Henkilöstö on yrityksen tärkein resurssi. Käsi pystyyn, joiden firmassa sisäinen viestintä on timanttia? Hyvä jos on, sillä siihen kannattaa panostaakin. Kun tieto kulkee talon sisällä, se näkyy yrityksen tuloksessa. Yritys on kuin mikä tahansa yhteisö, jossa vuorovaikutus on kaiken keskiössä. Eikä viestintä ole vain viestintäosasto, vaan siihen osallistuvat kaikki.

Toimiakseen yrityksen sisäisen viestinnän on syytä olla suunniteltua, avointa ja rehellistä. On tärkeää tiedottaa asioista nopeasti, niille, joita asia jollain tavoin koskettaa. Parastahan olisi, jos henkilöstö tietäisi jo ennalta, mitä talossa tapahtuu. Ennakoiminen onkin yhtä tärkeää kuin tiedottaminen tapahtuneista. Sisäisellä viestinnällä vaikutetaan monin tavoin.

Sisäinen viestintä on moninaista ja jokaisessa yrityksessä omannäköistä. Se on ennen kaikkea vuorovaikutusta kasvokkain, sillä sitä ei edelleenkään mikään korvaa. Mutta olosuhteiden pakosta se on myös painettua viestiä ja sähköistä. Kanavia, tyylejä ja sävyjä riittää, tärkeintä on löytää juuri teidän yrityksellenne sopivat ratkaisut.

Strateginen viestintä

Strateginen viestintä on linjassa yrityksen strategian – tavoitteiden, arvojen vision ja mission kanssa ja tukee yrityksen liiketoiminnallisia tavoitteita. Tässä tapauksessa painotetaan sanaa strateginen, ei sattumanvaraisia tai fiiliksenmukaisia viestintätoimintoja, vaan tarkoituksenmukaisuutta.

Tavoitteellisen tekemisen lisäksi viestintä toimii viestikapulana yrityksen johdon ja tekijöiden välillä. Yrityksen strategiset tavoitteet koskettavat kaikkia yrityksen työntekijöitä, mutta korkealiitoisen jargonin tasolta sitä on joskus vaikea ymmärtää. Erityisesti, mitä se strategia kenenkin työntekijän kohdalla tarkoittaa.

Viestinnän tehtävä on jakaa tietoa ymmärrettävästi ja valuttaa sitä ylhäältä alaspäin. Näin jokainen tietää oman roolinsa yhteisten tavoitteiden saavuttamisessa. Ja visuaalinen viestintä on erottamaton osa strategista viestintää. Visuaalisuudella tuetaan brändi-identiteettiä ja visualisoidaan informaatiota ja arvoja konkreettiseen muotoon.

Strategian jalkauttaminen

Mitä yritys haluaa ja miksi se on olemassa? Mitä strategia tarkoittaa käytännössä? Entä mitä yrityksen strategia tarkoittaa juuri sen yksittäisen työntekijän kohdalla? Sen kun yrityksenne onnistuu viestimään, saatte talon täydeltä motivoituneita ihmisiä.

Yhteinen ääni

Jokaiselle erikseen ja kaikille yhdessä. Strategia pitää luoda jokaiselle merkitykselliseksi omasta näkökulmastaan, mutta myös kaikille yhteisesti. Onnistunut sisäinen viestintä takaa sen, että oma väki puhuu enemmän tai vähemmän samaan suuntaan yrityksestänne. Ääni ulospäin on yhtenäinen. Näin ulospäinkin syntyy vaikutelma ”talon hengestä”.

Muutosviestintä

Maailmaa muuttuu tänä päivänä nopeammin kuin koskaan – ja hitaammin kuin koskaan tulevaisuudessa. Siksi yrityksesi ja liiketoimintasikin muuttuu, halusit tai et. Muutos on välttämätön. Siksi sen pitää olla hallittu ja organisaatiossanne omaksuttu. Muutosviestinnän merkitys sisäisen viestinnän osana onkin elintärkeää nykypäivänä. Pitäkää koko jengi kartalla mitä ja miksi tapahtuu, niin liiketoiminta ja luvut kiittävät.

