Tiedolla on aina yliote luulosta ja sen avulla parannetaan markkinoinnin tuloksellisuutta. Analytiikka laittaa eri tietolähteissä sijaitsevan datan tuottamaan vastauksia liiketoiminnan kysymyksiin.

Markkinoinnin tulee olla tuloksellista ja parhaaseen ymmärrykseen perustuvaa. Tiedolla johtamisen palvelu mahdollistaa analyysin tarjoaman näkemyksen hyödyntämisen markkinoinnin päätöksenteon tukena. Analytiikan avulla datalla tuotetaan ymmärrystä, joka tuottaa toiminnallista lisäarvoa markkinointiin.

Analytiikan tehtävä on muuttaa data toimintaa edistäväksi näkemykseksi.

Mittaamisen ja toiminnan analysoinnin nostaminen markkinointiprosessin osaksi tuo varmuutta päätöksiin ja mahdollistaa toiminnan kehittämisen. Jos haluatte tehostaa markkinointianne tai teillä on ratkaisua kaipaava haaste, niin tiedolla johtamisen palvelu on teitä varten. Ratkaisemme haasteenne dataa hyödyntäen.

Tarkoituksenmukaista tietoa päätöksenteon tueksi

Markkinoinnin suunnittelu ja toteutus tarvitsee tietoa rinnalleen. Parhaidenkaan toimenpiteiden vaikutuksesta ei voi olla varma, jos sille ei ole asetettuja oikeita avainmittareita. Samoin markkinoinnin kehittämiseen vaaditaan ymmärrys siitä mikä toimii ja miksi se tuottaa tuloksia. Käytännöllisen tiedon tuleekin olla analytiikan keskiössä. Tämän vuoksi tuotamme olennaiseen keskittyvää mitattavuutta markkinoinnin tehokkuuden kasvattamiseksi.

Analytiikassa emme keskity ainoastaan seurantaan, vaan ajattelemaan, mikä on hyödyllistä koko liiketoiminnan kannalta. Pelkkien lukujen sijaan tarjoamme tulkinnan siitä, mitä ne merkitsevät ja kuinka niiden tulee johtaa toimintaan. Eri tietolähteistä yhdistetyn datan avulla rakennetaan markkinoinnin tilanteesta ja tulevaisuudesta kokonaiskuva, jota hyödyntää oikean suunnan valitsemiseen.

Olipa haasteenne näkyvyyden hankkimisessa tai verkkosivukävijöiden kääntämisessä myynniksi, me pystymme auttamaan. Oikeat analyysivälineet ja tietolähteet valitsemalla luodaan tuloksia, joilla on aidosti merkitystä markkinoinnin tavoitteiden kannalta.

Tarjoamiimme palveluihin kuuluu:

  • Markkinoinnin keskeisten tavoitteiden kartoitus, mittarointi ja seuranta
  • Markkinointi- ja viestintäkanavien vaikutusten arviointi
  • Dashboardit onnistumisen jatkuvaan seurantaan
  • Verkkoseurannan rakentaminen
  • Verkkosivuston optimointi myyntiä tukevaksi
  • Työkalut mainonnan tuloksellisuuden seurantaan

Mistä analytiikassa lähdetään?

Jokaisella yrityksellä on dataa, joka oikean analyysin avulla saadaan muutettua näkemyksiksi, joita käyttää parantamaan toimintaa. Usein data on kuitenkin hyödyntämätöntä ja sirpaleista, minkä vuoksi siitä ei saada apua toiminnan tueksi. Me autamme teitä kartoittamaan käytössänne olevanne tietokannat, millaista dataa teidän olisi niiden lisäksi mahdollista kerätä ja kuinka ne saadaan analyysiä varten valmiiksi. Tämän jälkeen me muokkaamme siitä markkinoinnistanne kertovaa tietoutta, jonka avulla pystytään toimimaan yhä tuloksellisemmin. Punaisen langan löytämällä ja kokonaiskuvaa korostamalla datasta tehdään selkeää aktiviteettejä edistävää informaatiota, mihin voi luottaa toimenpiteitä valitessaan.

