Millaisia ajatuksia ja tunteita yrityksesi nimi herättää? Miksi sinun yrityksesi tulisi valita mieluummin kuin kilpailijan brändi?

Brändi on ihmisten mielikuva yrityksestä ja se on monen tekijän summa. Brändi ei ole pelkkä mieleenpainuva visuaalinen ilme, vaan persoona, joka heijastuu asiakkaille jokaisessa kohtaamisessa. Näitä kohtaamisia tapahtuu koko ajan ja joka puolella, niin online kuin offline. Millainen on yrityksesi tämän hetkinen brändi? Vastaako se omaa mielikuvaanne ja toiveitanne?

Brändin rakentaminen on noussut entistä tärkeämpään rooliin digitalisaation kiristäessä kilpailua yritysten välillä. Tuotteiden ja palveluiden samankaltaistuessa vahva brändi on yrityksen ehdoton kilpailuetu. Se on yrityksen aineetonta pääomaa, jota muiden on mahdotonta matkia. Brändin rakentaminen on pitkäjänteistä työtä, mutta se kantaa hedelmää. Brändistrategia auttaa tämän työn tekemisisessä.

Vahvalla brändillä on monta etua

Brändistrategia kiteyttää olennaiset brändiinne liittyvät asiat, jotta voitte saada brändistänne parhaan mahdollisen hyödyn irti.  Brändi ja brändistrategia toimivat monella eri tasolla luoden selkeyttä ja linjakkuutta tekemiseen:

 • Kasvattaa tunnettuutta ja kilpailukykyä
 • Tuotteitanne ja palveluitanne on selkeä ostaa ja helppo myydä
 • Teistä saatava mielikuva on halutun mukainen
 • Varmistaa linjakkaan markkinoinnin ja viestinnän
 • Luo erottuvuutta kilpailijoihin
 • Tuo draivia myyntiin

Brändin tulee taidokkaasti vetää puoleensa, herättää tunteita ja näin luoda todellinen suhde ihmisiin aidolla ja läpinäkyvällä tavalla. Jos et brändinä tiedä kuka olet ja miten kommunikoit sen, on hyvin vaikea luoda myöskään suhdetta muihin. Brändi muodostuu kaikesta siitä, mitä tehdään sekä miten toimitaan ja kommunikoidaan, ja sen myötä brändistrategian tulee näkyä kaikessa yrityksen toiminnassa.

Asiakkaiden lisäksi brändillä on iso merkitys myös työntekijöille. Brändi on ikään kuin johtotähti, jota työntekijät seuraavat ja vahvaan brändiin on huomattavasti helpompi nojata. Paras mahdollinen brändilähettiläs on tyytyväinen ja motivoitunut työntekijä, ja päinvastoin. Pidä siis huoli, että brändisi on kunnossa sekä asiakkaiden että työntekijöidesi silmissä.

Mistä kaikesta brändistrategia koostuu?

Brändistrategiassa määritellään ja suunnitellaan:

 • millainen on brändinne nykyhetken tilanne suhteessa toimialaan
 • jos teillä on useampia brändejä, niin mikä on niiden suhde toisiinsa ja miten ne näkyvät viestinnässä eri kohderyhmille
 • tavoitetilan, millainen halutaan olla (brändiattribuutit)
 • ydinviestin
 • tavan ja tyylin, kuinka brändi kommunikoidaan maailmalle

Brändistrategian rakentaminen aloitetaan tutkimalla ja analysoimalla. Miltä toimiala näyttää, miten se puhuu ja miten brändi asemoituu markkinoilla. Kun nykytilanteesta on selvä käsitys, on helpompaa miettiä ominaisuuksia, miten ja millä voi erottua kilpailijoista. Määritetään mitä halutaan olla, minkälaisia mielikuvia halutaan jättää tunnetasolla ja mitä halutaan asiakkaan ajattelevan meistä. Näiden kysymyksien avulla on myös helpompi määrittää, miltä oma palveluprofiili näyttäisi tulevaisuudessa.

Palveluprofiilin myötä on luontevaa edetä ja rakentaa brändille oma persoona. Brändipersoona kuvaa, minkälainen tyyppi yrityksenne olisi, jos se olisi ihminen. Brändistrategian yhteydessä on myös hyvä pysähtyä hetkeksi ja miettiä myös asiakasprofiileja, joita halutaan palvella ja miksi asiakkaiden kannattaisi tehdä yhteistyötä juuri meidän kanssa, miettiä omaa asemaa markkinoilla. Jatkumona brändipersoonalle määritetään sen mukainen tapa ja tyyli kommunikoida sekä ydinviesti.

