Asiakkaiden siirtyessä digitaalisiin kanaviin, somen hyödyntäminen on tänä päivänä tärkeä osa yritysviestintää. Sosiaalinen media mahdollistaa tiiviimmän suhteen rakentamisen yrityksesi tärkeimpien sidosryhmien kanssa. Onko teillä jo somestrategia laadittuna?

Someviestintään kannattaa panostaa siitäkin syystä, että asiakkaat ja kilpailijat löytyvät somesta, mutta sillä on myös monta ehdotonta etua. Sosiaalisessa mediassa tavoitat sinulle tärkeät sidosryhmät heidän käyttämissään kanavissa, toimivalla sisällöllä ja juuri oikeaan aikaan. Aktiivinen läsnäolo sosiaalisen median kanavissa kasvattaa yrityksen verkkojalanjälkeä ja mahdollistaa avoimen vuoropuhelun sekä asiakkaiden että muiden sidosryhmien, kuten potentiaalisten työntekijöiden, kanssa. Somestrategia luo vakaan pohjan sosiaalisen median markkinoinnille ja varmistaasen jatkuvan kehityksen.

Someviestintä luo tunnettuutta ja vahvistaa mielikuvia yrityksesi asiantuntijuudesta ja luotettavuudesta. Lisäksi se tuo aitoutta ja läpinäkyvyyttä viestintään.

Lisäksi sosiaalinen media mahdollistaa sisältömarkkinoinnin haltuunoton ja tarjoaa kustannustehokkaan ratkaisun markkinointiin. Tänä päivänä myös työntekijälähettilyys ja henkilöbrändien rakentaminen on noussut keskeiseen rooliin.

Mistä somestrategian luominen kannattaa aloittaa?

Kuten kaikessa viestinnässä, tässäkin kannattaa aloittaa perusteista. Ketä haluamme tavoitella ja miksi? Entä mitä kanavia hyödynnämme ja millaisia viestejä siellä jaamme? Somestrategian tulee tukea liiketoimintastrategiaa ja jotta somesta saa kaiken hyödyn irti, sille kannattaa määritellä selkeät tavoitteet.

Tavoitteiden listauksen jälkeen tehdään suunnitelma siitä, mitä kanavia hyödyntämällä tavoitteisiin päästään. Sosiaalisen median kanavat ovat luonteeltaan erilaisia ja palvelevat osittain eri tavoitteita. Twitterin ja LinkedInin painottuessa asiantuntijasisältöihin, Facebookissa ja Instagramissa voi postata rennosti toimiston arjesta tai jakaa esimerkiksi työntekijätarinoita. Modernin B2B-yrityksen tulisi ottaa ehdottomasti ainakin LinkedIn haltuun ja aktivoida myös omia työntekijöitä rakentamaan asiantuntijabrändiään.

Kanavien määrään vaikuttaa paljon myös se, miten paljon yritykselläsi on aikaa panostaa sosiaaliseen mediaan. Toki kaikkea ei tarvitse aina tehdä itse, sillä lisäresursseja on saatavilla alan asiantuntijoilta. Meiltä hoituvat niin sosiaalisen median jatkuva sisällöntuotanto kuin somekampanjat.

Mitä siellä somessa sitten pitäisi jakaa?

Kohderyhmien ja kanavian määrittelyn ohella on tärkeää myös kirjata ylös teemat ja viestit, joita halutaan nostaa esille. Laajemmat teemat pohjautuvat yrityksenne strategiaan, mutta mukana voi olla myös rennompia postauksia, jotka heijastavat työkulttuurianne.

Usein yritykset ajattelevat, ettei heillä ole mitään jaettavaa somessa. Mutta tämä ei tietenkään ole totta. Kuvitellaan tilanne, jossa yrityksenne missiona on olla muovituotannon edelläkävijä. Tällöin myös markkinointiviestinnän tulee tukea tätä. Sen sijaan, että jakaisitte sosiaalisessa mediassa pelkästään tuoteinformaatiota, keskittykää tarjoamaan asiantuntijuuttanne. Kirjoittakaa blogia, laatikaa opas tai ottakaa kantaa alan tulevaisuuden näkymiin ja uusimpiin teknologioihin.

Somesisällöt voivat olla esimerkiksi:

  • oman alan julkaisuja ja tutkimuksia
  • uutisia ja tiedotteita
  • blogeja
  • casetarinoita
  • toimiston arkisia asioita rennolla otteella
  • tai vaikka työntekijätarinoita

Sisältömarkkinoinnin haltuunotto mahdollistaa asiantuntijuuttanne vahvistavien sisältöjen, kuten blogien, oppaiden ja referenssitarinoiden, noston eri kanaviin. Näin kohderyhmät löytävät heidän tarpeitaan palvelevaa sisältöä sieltä, missä he ovat läsnä, eli somesta.

