Näkemyspaja on tapamme työstää yhdessä kanssanne teille kriittisiä asioita kuntoon ja rakentaa samalla vahva perusta markkinoinnin toimenpiteille, joilla voidaan saavuttaa tuloksia. Ne ovat myös oivallinen keino osallistaa ja sitouttaa yrityksen henkilökuntaa.

Järjestämme Näkemyspajoja eri teemoilla, joista suosituimpia ovat Brändi-, Ydinviesti-, Some- ja Tuotteistus-Näkemyspajat. Näkemyspajoja voidaan kuitenkin räätälöidä juuri sinun yrityksesi tarpeisiin sopiviksi.

Brändi-Näkemyspaja

Millaisia mielikuvia haluatte herättää?

Brändi-Näkemyspajoissa luodaan yrityksellenne brändipersoona ja tapa kommunikoida. Näkemyspajassa voidaan myös sparrata brändi-ilmeen elementtejä, jos ilmeen uudistus on ajankohtainen.

Helpoin tapa lähestyä brändipersoonaa on ajatella, millainen ihminen ovesta astuisi sisään, jos se olisi teidän yrityksenne. Olisiko se kiinnostava ja rento tyyppi, jonka seuraan kaikki haluavat liittyä? Vai kenties hyvin ammattimainen ja suunnitelmallinen, mutta isolla sydämellä varustettu tyyppi? Jokaiselle yritykselle voidaan luoda juuri se oma, yrityskulttuuria ja tahtotilaa kuvastava brändipersoona.

Brändipersoonaan liittyy kiinteästi myös brändin tapa ja tyyli kommunikoida. Heitätkö rentoa läppää vai oletko ammattimaisen rauhallinen ja opettava? Kommunikointitavan ja -tyylin määrittely brändipersoonan ohella vaikuttaa merkittävästi jatkossa tehtäviin markkinointiviestinnän toimenpiteisiin. Eli siihen, miten asiantuntemustanne tuodaan esiin.

Ydinviesti-Näkemyspaja

Persoonallinen ydinviesti kiinnostuksen herättäjäksi

Mikäli ydinviestinne ei ole kaikille selkeä, sen kirkastamiseen kannattaa panostaa. Selkeä ja persoonallinen ydinviesti erottaa kilpailijoista, herättää potentiaalisten asiakkaiden mielenkiinnon ja ohjaa tekemistä myös sisäisesti. Hyvän ydinviestin ei tarvitse miellyttää kaikkia. Riittää, että teille potentiaaliset asiakkaat kiinnostuvat siitä. Hyvän ydinviestin erottaa myös siitä, että se on juuri teidän. Eli yrityksen nimeä vaihtamalla se ei kuulosta enää uskottavalta, vaan toimii ainoastaan teidän yritykselle.

Ennen Näkemyspajaa lähetämme yrityksellesi ennakkokyselyn, jonka pohjalta luomme ydinviestin työstöpohjan Näkemyspajaa varten. Näin ydinviestin työstö on tehokasta. Ydinviestin lisäksi Näkemyspajassa voidaan luoda myös hissipuhe ja mahdollinen slogan tai keskittyä kohderyhmä-, palvelu- tai tuotekohtaisiin ydinviesteihin.

Some-Näkemyspaja

Mitkä kanavat otamme haltuun ja miten?

Sosiaalinen media mahdollistaa avoimuuden ja aitouden tuomisen osaksi yrityksenne viestintää. Sosiaalisessa mediassa tavoitat yrityksellesi tärkeät sidosryhmät heidän suosimissa kanavissaan. Yritysbrändin vahvistamisen ja tunnettuuden kasvattamisen lisäksi sosiaalinen media on erinomainen kanava työnantajamielikuvan rakentamiseen.

Sosiaalisen median kanavia on useita ja niitä tulee koko ajan lisää. Riippuen toimialastanne ja kohderyhmistänne, aluksi kannattaa valita mieluummin yksi tai kaksi kanavaa, joihin haluatte keskittyä. Pikku hiljaa kanavien määrää voidaan kasvattaa. Näkemyspajassa määrittelemme yhdessä tavoitteitanne tukevat kanavat ja niiden kohderyhmät sekä luomme alustavan suunnitelman siitä, miten kanavia hoidetaan ja millaista materiaalia siellä julkaistaan. Eri kanavissa voidaan hyödyntää monipuolisesti yrityksenne sisältöjä, kuten referenssiartikkeleita, blogeja tai videoita. Näkemyspajaan voidaan myös yhdistää sisältöstrategian työstäminen.

