Sisältöstrategia

Tarjoathan ostopäätöstä helpottavaa sisältöä verkossa? Hyvä sisältöstrategia on myynnin tehostamisen paras kaveri, jota myös asiakkaasi arvostavat!

sisältöstrategia

Sisältöstrategia määrittää raamit sille, miten, millaisilla sisällöillä ja miksi yrityksesi lähestyy asiakkaita. Sisältöstrategia perustuu liiketoimintasi tavoitteisiin ja on konkreettinen toimintasuunnitelma yrityksesi tavoitteiden saavuttamiseksi.

Sisältömarkkinointi on tapa toteuttaa tehtyä sisältöstrategiaa. Sisältömarkkinointi on tehokas keino kasvattaa myyntiä tarjoamalla asiakkaalle ostopäätöstä helpottavaa sisältöä. Jopa 74 %* B2B-asiakkaista etsii tietoa verkosta ennen lopullista ostopäätöstä.

Sisältömarkkinoinnin tavoitteena on luoda kohderyhmiä kiinnostavaa sisältöä oikeissa kanavissa. Eli kuulua ja näkyä siellä missä asiakkaasi ovat. Laadukas sisältömarkkinointi tarjoaa asiantuntevaa ja mielenkiintoista sisältöä, joka vahvistaa positiivisia mielikuvia yrityksestäsi. Hyvin toteutettu sisältömarkkinointi yhdistettynä markkinoinnin automaatioratkaisuihin on tehokas keino kasvattaa myyntiä.

*Forrester, 2015

Mitä kaikkea sisältöstrategia sisältää?

Sisältöstrategian avulla kirkastetaan nämä asiat:

Mitä laadullisia ja määrällisiä liiketoiminnan tavoitteita sisältöjen halutaan palvelevan?

Ketkä ovat yrityksesi asiakkaat? Mitä tiedämme heistä ja tarvitseeko meidän tietää jotain enemmän?

Missä kanavissa asiakkaasi liikkuvat ja miten heidät olisi hyvä kohdata? Miten saamme asiakkaan kulkemaan ostopolun loppuun asti?

Mitkä ovat sisältöjen laadulliset ja määrälliset tavoitteet? Miten autamme kohderyhmääsi ja mitkä sisällöt tukevat yrityksesi brändiä ja myyntiä?

Määritellään sisältöjen teemat ja luodaan niiden ympärille isompi sisältökokonaisuus, jota voi helposti jakaa eri kanaviin eri formaateissa.

Millaisia sisältöjä halutaan ja voidaan tuottaa? Mitkä sisältötyypit palvelevat asiakkaidesi tarpeita parhaiten? Videot, oppaat, blogit, asiakasreferenssit?

Löydetään ne kanavat, missä myös asiakkaasi ovat. Valitaan tärkeimmät kanavat tämän perusteella, niin online kuin offline!

Tuloksia tulee mitata. Mitkä mittarit palvelevat parhaiten asetettuja tavoitteita? Erilaisia mittareita voivat olla esimerkiksi uniikit lukijat, sisällön parissa vietetty aika, konversiot tai sitoutuneisuus sosiaalisen median kanavissa.

Miten sisältöstrategia laaditaan?

Sisältöstrategia on helppo tehdä kanssamme Näkemyspajassa. Näkemyspajan aikana tunnistamme yhdessä liiketoiminnalliset tavoitteenne sekä konkreettiset keinot saavuttaa ne. Asiantuntijamme varmistavat, että tehty sisältöstrategia vastaa aidosti yrityksesi liiketoiminnallisia tavoitteita.

Entä sisältöstrategian jälkeen?

Vahvuuksiimme kuuluu olla pitkäaikainen kumppani. Pidämme huolen, että tehty sisältöstrategia myös laitetaan käytäntöön. Strategia toimii sisältömarkkinoinnin selkärankana ja kertoo missä ja miten toimia. On siis aika tehdä konkreettisia toimenpiteitä asetettujen tavoitteiden saavuttamiseksi.

Ensin tämä tarkoittaa usein julkaisukalenterin tekemistä. Julkaisukalenteri on hyvä hahmottaa koko vuodeksi kerralla ja tarkentaa jatkossa viikko- tai kuukausitasolla. Samalla on hyvä huolehtia siitä, että tehtyjen toimenpiteiden vaikuttavuutta mitataan ja seurataan!

Säännöllisyyttä tekemiseen CORE sisällöntuotannon avulla

Meiltä saat sanoja, jotka palvelevat tehtyä sisältöstrategiaa! CORE sisällöntuotanto on ratkaisumme suunnitelmalliseen ja jatkuvaan sisältömarkkinointiin. CORE-sopimuksen avulla voimme sopia tietyn määrän tunteja kuukaudessa, esimerkiksi blogien, oppaiden ja asiakasreferenssien kirjoittamiseen sekä visuaaliseen suunnitteluun.

B2B-sisältömarkkinoinnin opas
Kokosimme oppaaseen sisältömarkkinoinnin ytimen

Innostuitko? Jaamme mielellämme lisää näkemyksiämme aiheesta. Ota yhteyttä!

Tavoitat meidät myös tämän lomakkeen avulla. Aloitetaan tuloksellinen yhteistyö!