Analysoinnissa keskitymme merkityksellisyyteen. Luomamme ratkaisu perustuu asiantuntijanäkemykseemme, joka ottaa huomioon jokaisen asiakkaan yksilöllisen tilanteen. Rakennamme datan keräyksen seuraamaan konversioiden toteutumista kaikissa kanavissa ja tuottamaan vaikutuksellisia analyysejä. Eri tietolähteiden datan keruusta tulee myös tehdä mahdollisimman automaattista, jotta analyysi voidaan keskittää tuottamaan tavoitteiden toteutumista edistäviä vastauksia. Tällöin analytiikan hyödyntämisestä kannattaa myös tehdä jatkuvaa, jotta sen tarjoamasta informaatiosta saadaan mahdollisimman tarkkaa ja hyödyllistä.

Analytiikka webinaari kuvituskuva

Katso webinaari
B2B-markkinoinnin mittaamisesta


 

Kehitetään analyysipaketti, jolla markkinointinne tuloksellisuus viedään seuraavalle tasolle

Oikein rakennettu analytiikka on väline, joka ohjaa ratkaisuja tuottavaa päätöksentekoa jatkuvasti. Tarjoamme keinot siirtää analytiikan tarjoama ymmärrys käytännön toimenpiteiksi. Lähdemme olemassa olevien tietokantojesi arvioinnista ja kartoitamme kanssasi tavoitteet, joiden toteuttamisen tueksi tuomme analytiikan tarjoamaa tietoa. Analyyttisen osaamisemme avulla toimimme luottokumppanina, joka avustaa liiketoimintasi kasvua ja markkinointitoimenpiteidesi onnistumista. Tämän ansiosta voit parantaa suoritustasi yhtäjaksoisesti ja viedä toimintaasi yhä tuloksellisemmaksi.

Tiedon hyödyntäminen markkinoinnin tukena lähtee nopeasti käyntiin data-analyysi-tuotteella, joka on palvelumme analytiikan välittömään käyttöönottoon. Se antaa vastaukset verkkonäkyvyytesi antamasta tuesta markkinoinnillesi ja asiakkaidesi mielenkiintoa parhaiten tukevasta sisällöstä. Jos tarvitsette laajempaa analytiikkaa tai teillä on toisen tyyppinen haaste, niin ota yhteyttä ja tuotamme juuri teille sopivan ratkaisun!

Kysy lisää tiedolla johtamisesta

Aiheeseen liittyvät blogit

Näkemyksiä | Blogi 21.01.2020

Miten kasvattaa verkkosivun liikennettä?

Vuodesta toiseen sama haaste on kärjessä, kun markkinoijilta kysytään suurimpia markkinoinnin haasteita omassa yrityksessään: miten saada lisää liikennettä verkkosivuille ja tuottaa enemmän liidejä. Digitaalisen markkinoinnin ollessa yritysten markkinoinnin keskiössä, näiden [...] Lue lisää

Näkemyksiä | Blogi 18.04.2019

Hyvä, parempi, brief

Toimeksiannon, tai meillä tutummin briefin, taustalla on aina asiakkaan tarve tai haaste, johon haetaan ratkaisua. Valmiin briefin voi antaa meille kirjallisesti, mutta useimmiten se rakentuu tapaamisessa ja keskustellen asiakkaan kanssa. [...] Lue lisää

Näkemyksiä | Blogi 26.03.2019

Tulokset esiin sisältömarkkinoinnin mittaamisella

Viime viikolla sisältöstrategimme Aino kirjoitti, kuinka sisältö on markkinoinnissa kuningas. Loistavien sisältöjen rinnalle kannattaa tuoda mitattavuus, jotta sisältömarkkinoinnin tuloksellisuus voidaan todentaa ja kehittää omaa toimintaa. Sisältömarkkinoinnin mittaaminen vaihtelee aina tapauskohtaisesti, [...] Lue lisää

Aiheeseen liittyvät caset

Vahvasti kasvussa mukana

Case: Heinolan Sahakoneet

Ota yhteyttä Kysy chatissa