SMART STEEL. since 1981

Anstar Oy on vuodesta 1981 toiminut suomalainen perheyritys. Anstar tarjoaa Suomessa valmistettuja betonirakenteiden liitoksia ja liittorakenteita asiakkailleen maailmanlaajuisesti.

Anstar päivitti ilmeensä yhdessä MBE:n kanssa. Perustamisvuodesta 1981 asti käytössä ollutta logoa hieman yksinkertaistettiin ja graafista ilmettä tehostettiin sini-musta-harmaalla väriyhdistelmällä. Uuudistuksella Anstar saatiin erottumaan kilpailijoistaan selkeällä ja linjakkaalla yritysilmeellä.

Nettisivuilla annettiin enemmän tilaa yrityksen laadukkaille referensseille. Tuotevalikoiman esitystavaksi otettiin MBE:n mallintamat 3D-tuotekuvat. MBE uudisti Anstarin nettisivut palvelemaan paremmin tärkeitä kohderyhmiä kuten suunnittelijoita ja yhteistyökumppaneita. Nettisivujen lisäksi uutta ilmettä on onnistuneesti käytetty myös esitteissä, tuotekorteissa ja ilmoituksissa. Tuotevalikoimaa selkiyttämään luotiin tuotekategorioita kuvaavat symbolit.

Uuden brändi-ilmeen lisäksi MBE on suunnitellut Anstarin brändistrategiaan liittyviä linjauksia. SMART STEEL since 1981 -konsepti kertoo yrityksen arvokkaasta historiasta ja kokemuksesta sekä tuotteiden soveltumisesta nykyajan rakennusvaatimuksiin. Anstarin innovatiivisesta historiasta kerrotaan yritysvideolla.

Anstar on tehnyt MBE:n kanssa myös 3D-mallinnetun tuotevideon, jossa havainnollisesti esitellään betonirungon ja liittopalkin toimintaa kiinnitysosineen. Tuotteiden 3D-mallinnokset on tehty MBE:ssä, animoinnista ja musiikista vastasi Crate Interactive.

Lisäksi MBE on suunnitellut Anstarin näkymistä erilaisissa tapahtumissa kuten messuilla ja rakennusalan printtimedioissa.