Näkemyspaja on tapamme työstää yhdessä kanssanne teille kriittisiä asioita kuntoon ja rakentaa samalla vahva perusta markkinoinnin toimenpiteille, joilla voidaan saavuttaa tuloksia. Ne ovat myös oivallinen keino osallistaa ja sitouttaa yrityksen henkilökuntaa.

Järjestämme Näkemyspajoja eri teemoilla, joista suosituimpia ovat Brändi-, Ydinviesti-, Some- ja Tuotteistus-Näkemyspajat. Näkemyspajoja voidaan kuitenkin räätälöidä juuri sinun yrityksesi tarpeisiin sopiviksi.

Brändi-Näkemyspaja

Millaisia mielikuvia haluatte herättää?

Brändi-Näkemyspajoissa luodaan yrityksellenne brändipersoona ja tapa kommunikoida. Näkemyspajassa voidaan myös sparrata brändi-ilmeen elementtejä, jos ilmeen uudistus on ajankohtainen.

Helpoin tapa lähestyä brändipersoonaa on ajatella, millainen ihminen ovesta astuisi sisään, jos se olisi teidän yrityksenne. Olisiko se kiinnostava ja rento tyyppi, jonka seuraan kaikki haluavat liittyä? Vai kenties hyvin ammattimainen ja suunnitelmallinen, mutta isolla sydämellä varustettu tyyppi? Jokaiselle yritykselle voidaan luoda juuri se oma, yrityskulttuuria ja tahtotilaa kuvastava brändipersoona.

Brändipersoonaan liittyy kiinteästi myös brändin tapa ja tyyli kommunikoida. Heitätkö rentoa läppää vai oletko ammattimaisen rauhallinen ja opettava? Kommunikointitavan ja -tyylin määrittely brändipersoonan ohella vaikuttaa merkittävästi jatkossa tehtäviin markkinointiviestinnän toimenpiteisiin. Eli siihen, miten asiantuntemustanne tuodaan esiin.

Ydinviesti-Näkemyspaja

Persoonallinen ydinviesti kiinnostuksen herättäjäksi

Mikäli ydinviestinne ei ole kaikille selkeä, sen kirkastamiseen kannattaa panostaa. Selkeä ja persoonallinen ydinviesti erottaa kilpailijoista, herättää potentiaalisten asiakkaiden mielenkiinnon ja ohjaa tekemistä myös sisäisesti. Hyvän ydinviestin ei tarvitse miellyttää kaikkia. Riittää, että teille potentiaaliset asiakkaat kiinnostuvat siitä. Hyvän ydinviestin erottaa myös siitä, että se on juuri teidän. Eli yrityksen nimeä vaihtamalla se ei kuulosta enää uskottavalta, vaan toimii ainoastaan teidän yritykselle.

Ennen Näkemyspajaa lähetämme yrityksellesi ennakkokyselyn, jonka pohjalta luomme ydinviestin työstöpohjan Näkemyspajaa varten. Näin ydinviestin työstö on tehokasta. Ydinviestin lisäksi Näkemyspajassa voidaan luoda myös hissipuhe ja mahdollinen slogan tai keskittyä kohderyhmä-, palvelu- tai tuotekohtaisiin ydinviesteihin.

Some-Näkemyspaja

Mitkä kanavat otamme haltuun ja miten?

Sosiaalinen media mahdollistaa avoimuuden ja aitouden tuomisen osaksi yrityksenne viestintää. Sosiaalisessa mediassa tavoitat yrityksellesi tärkeät sidosryhmät heidän suosimissa kanavissaan. Yritysbrändin vahvistamisen ja tunnettuuden kasvattamisen lisäksi sosiaalinen media on erinomainen kanava työnantajamielikuvan rakentamiseen.

