Mikä

LEAD analytiikka on B2B-yritysten markkinoinnin mittaamisen tarpeisiin kehitetty palvelu. LEAD analytiikka auttaa yritystänne havaitsemaan, mikä markkinoinnissanne toimii ja miten sitä voidaan kehittää, jotta saavutatte parempia tuloksia ja enemmän myyntiä.

Miksi

LEAD analytiikan avulla mitataan markkinoinnin onnistumista ja selvitetään, kuinka toimintaa voidaan kehittää tulosten perusteella. Markkinoinnin mittaamisen avulla tuotetaan tietoa saavutetuista tuloksista, niiden tehokkuudesta ja toimenpiteiden vaikuttavuudesta.

Tavoitteiden asettaminen ja todentaminen

LEAD analytiikan avulla markkinoinnin tavoitteista tehdään konkreettisia ja selvitetään päästäänkö niihin sekä mitä pitää kehittää niiden toteutumiseksi.

Markkinointi investointina

LEAD analytiikan avulla selvitetään, mitä markkinointinne tuottaa siihen asetettujen panostusten avulla. Paljonko liidejä saatte panostuksiin nähden ja mitkä toimenpiteet ovat tehokkaimpia. Tätä kautta markkinointinne panostuksia voidaan optimoida ja saada tehokkaammin tuloksia.

Markkinoinnin toimenpiteiden kehittäminen

LEAD analytiikan avulla tuotetaan proaktiivisesti ja jatkuvasti tietoa, miten markkinointianne voidaan kehittää. Tulosten ja markkinointitoimenpiteiden analysoinnin perusteella annetaan kehitysehdotuksia, kuinka markkinointitoimenpiteitä voidaan kehittää parempien tulosten saavuttamiseksi. Näin pääsette jatkuvan kehittymisen tielle.

Katso webinaari B2B-markkinoinnin mittaamisesta

Katso webinaari

Miten käyntiin?

1. ENNAKKOKYSELY

2. ALOITUSPALAVERI

Analytiikan hyödyntämisen alussa pidetään aloituspalaveri, jossa käydään läpi markkinointinne tavoitteet ja määritetään yhdessä niiden pohjalta keskeiset seurattavat markkinoinnin mittarit. Aloituspalaveria varten toteutetaan myös ennakkokysely, jolla kartoitetaan lähtötilanne ja tavoitteet. Palvelun hyödyntämisen aikana seurattavia mittareita voidaan vaihtaa tai lisätä ja teemme ehdotuksia uusista mittareista, jotka kuvaavat markkinointia paremmin.

3. SEURANTAJÄRJESTELMÄT

Aloittaessa myös asennetaan seurantaan tarvittavat järjestelmät sekä määritetään niiden väliset integraatiot. Analytiikan hyödyntämistä aloitettaessa verkkoanalytiikan seuranta määritellään mitattavuuden toteuttamiseksi. Tämä koskee esimerkiksi konversioiden seurantaa verkkosivulla. Tarkempi verkkoseuranta toteutetaan Google Tag Managerin ja Google Analyticsin avulla. Jos seurantaa tarvitsee kehittää aloittamisen jälkeen, voidaan verkkoseurantaa rakentaa palvelun puitteissa. Muut käytössä olevat kanavat ja järjestelmät otetaan osaksi seurantaa tarpeiden mukaan.

Mitä sisältää

LEAD analytiikan avulla seurataan keskeisten mittareiden kehittymistä sekä raportoidaan niiden kehityksestä kvartaalipalavereissa. Tämän lisäksi toteutetaan proaktiivista analysointia, jonka avulla selvitetään, kuinka markkinoinnin toimenpiteitä voidaan kehittää sekä analysoidaan mahdolliset muutokset.

Analysointia voidaan keskittää kysymyksiin, jotka nousevat esiin ja jotka haluatte selvitettävän. Palveluun kuuluu myös verkkoseurannan jatkuva kehittäminen ja ylläpito datan oikeellisuuden varmistamiseksi.