OPAS

Brändistrategiaopas arvoa tuottavan brändin rakentamiseen

Lataa opas

Miten brändistrategia rakentuu?

Brändistrategian työstö aloitetaan yhteisellä suunnittelutapaamisella, minkä lisäksi toteutetaan tarpeen mukaan ennakkokysely työntekijöille ja halutessa myös sidosryhmille. Koko porukan sitouttaminen prosessiin on tärkeää, jotta brändistrategialla on paremmat mahdollisuudet konkretisoitua arkeen ja se tuntuu yhteiseltä.

Seuraavaksi perehdymme ennakkokyselyn tuloksiin, kartoitamme toimialan tilanteen ja suunnittelemme työstöversiot, joita syvennetään ja viimeistellään yhdessä Luovassa Näkemyspajassa. Näkemyspajan jälkeen viimeistelemme materiaalit toimivaksi kokonaisuudeksi, minkä jälkeen tarvittaessa otetaan vielä yhteinen jatkopalaveri. Lopulta strategia kootaan selkeäksi brändikirjaksi, joka toimii työkaluna kaikessa yrityksen toiminnassa.

Brändistrategia tulee jalkauttaa samalla lailla kuin muutkin strategiat. Tärkeää on ihan jokaisen työntekijän miettiä ja konkretisoida, mitä se tarkoittaa minun arjessani ja miten voin palvella asiakkaita hyödyntäen brändistrategiaa.

Brändistrategia on työkalu

Brändistrategia on työväline arjessa, asiakastyössä ja johtamisessa, ja näkyy kaikessa yrityksen toiminnassa. Brändistrategian sisältöön on aina hyvä palata, kun pohtii tapaa toimia ja kommunikoida niin sisäisesti kuin ulkoisesti. Se on tärkeä työväline jakaa myös esimerkiksi markkinointikumppaneillenne, jotta he osaavat toimia ja viestiä brändin mukaisesti.

Brändistrategian tehtävä on myös luoda yhteiset raamit ja kulttuuri yritykselle vastaten muun muassa kysymyksiin, millainen yritys olemme, millaisia haluamme olla ja miten kommunikoimme. Kun tilanne tulee vastaan, missä epävarmuus iskee, voi aina käyttää brändistrategiaa hyödyksi ja rokata taas eteenpäin. Brändistrategian tehtävä on helpottaa jokaisen työtä.

 

Kysy lisää brändistrategiasta

Aiheeseen liittyvät blogit

Näkemyksiä | Blogi 10.11.2021

Vahva brändi tarjoaa yrityksellesi kilpailuetua

Kun kilpailu toimialalla on tiukkaa, kannattaa huolehtia, että yrityksesi markkinoinnissa koko potentiaali on valjastettu käyttöön. Brändityö ja brändistrategia ovat tärkeitä palikoita määrätietoiseen menestykseen pyrkivän yrityksen markkinoinnissa. Brändin tuleekin kulkea samaa [...] Lue lisää

Näkemyksiä | Blogi 03.08.2021

Kohti tuloksellisempaa markkinointia

Tuloksellinen markkinointi tarvitsee pohjan, josta kaikki tekeminen ponnistaa. Pohjan tulee antaa vastauksia haastaviinkin tilanteisiin ja ohjata oikeaan suuntaan. Haluathan edetä mahdollisimman suoraviivaisesti kohti tavoitteitasi? Perusta kuntoon Ennen kuin hypätään kohti [...] Lue lisää

Näkemyksiä | Blogi 15.12.2020

Koronankestävä markkinointi

Elämme hyvin poikkeuksellista aikaa, joka on osunut todella kovaa myös monien yrityksien liiketoimintaan. Joillain aloilla enemmän, joillain vähemmän. Siitä huolimatta, että jollain alalla kavereita saattaa kaatua kuin heinää, siellä on [...] Lue lisää

Aiheeseen liittyvät caset

Strategisesta sparrauksesta konkreettisiin toteutuksiin

Case: Flash Forward

Brändi-identiteetin kirkastus pohjana suunnitel­malliselle ja tavoitteelliselle markkinoinnille

Case: EcoFloor Finland Oy

Uuden liiketoiminnan brändi kuntoon

Case: Mäntsälän Biovoima Oy

Ota yhteyttä