Millaisia liiketoimintatavoitteita olette asettaneet? Tunnistatteko, miten markkinointi voisi parhaiten tukea strategiaanne ja asetettuja tavoitteita? Onko markkinointisuunnitelma konkreettinen?

Koska markkinoinnin pääasiallinen tehtävä on tukea myyntiä ja tuloksellisuutta, se tulisi nähdä osana kokonaisuutta eikä yksittäisinä toimenpiteinä. Markkinointisuunnitelma auttaa pysymään kartalla siitä, mitä tehdään ja miksi. Tällöin myös tulosten seuraaminen ja oman tekemisen parantaminen on tuplasti helpompaa.

Suunnitelmallisuus tuo markkinointiin johdonmukaisuutta ja selkeyttä sekä helpottaa tavoitteiden täyttymistä.

Strategia ja selkeät tavoitteet ohjaavat markkinointisuunnitelmaa

Markkinointistrategia määrittelee muun muassa sen, kuinka paljon yrityksen tulisi kasvaa, millaista markkinaosuutta se tavoittelee ja mitkä ovat ne toimenpiteet, joilla tavoitteet saavutetaan. Strategia määrittelee myös ne markkinoinnin laadulliset ja määrälliset tavoitteet, jotka tukevat parhaiten liiketoimintatavoitteitasi. Konkreettisia tavoitteita voi olla esimerkiksi:

  • myynnin lisäys X %
  • nettisivujen kävijämäärän kasvu X %
  • toivottujen toimenpiteiden konversiot ja liidit nettisivuilla
  • asiantuntijaroolin ja tunnettuuden vahvistaminen

Kun strategia ja tavoitteet on laadittu, seuraava askel on konkreettisten toimenpiteiden kirjaaminen markkinointisuunnitelmaan. Suunnitelma kannattaa aloittaa tulevista tapahtumista ja lanseerauksista: miten niitä tulee markkinoida ennen, niiden aikana ja jälkeen? Ison osan suunnitelmaa muodostaa myös jatkuvat toimenpiteet, kuten liikenteen ajaminen nettisivuille sekä brändin ja tunnettuuden kasvattaminen markkinointiviestinnällisin keinoin.

Opas: Kuinka laadit markkinointisuunnitelman – sisältää valmiin pohjan!

Lataa opas

Ovatko ydinviestit ja kohderyhmät selkeät?

Markkinoinnin toimenpiteet vaativat myös lihaa luiden ympärille, eli sisältöä. Kanavina toimivat niin online- kuin offline-kanavat: nettisivut, sosiaalinen media, hakukone- ja verkkomainonta, radiomainokset, messut ja printtimateriaalit. Ennen sisällöntuotantoa tulee kuitenkin tunnistaa kohderyhmät ja määritellä kohderyhmäkohtaiset ydinviestit. Näin tiedetään, kenelle halutaan viestiä, missä kanavissa se kannattaa tehdä ja, ennen kaikkea, mitä halutaan sanoa.

Markkinointiviestinnän sisältöjen tulee puhutella kohderyhmääsi ja tukea yrityksesi ydinviestejä.

Kun ydinviestejä tukevia sisältöjä jaetaan useissa eri kanavissa, viesti vahvistuu ja pysyy yhdenmukaisena. Tällä on tietenkin positiivinen vaikutus myös yrityksen brändiin. Sisältöjen kehittäminen on myös tärkeä osa markkinointisuunnitelmaa. Digitaaliset kanavat mahdollistavat sisältöjen toimivuuden mittaamisen ja analysoinnin, minkä pohjalta sisältöjä voidaan hioa vieläkin timanttisemmiksi. Tutki esimerkiksi, millainen sisältö houkuttelee liikennettä sivuillesi ja millaisen sisällön parissa vietetään aikaa.

Mikäli haluat saada sisällöistä enemmän irti, suosittelemme selkeän sisältöstrategian laatimista. Tunnistamalla asiakkaasi ostopolun eri vaiheet, voit luoda sisältöä, joka tukee asiakkaan ostopäätöstä.

Luodaan markkinointisuunnitelma, joka tukee tavoitteitanne

Hyvä markkinointisuunnitelma on perusrunko, jota seuraamalla otat koko ajan askelia kohti tavoitteitasi. Näkemykselliset asiantuntijamme laativat markkinointisuunnitelmia yrityksille jatkuvasti. Toimimme asiakkaidemme luottokumppanina huolehtien suunnitelmien tavoitteellisesta ja tehokkaasta toteuttamisesta, raikkaita ideoita unohtamatta. Näin sinä voit keskittyä omaan ydinosaamiseesi. Meiltä hoituvat myös kampanjakohtaiset markkinointisuunnitelmat.

Markkinointisuunnitelman toteuttaminen käytännössä helpottuu kuukausilaskutteisella CORElla, joka on palvelumme suunnitelmalliseen sisällöntuotantoon. Se kattaa kaikki yrityksesi tarvitsemat markkinointimateriaalit ja sisällöt, sosiaalisen median sisällöntuotannosta aina messumateriaaleihin.

Kysy lisää markkinointisuunnitelmasta

Aiheeseen liittyvät blogit

Näkemyksiä | Blogi 03.08.2021

Kohti tuloksellisempaa markkinointia

Tuloksellinen markkinointi tarvitsee pohjan, josta kaikki tekeminen ponnistaa. Pohjan tulee antaa vastauksia haastaviinkin tilanteisiin ja ohjata oikeaan suuntaan. Haluathan edetä mahdollisimman suoraviivaisesti kohti tavoitteitasi? Perusta kuntoon Ennen kuin hypätään kohti [...] Lue lisää

Näkemyksiä | Blogi 09.03.2021

Markkinoinnin ulkoistaminen vs. in-house

Markkinointi-ihmisten työnkuva on usein hyvin monipuolinen ja siihen kuuluu kaikenlaista. Markkinointi on ala, joka elää ja kehittyy jatkuvasti, minkä myötä omaksumista riittää. Markkinoinnin parissa työskentelevät ovat usein myös luovia ihmisiä, [...] Lue lisää

Näkemyksiä | Blogi 22.02.2021

Markkinointi projektista prosessiksi

Ei ole oikotietä kestävään onneen, eikä pikavoittoja menestykseen, sanotaan. Markkinoinnissa tekemisen taso on kehittynyt paljon ajoista, jolloin uskottiin yksittäisen toimenpiteen voimaan ja laitettiin samalla kaikki munat samaan koriin. Silloin markkinointistrategia [...] Lue lisää

Aiheeseen liittyvät caset

Luottamuksen rakentamista suunnitelmallisella markkinoinnilla

Case: Sewatek

Brändi-identiteetin kirkastus pohjana suunnitel­malliselle ja tavoitteelliselle markkinoinnille

Case: EcoFloor Finland Oy

Brändi kirkkaaksi ja markkinointi suunnitelmalliseksi sekä tavoitteelliseksi

Case: Respect Project

Ota yhteyttä