Viestintästrategia

Huono viestintä maksaa yrityksellesi rahaa, ja paljon. Viestintästrategia on yritysjohdon työkalu parempaan ja vastuullisempaan bisnekseen.

viestintastrategia

Olennaisen tiedon pitää kulkea oikeaan paikkaan, oikeaan aikaan. Se vähentää pullonkauloja, virheitä ja "enpä tiennyt"-tilanteita. Samalla se parantaa henkilöstönne hyvinvointia – ja tulosta.

Maailma hukkuu informaatioon. Olennaisen tiedon ymmärtäjä on voittaja. Olennaisen lisäksi yrityksellä pitää olla viestinnällinen identiteetti. Miten te puhutte, missä ja kenelle, miksi ja minkä verran? Luottamus viestintää kohtaan pitää ansaita. Se ei onnistu ilman systemaattista työtä ja laadukkaita toistoja. Tehkäämme siis viestintästrategia, joka säästää henkilöstönne ja muiden sidosryhmien aikaa, rahaa ja aivokapasiteettia. Kierrokset alemmas ja tehot ylemmäs. Sitä arvostavat kaikki.

Jokaisen yrityksen viestintästrategia on erilainen. Yhteistä kaikille on, että viestintästrategiassa kuvataan, millaista yrityksen viestintä on. Se EI kerro ratkaisuja ja keinoja. Se määrittelee ja rajaa viestinnän kokonaisuuden, millaista yrityksenne viestintä on.

Viestintästrategia johdetaan yrityksen liiketoiminnallisten tavoitteiden, arvojen, vision ja mission kautta. Siinä määritellään viestinnän tavoitteet, osa-alueet, sidosryhmät, tehtävät ja niin edelleen. Määritellään kaikki se, mikä katsotaan tarpeelliseksi. Yhtään tyhjää lausetta viestintästrategia ei kaipaa.

Paras tapa on tehdä tiivistä yhteistyötä yrityksenne viestinnän ydinryhmän kanssa. Aluksi me ongimme teistä kaiken tarpeellisen tiedon, jotta ymmärrämme yrityksenne anatomian. Sen jälkeen muodostamme viestinnälle viitekehyksen, raamit, jotta keskustelu rajautuu kaikille yhteiseen asiaan. Tätä seuraa lähtötilanteen ja tavoitetilan määrittely sekä varsinainen strategiatyö, joka hyväksytyksi nuijimisen jälkeen dokumentoidaan yrityksenne näköiseksi, käytännölliseksi kokonaisuudeksi.

Päätösvaiheissa osallistetaan myös yrityksenne johtoa laajemminkin, sillä viestintästrategia on yritysjohdon työkalupakin ykkösvasaroita! Kun johto sitoutuu ja motivoituu viestintästrategian taakse ja johtaa joukkoja edestä, ollaan jo vahvoilla.

Viestintästrategia pitää jalkauttaa, joten on aika siirtyä viestintäsuunnitelman puoleen. Siinä määritellään ratkaisut, keinot, kanavat ja aikataulut, joilla edetään kohti viestinnän tavoitetilaa.

Suunnitelma on hyvä laatia raamitasolla vuodeksi kahdeksi kerrallaan, mutta nykymaailman hurjassa vauhdissa sitä on syytä tarkennella tiuhemminkin. Hyvin suunniteltu on puoliksi tehty. Toinen puoli on tekeminen. Toistuvia, tunnistettavia yrityksenne identiteettiä ilmentäviä tekoja tekemällä tavoitetila tulee selkä edellä vastaan.

Tätä on viestintä. Oikeita tekoja oikeassa järjestyksessä tekemällä yritys alkaa tehdä parempaa tulosta, vastuullisemmin ja henkilöstöään ja asiakkaitaan hemmotellen.

Sata lasissa, viestintänne puolesta!

Haluamme laittaa viestintämme kuntoon,
otattehan minuun yhteyttä!