Henkilöstö on yrityksen tärkein resurssi. Käsi pystyyn, joiden firmassa sisäinen viestintä on timanttia? Hyvä jos on, sillä siihen kannattaa panostaakin. Kun tieto kulkee talon sisällä, se näkyy yrityksen tuloksessa. Yritys on kuin mikä tahansa yhteisö, jossa vuorovaikutus on kaiken keskiössä. Eikä viestintä ole vain viestintäosasto, vaan siihen osallistuvat kaikki.

Toimiakseen yrityksen sisäisen viestinnän on syytä olla suunniteltua, avointa ja rehellistä. On tärkeää tiedottaa asioista nopeasti, niille, joita asia jollain tavoin koskettaa. Parastahan olisi, jos henkilöstö tietäisi jo ennalta, mitä talossa tapahtuu. Ennakoiminen onkin yhtä tärkeää kuin tiedottaminen tapahtuneista. Sisäisellä viestinnällä vaikutetaan monin tavoin.

Sisäinen viestintä on moninaista ja jokaisessa yrityksessä omannäköistä. Se on ennen kaikkea vuorovaikutusta kasvokkain, sillä sitä ei edelleenkään mikään korvaa. Mutta olosuhteiden pakosta se on myös painettua viestiä ja sähköistä. Kanavia, tyylejä ja sävyjä riittää, tärkeintä on löytää juuri teidän yrityksellenne sopivat ratkaisut.

Strateginen viestintä

Strateginen viestintä on linjassa yrityksen strategian – tavoitteiden, arvojen vision ja mission kanssa ja tukee yrityksen liiketoiminnallisia tavoitteita. Tässä tapauksessa painotetaan sanaa strateginen, ei sattumanvaraisia tai fiiliksenmukaisia viestintätoimintoja, vaan tarkoituksenmukaisuutta.

Tavoitteellisen tekemisen lisäksi viestintä toimii viestikapulana yrityksen johdon ja tekijöiden välillä. Yrityksen strategiset tavoitteet koskettavat kaikkia yrityksen työntekijöitä, mutta korkealiitoisen jargonin tasolta sitä on joskus vaikea ymmärtää. Erityisesti, mitä se strategia kenenkin työntekijän kohdalla tarkoittaa.

Viestinnän tehtävä on jakaa tietoa ymmärrettävästi ja valuttaa sitä ylhäältä alaspäin. Näin jokainen tietää oman roolinsa yhteisten tavoitteiden saavuttamisessa. Ja visuaalinen viestintä on erottamaton osa strategista viestintää. Visuaalisuudella tuetaan brändi-identiteettiä ja visualisoidaan informaatiota ja arvoja konkreettiseen muotoon.

Strategian jalkauttaminen

Mitä yritys haluaa ja miksi se on olemassa? Mitä strategia tarkoittaa käytännössä? Entä mitä yrityksen strategia tarkoittaa juuri sen yksittäisen työntekijän kohdalla? Sen kun yrityksenne onnistuu viestimään, saatte talon täydeltä motivoituneita ihmisiä.

Yhteinen ääni

Jokaiselle erikseen ja kaikille yhdessä. Strategia pitää luoda jokaiselle merkitykselliseksi omasta näkökulmastaan, mutta myös kaikille yhteisesti. Onnistunut sisäinen viestintä takaa sen, että oma väki puhuu enemmän tai vähemmän samaan suuntaan yrityksestänne. Ääni ulospäin on yhtenäinen. Näin ulospäinkin syntyy vaikutelma ”talon hengestä”.

Muutosviestintä

Maailmaa muuttuu tänä päivänä nopeammin kuin koskaan – ja hitaammin kuin koskaan tulevaisuudessa. Siksi yrityksesi ja liiketoimintasikin muuttuu, halusit tai et. Muutos on välttämätön. Siksi sen pitää olla hallittu ja organisaatiossanne omaksuttu. Muutosviestinnän merkitys sisäisen viestinnän osana onkin elintärkeää nykypäivänä. Pitäkää koko jengi kartalla mitä ja miksi tapahtuu, niin liiketoiminta ja luvut kiittävät.