Ensin oma väki

Legendaarinen virhe: yrityksen työntekijä lukee oman talon asioista lehdestä tai kuulee kaverilta. Ei, ei ja ei. Sisäisen viestinnän yksi tärkeimpiä tehtäviä on pitää huoli siitä, että talon sisällä tiedetään asiat aina ensimmäisenä. Näin vältytään väärinkäsityksiltä ja lisätään arvostuksen tunnetta henkilöstössä. Omaa väkeä pitää kuunnella tarkalla korvalla. Sisäisen viestinnän yksi tärkein ominaisuus onkin toimia palautekanavana.

Yhdistävä tekijä

Lineaarisen tv:n kulta-aikana kaikki katsoivat samoja ohjelmia ja puhuivat niistä seuraavana päivänä koulun pihoilla, työpaikoilla tai torikahviloissa. Löytyi yhteisiä puheenaiheita ja syntyi vuorovaikutusta, joka lujitti me-henkeä. Nykyään tv-yleisöt ovat pirstaloituneet poikkeuksia lukuun ottamatta, mutta yrityksen sisällä yhteisten asioiden kokeminen voi edelleen olla täyttä totta. Kun tieto kulkee, myös osallistaminen ja osallistuminen helpottuvat. Näin saadaan valjastettua koko porukan ajattelu yhteisen hyvän eteen.

Motivointi

Yritysjohtaminen on ennen kaikkea viestintää. Taitavasti suunniteltu sisäinen viestintä on johtamisen tärkein tukitoiminto. Yritysjohdon säännölliset ”pukukoppipuheet” henkilöstölle lisäävät koko porukan sisäistä motivaatiota.

Luottamus

Lopuksi: onnistuneen sisäisen viestinnän suurena palkintona on henkilöstön luottamus yritysjohtoon ja toisin päin. Niin kauan kuin on luottamusta, joukkue pelaa toisilleen, syntyy työhyvinvointia – ja parasta mahdollista tulosta.

Ei ihan pieniä juttuja. Tähänkin meillä on näkemystä.

Yritysviestinnän taskukirja: Ota oppaan avulla 7 + 1 viestinnän osa-aluetta haltuun

Lataa opas

Asiantuntijanäkemys sisäiseen viestintäänne

Rakennamme sisäisen viestinnän suunnitelmat toimiviksi havaittuja metodeitamme käyttäen, mutta samalla hyvin yksilöllisesti. Tutkimme ja opiskelemme asiakkaamme pala palalta organisaatiorakenteen, tavoitteet, toimintatavat ja -ympäristön huomioiden. Vain siten voimme antaa Näkemyksen, miten sisäinen viestintä voidaan toteuttaa tuloksellisesti.

Sisäinen viestintä ratkaisee monesti eron häviäjien ja voittajien välillä. Pidä huoli, että yrityksesi kuuluu jälkimmäisiin.

Kysy lisää Antilta:


p. 050 558 5955
antti.pohja@mbe.fi

Kysy lisää sisäisestä viestinnästä

Aiheeseen liittyvät blogit

Näkemyksiä | Blogi 22.09.2020

Onko noloa kysyä?

Siinä kysymys, jonka huomaan nostavan päätään sekä omissa ajatuksissani, mutta myös monissa keskusteluissa niin työssä kuin vapaa-ajalla. Kun kaikki tieto on saatavilla viimeistään googlettamisen kautta, voi syntyä ajatus, että ääneen [...] Lue lisää

Näkemyksiä | Blogi 14.07.2020

Joustava työ, uusi normaali?

Kuluvan kevään aikana lähes 60 prosenttia työssäkäyvistä siirtyi etätöihin. Monella työpaikalla otettiinkin vauhdikkaasti uusia toimintatapoja, -malleja ja työkaluja käyttöön. Etenkin asiantuntijatyössä joustavaan työmalliin on työn luonteen vuoksi ollut helpompi siirtyä. [...] Lue lisää

Näkemyksiä | Blogi 30.06.2020

Tiimihengen anatomia

Tehostamistoimenpiteillä on toisinaan kehno klangi. Yritykset leikkaavat, supistavat ja maksimoivat henkilöstönsä hengiltä tai ainakin henkihieveriin. On tehostamiselle usein aivan täydet perusteensakin. Digitalisaation myötä monet asiat voidaan tehdä toisin kuin ennen. [...] Lue lisää