Tuotteistus-Näkemyspaja

Ovatko palvelunne helppoja ostaa ja myydä?

Se, mikä teille on selvää, ei välttämättä ole sitä asiakkaillenne.  Ennen kuin tuotteitanne ja palveluitanne kootaan selkeiksi kokonaisratkaisuiksi, on tärkeää määrittää kohderyhmät ja heidän tarpeet:

  • Ketkä ovat pääkohderyhmiänne, joita haluatte puhutella?
  • Mitkä ovat heidän tarpeensa ja miten voitte ratkaista heidän haasteensa?

Näkemyspajassa voidaan määritellään tarjottavien kokonaisuuksien lisäksi myös tuotteidenne ydinviestit.

Miten Näkemyspajat toimivat?

Näkemyspajat sisältävät sähköisen ennakkokyselyn, jonka lähetämme ennen Näkemyspajaa. Ennakkokysymysten vastausten perusteella työstämme Näkemyspajaan materiaaleja, joiden pohjalta pääsemme Näkemyspajassa heti konkreettisesti töihin.

Asiantuntijamme vastaavat Näkemyspajan sujuvasta etenemisestä ja sparraavat ideoita kohti teidän näköistä lopputulosta. Yksi Näkemyspaja kestää noin 3-4 tuntia ja siihen osallistuu 2-3 näkemyksellistä asiantuntijaamme. Yrityksestänne Näkemyspajaan toivomme osallistuvan ainakin avainhenkilöiden (noin 4-10 hlöä), jotta lopputulos on aidosti yhdessä työstetty ja tarpeidenne mukainen. Näkemyspajan jälkeen toimitamme teille lopputulokset selkeänä kokonaisuutena.

Näkemyspajojen hinta on alkaen 3900 e + alv.  Hinta tarkennetaan Näkemyspajoihin liittyvien kokonaisuuksien mukaan.

Kysy tarjous Näkemyspajasta

 

Aiheeseen liittyvät blogit

Näkemyksiä | Blogi 11.06.2019

Kantautuuko brändisi ääni vai onko se jäänyt kurkkuun kiinni?

Ensimmäiset ajatukset äänensävystä ja sen merkityksestä tulee varmasti mieleen omasta arkielämästä. Täytyy olla tiukka ja vaativan uskottava, kun pyytää lasta kertomaan, mihin hän on tällä kertaa piilottanut autosi avaimet. Jälkimmäisestä [...] Lue lisää

Näkemyksiä | Blogi 24.01.2019

Mitä on luovuus?

Luovuus yhdistetään moneen ammattiin. Itse törmäsin siihen säännöllisesti entisessä ammatissani jalkapalloilijana. Luova pelaaja oli termi, jota viljeltiin taajaan. Toiset sanoivat, että luovuutta ei ole olemassakaan, ainakaan se ei olisi mitään [...] Lue lisää

Näkemyksiä | Blogi 17.01.2019

Markkinointi kuuluu kaikille

Keskustelu 1: Mahdoton yhtälö Asiakas: Haluamme sellaisen yhteisen tekemisen meiningin, mikä heijastuu ulospäinkin! Sellaisen tunnistettavan, meidänlaisen fiiliksen, joka tulee asiakkaalle jokaisessa kohtaamisessa. MBE: Se on brändipersoona. Brändipersoonassa määritellään nimenomaan millaisen [...] Lue lisää

Aiheeseen liittyvät caset

Luottamuksen rakentamista suunnitelmallisella markkinoinnilla

Case: Sewatek

Brändi-identiteetin kirkastus pohjana suunnitel­malliselle ja tavoitteelliselle markkinoinnille

Case: EcoFloor Finland Oy

Uuden liiketoiminnan brändi kuntoon

Case: Mäntsälän Biovoima Oy

Ota yhteyttä