Sosiaalisen median kanavia on useita ja niitä tulee koko ajan lisää. Riippuen toimialastanne ja kohderyhmistänne, aluksi kannattaa valita mieluummin yksi tai kaksi kanavaa, joihin haluatte keskittyä. Pikku hiljaa kanavien määrää voidaan kasvattaa. Näkemyspajassa määrittelemme yhdessä tavoitteitanne tukevat kanavat ja niiden kohderyhmät sekä luomme alustavan suunnitelman siitä, miten kanavia hoidetaan ja millaista materiaalia siellä julkaistaan. Eri kanavissa voidaan hyödyntää monipuolisesti yrityksenne sisältöjä, kuten referenssiartikkeleita, blogeja tai videoita. Näkemyspajaan voidaan myös yhdistää sisältöstrategian työstäminen.

Tuotteistus-Näkemyspaja

Ovatko palvelunne helppoja ostaa ja myydä?

Se, mikä teille on selvää, ei välttämättä ole sitä asiakkaillenne.  Ennen kuin tuotteitanne ja palveluitanne kootaan selkeiksi kokonaisratkaisuiksi, on tärkeää määrittää kohderyhmät ja heidän tarpeet:

  • Ketkä ovat pääkohderyhmiänne, joita haluatte puhutella?
  • Mitkä ovat heidän tarpeensa ja miten voitte ratkaista heidän haasteensa?

Näkemyspajassa voidaan määritellään tarjottavien kokonaisuuksien lisäksi myös tuotteidenne ydinviestit.

Miten Näkemyspajat toimivat?

Näkemyspajat sisältävät sähköisen ennakkokyselyn, jonka lähetämme ennen Näkemyspajaa. Ennakkokysymysten vastausten perusteella työstämme Näkemyspajaan materiaaleja, joiden pohjalta pääsemme Näkemyspajassa heti konkreettisesti töihin.

Asiantuntijamme vastaavat Näkemyspajan sujuvasta etenemisestä ja sparraavat ideoita kohti teidän näköistä lopputulosta. Yksi Näkemyspaja kestää noin 3-4 tuntia ja siihen osallistuu 2-3 näkemyksellistä asiantuntijaamme. Yrityksestänne Näkemyspajaan toivomme osallistuvan ainakin avainhenkilöiden (noin 4-10 hlöä), jotta lopputulos on aidosti yhdessä työstetty ja tarpeidenne mukainen. Näkemyspajan jälkeen toimitamme teille lopputulokset selkeänä kokonaisuutena.

Näkemyspajojen hinta on alkaen 3900 e + alv.  Hinta tarkennetaan Näkemyspajoihin liittyvien kokonaisuuksien mukaan.

Kysy tarjous Näkemyspajasta

Muut palvelumme

 

 

Aiheeseen liittyvät blogit

Näkemyksiä | Blogi 04.07.2018

Ihan kiva on hyvin nopeasti ihan sama

Seurustelin aikoinani eteläafrikkalaisen kundin kanssa, joka innoissaan opiskeli suomea. Hänelle oli jäänyt syystä tai toisesta tavaksi sanoa monen asian olevan ihan kiva. Asuni oli ihan kiva, samoin kampaukseni tai jopa [...] Lue lisää

Näkemyksiä | Blogi 24.04.2018

Kasvu ei tapahdu hymistelemällä

Millä voisimme erottua muista? Tämä kysymys oli pöydällä viimeksi tänään asiakkaan kanssa keskustellessa. Pöydällä pyörivät samat jo liiankin tutut teemat: olemme asiantuntijoita, teemme työmme huolella, meidän kanssa on mukava tehdä [...] Lue lisää

Näkemyksiä | Blogi 18.05.2015

Näkemyksiä etsimässä

Kun ihminen työskentelee samassa yrityksessä päivästä tai jopa vuodesta toiseen, tulee toiminnan ongelmakohdille helposti sokeaksi. Toimintatavoista ja menetelmistä tulee osa arkea, eikä toiminnan kehitykseen liittyviä mahdollisuuksia enää nähdä yhtä kirkkaasti [...] Lue lisää

Aiheeseen liittyvät caset

Brändin ja palveluiden rohkea uudistaminen

Case Digital Office Company

Kokonaisvaltaista brändinrakennusta

Case Suomen Kaasuenergia

Ota yhteyttä