Erinomaisen tekstisisällön lisäksi myös visuaalisuus ratkaisee. Sosiaalisessa mediassa kannattaakin panostaa myös kuviin ja erilaisiin videoihin.

Otetaanko some haltuun?

Valitsetpa sitten yhden tai useamman kanavan, viestinnän tulee olla suunnitelmallista, ajankohtaista ja jatkuvaa. Meiltä saat käyttöösi tarvittavat resurssit sosiaalisen median suunnitteluun ja käytännön tekemiseen, joko projektiluontoisesti tai jatkuvana palveluna. Tarpeidesi mukaan luomme monikanavaisia sosiaalisen median strategioita ja kampanjoita.

Some-Näkemyspaja on hyvä startti yritykselle, jossa ollaan sosiaalisen median käyttöönoton alkuvaiheessa tai kanavien ylläpitovastuuta hajautetaan yrityksen sisällä. Näkemyspajasta voidaan rakentaa yrityksenne tarpeisiin sopiva kokonaisuus. Kenties haluatte rakentaa somestrategian tai käydä läpi eri kanavien tarjoamia mahdollisuuksia ja niiden käyttöä. Näkemyspajan jälkeen käyttöösi jää yrityksen tarpeisiin räätälöity sosiaalisen median käsikirja, joka ohjaa käytännön tekemistä.

Jottei viestintä jäisi somestrategian tasolle, tarjoamme apua jatkuvaan ja suunnitelmalliseen sisällöntuotantoon. Kuukausisopimuksella tehty sisällöntuotanto tapahtuu asiakkaan kanssa yhdessä määritellyn sisältökalenterin mukaisesti. Voimme hoitaa puolestasi suunnitelmallisen sisällöntuotannon, aikataulutuksen ja raportoinnin, joko yhteen tai useampaan kanavaan. Tutustu CORE-palveluumme!

Kaipaatko lisää näkyvyyttä tulevalle kampanjallesi?

Somestrategioiden ja jatkuvan sisällöntuotannon lisäksi hoidamme myös Facebook-, Instagram-, Twitter- ja LinkedIn-mainontaa ideoinnista aina varsinaiseen toteutukseen asti.

Kysy lisää somestrategiasta

Aiheeseen liittyvät blogit

Näkemyksiä | Blogi 24.10.2022

Pärjäämmekö yhdellä LinkedIn-tilillä vai kannattaako luoda maakohtaiset tilit?

Monet asiakkaistamme myyvät palveluitaan myös ulkomaille. Erityisesti kansainvälistymisen alkuvaiheessa herää paljon kysymyksiä liittyen markkinointiin sekä sisältöihin.  Mitä kieltä kannattaa käyttää? Tarvitaanko joka maalle oma LinkedIn-sivu? Haittaako, jos englanninkieliset postaukset näkyvät suomalaisille? Pystyykö [...] Lue lisää

Näkemyksiä | Blogi 17.05.2022

LinkedIn on tehokas työkalu B2B-mainontaan

LinkedIn-mainonta on tehokas työkalu yritysten markkinointiin. Erityisen hyvin se toimii B2B-yritysten markkinoinnissa sekä rekrymarkkinoinnissa. LinkedInillä on Suomessa noin 1.5 miljoonaa käyttäjää, joista suurin osa on korkeasti koulutettuja. LinkedIn-mainonta on suhteellisen [...] Lue lisää

Näkemyksiä | Blogi 03.03.2022

Millainen tulevaisuus Facebookilla on B2B-markkinoinnissa?

Viime aikoina Facebook on ollut tulessa monelta eri puolelta. Mainosseurantaan tuli viime vuonna rajoitteita Applen suunnalta, mitkä paransivat käyttäjien yksityisyyttä, mutta heikensivät Facebookin mainosalustan tehokkuutta tietyiltä osin. Tämä myös oleellisesti [...] Lue lisää

Aiheeseen liittyvät caset

Luottamuksen rakentamista suunnitelmallisella markkinoinnilla

Case: Sewatek

Brändin kirkastus pohjana suunnitel­malliselle ja tavoitteelliselle markkinoinnille

Case: EcoFloor Finland Oy

Brändi välittyy jokaisessa kohtaamisessa

Case: Uotilan Leipomo

Ota yhteyttä