Osaatko määritellä yrityksesi ydinviestin, kun joku sitä kysyy? Entä kertovatko kaikki yrityksesi työntekijät saman viestin?

Ydinviesti kertoo tiiviisti ja houkuttelevasti yrityksesi liiketoiminnan ytimen. Se kirkastaa yrityksesi olemassaolon tarkoituksen ja tuo selkeyttä markkinointiin ja viestintään. Myös eri palveluille ja tuotteille voidaan luoda selkeät ydinviestit.

Ydinviesti varmistaa viestinnän ja markkinoinnin yhtenäisyyden, mutta samalla se ohjaa kaikkea tekemistä ja motivoi sisäisesti. Kiteytettynä se luo pohjan markkinointiviestinnälle, sillä sen avulla tiedetään, mitä halutaan sanoa ja kenelle.

Ydinviestit tuovat selkeyttä ja kustannustehokkuutta markkinointiin.

Millainen on hyvä ydinviesti?

Hyvä ydinviesti on ytimekäs ja jää mieleen. Se erottaa yrityksen kilpailijoista ja vetoaa enemmän tunteisiin kuin järkeen. Lisäksi yrityksesi viesti antaa selkeän lupauksen.

Ydinviestin tulee toimia erillään, mutta usein sitä tuetaan visuaalisilla materiaaleilla ja tekstisisällöillä, jotka lisäävät vaikuttavuutta viestiin. Lisäksi yrityksen mission, vision, arvojen ja toimintatapojen tulee tukea viestiä.

Ydinviesti rakentuu kolmesta tärkeästä osasta:

 • Miksi? Miksi yrityksesi on olemassa? Miksi työstä inspiroidutaan joka päivä?
 • Mitä? Mitä tehdään ja kenelle?
 • Miten? Miten työtä tehdään ja miten ydinviestin antama lupaus lunastetaan?

Tiivistä tuotteesi ja palvelusi hyödyt

Mikäli yrityksesi tarjooma on monipuolinen, tuotteille ja palveluille on syytä määritellä omat ydinviestit. Kun nämä ovat selkeitä voidaan markkinointiviestintää toteuttaa johdonmukaisesti. Lisäksi markkinointiviestintää voidaan tehdä kustannustehokkaasti, kun joka kerta ei tarvitse keksiä pyörää uudelleen. Yritykselläsi on selkeät ydinviestit, joiden ympärille voidaan rakentaa monenlaista sisältöä moneen eri kanavaan. Ota kaikki hyöty ja ilo irti ydinviestistäsi

Ydinviesti muotoutuu Näkemyspajassa

Me uskomme, että jokainen yritys tarvitsee selkeän ydinviestin. Näkemyspaja on meidän tapamme työstää juuri sinun yrityksesi näköistä viestintää. Näkemyspaja voidaan toteuttaa esimerkiksi yrityksesi markkinointi- ja viestintätiimin kanssa, mutta se on myös erinomainen tilaisuus osallistaa muita yrityksesi työntekijöitä prosessiin.

Näkemyspajan agendana voi olla joko yrityksesi ydinviestin kiteyttäminen tai tuote- tai palvelukohtaisten viestien kirkastaminen.

Ennen ydinviestien määrittelyä on kuitenkin syytä selkiyttää, millainen on yrityksesi brändipersoona ja tapa kommunikoida. Nämä auttavat meitä luomaan juuri sinun yrityksesi näköisen ydinviestin.

Testaa yrityksesi brändipersoona ja saat vinkit sen hyödyntämiseen

Testaa persoonanne

Näkemyspaja-työskentelyssä on kolme vaihetta:

 1. Ennakkokysymykset
 2. Näkemyspaja
  • Brändipersoona
  • Tapa kommunikoida
  • Ydinviesti(t)
 3. Näkemyspajan koonti

Näkemyspajan jälkeen yrityksellesi jää konkreettinen ydinviesti, jota voidaan hyödyntää niin verkkosivuilla kuin muussa markkinointiviestinnässä. Saatte myös koosteen brändipersoonastanne ja tavasta kommunikoida.

Näkemyspajan ehdoton etu on se, että markkinointia ja viestintää voidaan jatkossa toteuttaa linjakkaasti, kustannustehokkaasti ja brändiä tukien. Parhaimmillaan Näkemyspaja myös inspiroi yritystäsi sisäisesti ja kannustaa toimimaan brändin mukaisesti.

Mikäli olet kiinnostunut työstämään brändiäsi laajemminkin visuaalisia elementtejä myöten, tutustu Brändi-Näkemyspajaamme.

Kysy lisää ydinviestistä

Aiheeseen liittyvät blogit

Näkemyksiä | Blogi 20.06.2022

Brändistrategian keskiössä asiakaskokemus

Miksi brändistrategia kannattaa luoda? Mitä hyötyä brändistrategian määrittelystä on? Miten me voidaan vaikuttaa meidän brändiin? Miksi koko yrityksen henkilöstön pitäisi olla kiinnostunut brändiin liittyvistä asioista? Miten meidän arvot ja kulttuuri [...] Lue lisää

Näkemyksiä | Blogi 02.07.2019

B2B-yritysten viisi haastetta markkinoinnissa

Olen viimeisen vuoden aikana tavannut lähemmäs viisikymmentä B2B-yrityksen markkinointipäättäjää. Kaikilla tapaamillani yrityksillä on selkeitä haasteita, joihin he tarvitsevat apua. Perisuomalaisesti usein tuotteita valmistavia yrityksiä vaivaa kipuilu tuotteiden myymisestä asiantuntijaratkaisujen tuottajiksi. [...] Lue lisää

Näkemyksiä | Blogi 27.11.2018

Brändin kehittämisen muistilista

Eikö brändi tunnu enää omalta? Tai kaipaisiko se freesausta? Brändin kehittäminen lähtee usein liikkeelle päivitetystä strategiasta ja ehkäpä muuttuneesta kilpailutilanteesta. Se ei tarkoita välttämättä logon muutosta, ja jos tarkoittaa, siitä [...] Lue lisää

Aiheeseen liittyvät caset

Brändin molemmat puolet esiin strategisella sparrauksella

Case: Verkkoasema

Kokonaisvaltaista brändinrakennusta

Case: Suomen Kaasuenergia

Inspiraatiota öljyhampusta

Case: FoodFarm

Ota yhteyttä