Tiesitkö, että 74 % B2B-ostajista etsii tietoa verkosta ennen ostopäätöstä*? Tarjoatko sinä asiakkaillesi ostopäätöstä helpottavaa sisältöä, joka tukee myyntiäsi?

*Forrester 2015

Sisältömarkkinointi on yksi modernin markkinoinnin ja myynnin keskeisimmistä keinoista, sillä se on tehokas keino kasvattaa myyntiä tarjoamalla asiakkaalle ostopäätöstä helpottavaa tietoa. Markkinoinnin automaatioon yhdistettynä se on erityisen tehokas keino tuottaa liidejä ja lisätä myyntiä. Sisältömarkkinoinnilla on myös vahva rooli yrityksen asiantuntijuuden esille nostamisessa. Meiltä saat käyttöösi selkeän sisältöstrategian, jolla juurrutat sisällöt osaksi markkinointiviestintääsi.

Sisältömarkkinoinnilla tavoitat kohderyhmäsi ja kasvatat myyntiä.

Kiteytettynä sisältömarkkinointi tarkoittaa kohderyhmää kiinnostavan sisällön luomista ja jakamista kohderyhmien käyttämissä kanavissa. Samalla, kun tarjoat asiantuntevaa sisältöä, joka auttaa asiakastasi, vahvistat ihmisten mielikuvia yrityksesi osaamisesta ja luot tunnettuutta ja vetovoimaa. Sisältömarkkinoinnin hyöty on se, että luodut sisällöt säilyvät verkossa ja niihin on helppo palata. Lisäksi ne auttavat hakukonenäkyvyyden nostamisessa.

 

Sisältömarkkinoinnin opas | Näkemystehdas MBE

Opas
B2B-sisältömarkkinointiin:
nouse huipulle 8 askeleella


 

Miten sisältöstrategia rakentuu?

Kuten kaiken markkinointiviestinnän, myös sisältömarkkinoinnin tulee puhutella kohderyhmääsi ja tukea ydinviestiäsi. Sisältöstrategian tulee pohjautua laajempaan markkinointistrategiaan ja tukea yleisten liiketoimintatavoitteiden täyttymistä. Sisältömarkkinoinnilla tulee olla selkeä rooli myynnin kasvattamisessa.

Tuloksellinen sisältöstrategia muodostuu seuraavista asioista:

  1. Liiketoimintatavoitteet: Mitä laadullisia ja määrällisiä tavoitteita sisällöt palvelevat?
  2. Kohderyhmät: Ketkä ovat yrityksesi asiakkaita ja keitä kohderyhmiä sisällöillä tavoitellaan?
  3. Asiakkaan ostopolku: Missä kanavissa asiakkaasi liikkuvat ja missä he voivat kohdata viestisi? Miten johdatat asiakkaasi kohti ostopäätöstä?
  4. Sisältötavoitteet: Mitkä ovat sisältöjen laadulliset ja määrälliset tavoitteet? Miten autat kohderyhmääsi ja miten sisällöt tukevat yrityksesi brändiä ja myyntiä?
  5. Sisältöteemat: Määrittele sisältöjen teemat ja luo niiden ympärille isompi sisältökokonaisuus, jota voi helposti jakaa eri kanaviin eri formaateissa.
  6. Sisältötyypit: Millaisia sisältöjä haluat ja voit realistisesti tuottaa? Haluatko tarjota tietoa blogikirjoitusten, asiakasrefenssien, videoiden tai kenties oppaiden muodossa?
  7. Kanavat: Valitse, missä kohderyhmäsi suosimissa kanavissa haluat jakaa sisältöjä, niin online kuin offline.
  8. Mittarit: Miten mittaat sisällön vaikuttavuutta? Mittareita voivat olla esimerkiksi uniikit lukijat, sisällön parissa vietetty aika, konversiot tai luotu engagement sosiaalisen median kanavissa.

Strategian jälkeen on aika luoda julkaisukalenteri, joka pitää tekemisen systemaattisena. Kalenteriin kannattaa määritellä sisältöteemat vuoden ajalle, mutta tarkempi viikko- tai kuukausisuunnitelma on järkevä luoda kvartaaleittain. Muista merkitä julkaisukalenteriin myös tulevat tapahtumat ja lanseeraukset, joita voidaan tukea sisältömarkkinoinnin keinoin.

Laitetaanko myynti kasvuun sisältöstrategialla?

Nykypäivän asiakkaat ovat verkossa ja ennen kuin asiakas edes kontaktoi sinua, hän on jo etsinyt tietoa verkosta. Tarjoaako yrityksesi siis riittävästi informaatiota digitaalisissa kanavissa? Kun haluatte panostaa asiantunteviin sisältöihin, mutta ette tiedä mistä aloittaa, ei huolta. Me autamme sisältömarkkinoinnin käynnistämisessä! Sisältöstrategia muotoutuu Näkemyspajassa, jossa tunnistamme yhdessä asiakkaidenne kiinnostuksen kohteet ja määrittelemme, millaisia sisältöjä heille olisi hyödyllistä tuottaa. Näkemyspajan jälkeen saatte selkeän koonnin sisältöstrategiasta, joka toimii ohjenuorana käytännön tekemisessä.

Apuja sisällöntuotantoon

Sisältömarkkinoinnissa pitkäjänteisyys ja suunnitelmallisuus on valttia. Sisältöstrategian lisäksi pidämme huolen myös siitä, että strategia laitetaan käytäntöön. CORE on ratkaisumme suunnitelmalliseen ja jatkuvaan sisällöntuotantoon ja sopii erinomaisesti sisältöstrategian pariksi. CORE-sopimus sisältää tietyn tuntimäärän työtä kuukaudessa, esimerkiksi blogien, oppaiden ja asiakasreferenssien kirjoittamista ja visuaalista suunnittelua.

Kysy lisää sisältöstrategiasta

Muut palvelumme

Aiheeseen liittyvät blogit

Näkemyksiä | Blogi 05.11.2019

Aiheita blogipostaukselle

Välillä tuntuu, ettei ole mitään kerrottavaa, mutta yritysblogi täytyisi silti pitää aktiivisena. Tiedän tunteen ja päätin kiiruhtaa apuun! Tässä lista B2B-yrityksille suunnatuista blogipostausaiheista, joilla pääset vauhtiin. Ja miksei näitä samoja ideoita [...] Lue lisää

Näkemyksiä | Blogi 29.10.2019

Mikä tekee hyvän ostajapersoonan?

Ostajapersoonat ovat vahva markkinoinnin työkalu, jonka avulla potentiaalisia asiakkaita voidaan ymmärtää ja johon pohjattuna markkinoinnin toiminta tehostuu. Määriteltyä kohderyhmää voi olla haastava ymmärtää, mutta ostajapersoona tekee siitä käsinkosketeltavan. Otetaan ostajapersoonat [...] Lue lisää

Näkemyksiä | Blogi 06.08.2019

Some antaa markkinoinnille vauhtia

Olin keväällä kahden päivän ajan kouluttamassa pien- ja mikroyrittäjiä some- ja sisältöasioissa. Kumpaankin koulutussettiini kuului sekä yleisemmän tason tietoisku että varsinainen valmennus. Paljon asiaa tiiviissä paketissa ja aivan upea koulutettavien [...] Lue lisää