LEAD analytiikka mukautuu yrityksenne markkinoinnin tarpeisiin. Analysoinnin kohteet ja hyödynnettävät mittarit perustuvat tavoitteisiinne ja tehtäviin toimenpiteisiin. Olipa työkalupaketissanne sisältömarkkinointia, liidien generointia tai markkinoinnin automaatiota ja kanavina sosiaalinen media, sähköposti tai display-mainokset, luomme yhdessä teidän tarpeisiin vastaavan paketin.

LEAD analytiikkaan kuuluu myös kvartaalipalaverit, joiden yhteydessä käydään läpi keskeisten mittarien kehitys ja kehityskohteet markkinoinnin toteuttamisessa. Kvartaalipalaverien yhteydessä käydään myös läpi, millaisia avoimia kysymyksiä teillä on, jotka pitää selvittää tulevana ajanjaksona. Tarvittaessa palavereja voidaan sopia pidettävän myös useammin.

Joustavuus

Vuosisopimuksessamme määrittelemme kuukausittain analytiikkaan käytettävän ajan. Palvelun puitteissa toteutetaan 6-8 tuntia analysointia kuukaudessa sekä 1-2 h kvartaalipalaveri. Seuraamme ajankäyttöä tarkasti ja kolmen kuukauden välein saat koontilaskun, jossa on liitteenä myös raportti ajankäytöstä. Eli yhtenä kuukautena voi olla vähemmän töitä ja toisena enemmän, sillä tunnit tasoittuvat kolmen kuukauden jaksoissa.

Jos kuitenkin jonain kuukautena on tarpeita reilusti enemmän kuin on sovittu, keskustelemme tästä kanssanne ja sovitun ylimenneet tunnit laskutetaan sitten koontilaskussa. Jos tunnit jäävät vajaiksi, vastaavasti hyvitämme ne koontilaskun summassa.

Hinnoittelu

SET UP: Ennakkokysely, aloituspalaveri ja analytiikan asentaminen1200 e + alv (hinta ei sisällä mahdollisia integraatioita eri järjestelmien välillä)
Seuranta, analysointi ja kehitysehdotukset900 e + alv / kk sis. palaverin kvartaaleittain

Kyllä, tämä kiinnostaa

Aiheeseen liittyvät blogit

Näkemyksiä | Blogi 06.10.2020

Mihin markkinointia tarvitaan?

Niin, mihin markkinointia oikeastaan tarvitaan? Moni kyllä tietää, mitä siitä voi seurata, mutta ei silti koe sitä riittävän tärkeäksi, että siihen oikeasti laittaisi resursseja. Monessa yrityksessä keskitytään siihen, että saadaan [...] Lue lisää

Näkemyksiä | Blogi 23.06.2020

Teot ennen tulosta

Markkinoinnin tuloksellisuus on asia, jota tulee optimoida jatkuvasti. Tuloksellisuuden laskeminen ei ole tähtitiedettä, mutkat suoraksi vedettynä tuotto lasketaan katteesta. Onkin tärkeää pureutua siihen, millä teoilla tulosta tehdään, koska harvoin on [...] Lue lisää

Näkemyksiä | Blogi 21.01.2020

Miten kasvattaa verkkosivun liikennettä?

Vuodesta toiseen sama haaste on kärjessä, kun markkinoijilta kysytään suurimpia markkinoinnin haasteita omassa yrityksessään: miten saada lisää liikennettä verkkosivuille ja tuottaa enemmän liidejä. Digitaalisen markkinoinnin ollessa yritysten markkinoinnin keskiössä, näiden [...] Lue lisää

Aiheeseen liittyvät caset

Brändi kirkkaaksi ja markkinointi suunnitelmalliseksi sekä tavoitteelliseksi

Case: Respect Project

Ota yhteyttä Kysy chatissa