Ensin oma väki

Legendaarinen virhe: yrityksen työntekijä lukee oman talon asioista lehdestä tai kuulee kaverilta. Ei, ei ja ei. Sisäisen viestinnän yksi tärkeimpiä tehtäviä on pitää huoli siitä, että talon sisällä tiedetään asiat aina ensimmäisenä. Näin vältytään väärinkäsityksiltä ja lisätään arvostuksen tunnetta henkilöstössä. Omaa väkeä pitää kuunnella tarkalla korvalla. Sisäisen viestinnän yksi tärkein ominaisuus onkin toimia palautekanavana.

Yhdistävä tekijä

Lineaarisen tv:n kulta-aikana kaikki katsoivat samoja ohjelmia ja puhuivat niistä seuraavana päivänä koulun pihoilla, työpaikoilla tai torikahviloissa. Löytyi yhteisiä puheenaiheita ja syntyi vuorovaikutusta, joka lujitti me-henkeä. Nykyään tv-yleisöt ovat pirstaloituneet poikkeuksia lukuun ottamatta, mutta yrityksen sisällä yhteisten asioiden kokeminen voi edelleen olla täyttä totta. Kun tieto kulkee, myös osallistaminen ja osallistuminen helpottuvat. Näin saadaan valjastettua koko porukan ajattelu yhteisen hyvän eteen.

Motivointi

Yritysjohtaminen on ennen kaikkea viestintää. Taitavasti suunniteltu sisäinen viestintä on johtamisen tärkein tukitoiminto. Yritysjohdon säännölliset ”pukukoppipuheet” henkilöstölle lisäävät koko porukan sisäistä motivaatiota.

Luottamus

Lopuksi: onnistuneen sisäisen viestinnän suurena palkintona on henkilöstön luottamus yritysjohtoon ja toisin päin. Niin kauan kuin on luottamusta, joukkue pelaa toisilleen, syntyy työhyvinvointia – ja parasta mahdollista tulosta.

Ei ihan pieniä juttuja. Tähänkin meillä on näkemystä.

Yritysviestinnän taskukirjan kansikuva

Yritysviestinnän taskukirja
Ota oppaan avulla 7 + 1 viestinnän osa-aluetta haltuun

Asiantuntijanäkemys sisäiseen viestintäänne

Rakennamme sisäisen viestinnän suunnitelmat toimiviksi havaittuja metodeitamme käyttäen, mutta samalla hyvin yksilöllisesti. Tutkimme ja opiskelemme asiakkaamme pala palalta organisaatiorakenteen, tavoitteet, toimintatavat ja -ympäristön huomioiden. Vain siten voimme antaa Näkemyksen, miten sisäinen viestintä voidaan toteuttaa tuloksellisesti.

Sisäinen viestintä ratkaisee monesti eron häviäjien ja voittajien välillä. Pidä huoli, että yrityksesi kuuluu jälkimmäisiin.

Kysy lisää Antilta:


p. 050 558 5955
antti.pohja@mbe.fi

Kysy lisää sisäisestä viestinnästä

Aiheeseen liittyvät blogit

Näkemyksiä | Blogi 24.09.2019

Voisitko toistaa?

Olen toiston ystävä, työssä ja vapaa-ajalla. Se on lajini myös huumorissa. Sille löytyy muutama harva kannattaja ja huomattavasti enemmän lamaantuneita huokailijoita. Ei siinä mitään. Mutta toisto toimii myös yleisemmällä tasolla, [...] Lue lisää

Näkemyksiä | Blogi 09.04.2019

Onnea, suomi!

Mikael Agricolan ja suomen kielen päivänä on syytä kirjoittaa blogi Mikael Agricolasta ja suomen kielestä. Valitsin kieleksi suomen. Muitakin vaihtoehtoja olisi ollut. Maailmassa on kieliä noin 6 000, laskentatapa vaikuttaa [...] Lue lisää

Näkemyksiä | Blogi 24.01.2019

Mitä on luovuus?

Luovuus yhdistetään moneen ammattiin. Itse törmäsin siihen säännöllisesti entisessä ammatissani jalkapalloilijana. Luova pelaaja oli termi, jota viljeltiin taajaan. Toiset sanoivat, että luovuutta ei ole olemassakaan, ainakaan se ei olisi mitään [...] Lue lisää