoatte, miten ja miksi?
 • Miten erottaudutte kilpailijoista?
 • Mikä on brändilupauksenne?
 • Millainen on brändi-ilmeenne?

Kun brändistrategia on määritelty, on syytä kiteyttää yrityksesi ja tarjoomasi ydinviestit, jotka tuovat selkeyttä ja kustannustehokkuutta markkinointiin ja viestintään.

Kysy lisää brändistrategiasta

Muut palvelumme

Aiheeseen liittyvät blogit

Näkemyksiä | Blogi 27.11.2018

Brändin kehittämisen muistilista

Eikö brändi tunnu enää omalta? Tai kaipaisiko se freesausta? Brändin kehittäminen lähtee usein liikkeelle päivitetystä strategiasta ja ehkäpä muuttuneesta kilpailutilanteesta. Se ei tarkoita välttämättä logon muutosta, ja jos tarkoittaa, siitä [...] Lue lisää

Näkemyksiä | Blogi 13.11.2018

Markkinointi oikotienä onneen

”Tehdään sellainen kiva räiskäytys, joku tosi luova kamppis! Sellainen mikä nostaa meidän tunnettuuden huippuunsa ja muuttaa mielikuvan meistä tuotemyyjästä huippuasiantuntijaksi! Tehdään tuo kamppis ja jatketaan sitten muuten ihan niin kuin [...] Lue lisää

Näkemyksiä | Blogi 28.08.2018

Millainen brändipersoona, sellainen vaikutelma

Brändipersoona on kriittinen osa brändiä. Helpoiten voit lähestyä aihetta ajattelemalla, että mitä jos tuosta viereisestä ovesta kävelisi sisään ”sinun yrityksesi”, millaisen ensivaikutelman se antaisi? Millaisiin vaatteisiin se on pukeutunut? Miten [...] Lue lisää

Aiheeseen liittyvät caset

Linjakasta viestintää ja visuaalisuutta

Case: Cembrit

Ota yhteyttä